PREOBRAZBA Franz Kafka Biljeka o piscu Franz Kafka

  • Slides: 19
Download presentation
PREOBRAZBA Franz Kafka

PREOBRAZBA Franz Kafka

Bilješka o piscu �Franz Kafka je rođen u židovskoj obitelji u Pragu te je

Bilješka o piscu �Franz Kafka je rođen u židovskoj obitelji u Pragu te je književnik njemačkog jezičnog izraza �Njegovo najvažnije i najsimboličnije djelo je Preobrazba �Najpoznatija djela su: Proces, Dvorac, Amerika (romani) i Gradeći kineski zid (zbirka pripovjedaka)

Kafkin pripovjedni svijet �Kafkin pripovjedni svijet je podvrgnut vlastitoj logici, neumoljivo dosljedan. �Njegov svijet

Kafkin pripovjedni svijet �Kafkin pripovjedni svijet je podvrgnut vlastitoj logici, neumoljivo dosljedan. �Njegov svijet je svijet otuđenosti, sukoba i svijet bez svijesti o podvojenosti ličnosti.

Uvod �Književna vrsta: pripovijetka �Tema: život siromašne obitelji, sveden na borbu za preživljavanje uz

Uvod �Književna vrsta: pripovijetka �Tema: život siromašne obitelji, sveden na borbu za preživljavanje uz fiktivnu preobrazbu glavnog lika u kukca �Kompozicija: trodijelna (Preobrazba, Ranjavanje i Smrt) �Stilska obilježja: realistična tehnika pripovijedanja i paradoksalni motiv (motiv preobražaja čovjeka u kukca)

Likovi: � Gregor Samsa � Otac (gospodin Samsa) � Majka (gospođa Samsa) � Greta

Likovi: � Gregor Samsa � Otac (gospodin Samsa) � Majka (gospođa Samsa) � Greta (sestra) � Služavke � Prokurist

Gregor Samsa

Gregor Samsa

Gregor Samsa

Gregor Samsa

Otac (gospodin Samsa)

Otac (gospodin Samsa)

Majka (gospođa Samsa)

Majka (gospođa Samsa)

Greta (sestra)

Greta (sestra)

Greta (sestra)

Greta (sestra)

Simbolika jabuke – „Jabuka razdora” �Antička književnost (Paris, Hera, Atena i Afrodita)

Simbolika jabuke – „Jabuka razdora” �Antička književnost (Paris, Hera, Atena i Afrodita)

Kafkin muzej u Českoj

Kafkin muzej u Českoj

Kafkin muzej

Kafkin muzej

Kafkin muzej

Kafkin muzej

Zaključak �Insekt se ne može nacrtati. On se ne može prikazati čak ni iz

Zaključak �Insekt se ne može nacrtati. On se ne može prikazati čak ni iz daljine.

Kraj! �Zahvaljujemo se na vašoj pažnji! Krolo Antonia i Željko Mudri Mentor: Ljiljana Tonkić,

Kraj! �Zahvaljujemo se na vašoj pažnji! Krolo Antonia i Željko Mudri Mentor: Ljiljana Tonkić, prof. Srednja medicinska škola Slavonski Brod