PREKRAJNOPRAVNE SANKCIJE Zagreb 18 listopada 2018 Struktura 1

  • Slides: 28
Download presentation
PREKRŠAJNOPRAVNE SANKCIJE Zagreb, 18. listopada 2018.

PREKRŠAJNOPRAVNE SANKCIJE Zagreb, 18. listopada 2018.

Struktura � 1. Prekršajnopravne sankcije ◦ ◦ 1. a Općenito 1. b Novčana kazna

Struktura � 1. Prekršajnopravne sankcije ◦ ◦ 1. a Općenito 1. b Novčana kazna 1. c Kazna zatvora 1. d Ublažavanje i oslobođenje od kazne/ načelo uračunavanja ◦ 1. f Mjere upozorenja ◦ 1. e Zaštitne mjere � 2. Sankcije za maloljetne počinitelje prekršaja

„PREKRŠAJNOPRAVNE SANKCIJE” a) Prekršajnopravne smislu a) b) c) d) sankcije u užem Kazna (novčana

„PREKRŠAJNOPRAVNE SANKCIJE” a) Prekršajnopravne smislu a) b) c) d) sankcije u užem Kazna (novčana kazna i zatvor) Zaštitne mjere Mjere upozorenja (opomena i uvjetna osuda) Odgojne mjere (maloljetni počinitelji Prekršajnopravne sankcije u smislu �a, b, c, d, + Mjere sui generis- PZ ◦ Oduzimanje predmeta (čl. 76. a PZ) b) ◦ Oduzimanje imovinske koristi (čl. 76. PZ) širem

1. PREKRŠAJNOPRAVNE SANKCIJE �Načelo krivnje (čl. 4. PZ)- nema krivnjenema prekršajnopravne sankcije �Čime su

1. PREKRŠAJNOPRAVNE SANKCIJE �Načelo krivnje (čl. 4. PZ)- nema krivnjenema prekršajnopravne sankcije �Čime su propisani prekršaji i PS: ◦ Zakonom (kazne (nk, kz), ZM iz čl. 50/2 PZ) ◦ Odlukama jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (dalje: JLPS)samo za pov. propisa koje one donose-ne smiju tu ovlast prenijeti na druge (nk) �Moraju biti određenog trajanja i visine- ali!!! (čl. 5. st. 4. PZ)

1. a Svrha prekršajnopravnih sankcija i kažnjavanja Svrha prekršajnopravnih sankcija B. Svrha kažnjavanja A)

1. a Svrha prekršajnopravnih sankcija i kažnjavanja Svrha prekršajnopravnih sankcija B. Svrha kažnjavanja A) Svrha prekršajnopravnih sankcija (čl. A. 6. PZ): 1. svi građani poštuju pravni sustav 2. nitko ne počini prekršaj-------(generalna prevencija) 3. počinitelji prekršaja se ubuduće tako ponašaju- (specijalna prevencija)

1. a Svrha prekršajnopravnih sankcija i kažnjavanja B) Svrha kažnjavanja (čl. 32. PZ) 1.

1. a Svrha prekršajnopravnih sankcija i kažnjavanja B) Svrha kažnjavanja (čl. 32. PZ) 1. izražavanje društvenog prijekora 2. utjecanje na počinitelja da ubuduće ne čini prekršaj 3. utjecanje na sve ostale da ne čine prekršaje 4. utjecanje na svijest građana o povredi javnog poretka 5. utjecanje na svijest građana o povredi društvene discipline 6. utjecanje na svijest građana o povredi drugih društvenih vrijednosti 7. utjecanje na svijest građana o pravednosti kažnjavanja počinitelja prekršaja

1. a Vrste prekršajnopravnih sankcija �Vrste prekršajnopravnih sankcija (čl. 5. PZ) ◦ ◦ Kazna

1. a Vrste prekršajnopravnih sankcija �Vrste prekršajnopravnih sankcija (čl. 5. PZ) ◦ ◦ Kazna (novčana kazna i zatvor) zakonom Zaštitne mjere Mjere upozorenja (opomena i uvjetna osuda) Odgojne mjere (maloljetni počinitelji) PZ

1. a Vrste prekršajnopravnih sankcija �Prekršajnopravne isključivo PZ: sankcije koje su propisane ◦ Mjere

1. a Vrste prekršajnopravnih sankcija �Prekršajnopravne isključivo PZ: sankcije koje su propisane ◦ Mjere upozorenja (opomena i uvjetna osuda) ◦ Zaštitne mjere (18. 820 ili 17, 5%): � 1. Obvezno liječenje od ovisnosti; � 2. Zabrana obavljanja određenih dužnosti ili djelatnosti; � 3. Zabrana obavljanja određenih djelatnosti ili poslova pravnoj osobi; � 4. Zabrana stjecanja dozvola, ovlasti, koncesija ili subvencija; � 5. Zabrana poslovanja s korisnicima državnog i lokalnih proračuna; � 6. Zabrana upravljanja motornim vozilom; � 7. Zabrana posjećivanja određenog mjesta ili područja- čl. 50. st. 1. PZ-trajanje 1. mj. -2. god. ◦ Odgojne mjere (Sudski ukor; Posebne obveze; Upućivanje u centar za odgoj-čl. 67. st. 1. PZ)

1. a Prekršajnopravne sankcije koje se mogu propisati drugim zakonima i odlukama JLPS �Zakonima

1. a Prekršajnopravne sankcije koje se mogu propisati drugim zakonima i odlukama JLPS �Zakonima kojima se propisuje prekršaj, mogu se propisati: ◦ Kazna (novčana i zatvor) ◦ Zaštitne mjere (čl. 50. st. 2. PZ-neke druge vrste osim onih iz čl. 50. st. 1. PZ) �Odlukama jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave: ◦ Samo novčana kazna

1. b Novčana kazna (čl. 33. PZ) �Za prekršaje propisane zakonom: ◦ Pravnim osobama-:

1. b Novčana kazna (čl. 33. PZ) �Za prekršaje propisane zakonom: ◦ Pravnim osobama-: 2. 000 -1. 000 kn ◦ Fizičkim osobama, obrtnicima i osobama koje obavljaju samostalnu djelatnost: 1. 000500. 000 kn ◦ Fizičkim osobama: 100 -50. 000 kn �Za prekršaje propisane odlukama JLPS: ◦ Pravnim osobama: 500 -10. 000 kn ◦ Fizičkim osobama, obrtnicima i osobama koje obavljaju samostalnu djelatnost: 300 -

1. b Novčana kazna (čl. 33. PZ) �Moguća povećanja kazni do dvostrukih propisanih općih

1. b Novčana kazna (čl. 33. PZ) �Moguća povećanja kazni do dvostrukih propisanih općih maksimuma kod prekršaja propisanih zakonom: ◦ A) iz područja okoliša, rada, poreza, carina, gospodarskih prekršaja, graditeljstva i sl. (čl. 33. /7. PZ) ◦ B) prekršaja počinjenih iz koristoljublja (čl. 33. /8. PZ) �kod zakonom propisanih prekršaja protiv: ◦ okoliša, ◦ u području očuvanja prirode i ◦ ugrožavanja prirodnih bogatstava (iz čl. 33. /7. PZ), može se i prema FIZIČKOJ OSOBI propisati i izreći NK u iznosu do 1. 000 kn (čl. 33. st. 7. PZ)

1. b Novčana kazna (čl. 33. PZ) moguće je za najteže prekršaje protiv gospodarstva,

1. b Novčana kazna (čl. 33. PZ) moguće je za najteže prekršaje protiv gospodarstva, okoliša i dr. iz čl. 33/7 PZ-a propisati i izreći novčanu kaznu u postotku od 1% do 10% povrijeđene zaštićene vrijednosti ili ukupnog prihoda počinitelja u godini počinjenja prekršaja- čl. 33. /9. PZ- ne vrijede ograničenja o maksimumima novčanih kazni (prije navedeni) � Za prekršaje za koje je pravno obvezujućim aktom Europske unije: � određen raspon novčane kazne ili ◦ opći minimum ili ◦ opći maksimum novčane kazne ili ◦ način izračuna novčane kazne, zakonom se za počinitelja prekršaja može propisati i izreći novčana kazna u iznosu za koji ne vrijede ograničenja iz stavaka 1. - 9. ovoga članka. ◦ � Rok plaćanja- od 8 dana do 3 mjeseca; iznimno –obročna otplata do 6 mjeseci (posebnim zakonom može biti određen duži rok- čl. 33.

1. b Prisilna naplata i rad za opće dobro � Izrečena novčana kazna(troškovi postupka;

1. b Prisilna naplata i rad za opće dobro � Izrečena novčana kazna(troškovi postupka; oduzeta imovinska korist) koja nije (u cijelosti ili djelomično) plaćena u roku koji je određen, naplaćuje se prisilno (čl. 34. PZ) � Zamjena novčane kazne (supletornim) zatvorom 1. Izrečena novčana kazna preko 2. 000 kn koja nije (u cijelosti ili djelomično) plaćena, a nije se mogla prisilno naplatiti u roku od 2. god od zahtjeva za prisilnom naplatom- fizičkoj osobi: 2. 2) ako okrivljenik ne pristane na rad za opće dobro (dalje: ROD) ili ga ne izvrši svojom krivnjom zamjenjuje se kaznom zatvora; ◦ IZNIMNO : �zamjena NK kaznom zatvora direktno (težina prekršaja i osobine ličnosti, + nk preko 2. 000, 00 kn; �te okrivljenik koji nema prebivalište- stalni boravak u RH, a nije platio NK u roku)- (bez obzira na izrečenu kaznu) ◦ što je sa n. k. < 2. 000 kn, koja nije plaćena?

1. b Zamjena neplaćene novčane kazne �način zamjene: (čl. 34/6 PZ-a) ◦ započetih 300

1. b Zamjena neplaćene novčane kazne �način zamjene: (čl. 34/6 PZ-a) ◦ započetih 300 kn = 2 sata ROD-a (ROD od 6 sati do 240 sati; = cca 4 mj; 2 sata ROD = 1 dan; ili 10 dana) ◦ započetih 300 kn= 1 dan zatvora (zatvor od 3 do 60 dana; 300 x 60= 18 000)-skoro duplo manje (36 000 kn- 120 dana za stjecaj); ◦ Nema obračun iz ROD u kz// trebalo 2 sata ROD=1 dan kz; jer se zamjenjuje samo NK (čl. 34/3 PZ) �tko donosi odluku o zamjeni NK? �samo sud; ako odluku o prekršaju nije donio sud, odluku o zamjeni donosi sud na prijedlog tijela koje je donijelo odluku o prekršaju (čl. 34/9

1. c Kazna zatvora (KZ) �KZ općenito -od 3 dana do 30 dana (izriče

1. c Kazna zatvora (KZ) �KZ općenito -od 3 dana do 30 dana (izriče se na pune dane) �KZ za najteže prekršaje -do 60 dana �Čak do 90 dana KZ za prekršaje: ◦ ◦ nasilja u obitelji, prekršaje povezne sa nasiljem teške prekršaje protiv okoliša teške prekršaje vezane za zlouporabu opojnih droga �Može izreći samo sud!!! �Izriče se na pune dane �Odredbe o stjecaju do 120 dana zatvora (čl. 39. PZ) � 2017. - 7 307 (6, 8%)/ uvjetno 5429

1. d Ublažavanje kazne � Ublažavanje kazne (čl. 37. PZ) ◦ Izriče sud: 1.

1. d Ublažavanje kazne � Ublažavanje kazne (čl. 37. PZ) ◦ Izriče sud: 1. Izričito propisano PZ-om 2. naročito olakotne okolnosti: 1. 2. ako se pomirio s oštećenikom ako je oštećeniku u potpunosti ili većim dijelom naknadio štetu 3. sporazum tužitelja i okrivljenika (kazna mora biti u granicama odredbi PZ o ublažavanju kazne) ◦ NK- razne granice ovisno o propisanoj kazni za prekršaj: � do općeg zakonskog minimuma; (< 40. 000) � do četverostrukog iznos općeg zakonskog minimuma (> 40. 000); � do polovice utvrđenog iznosa novčane kazne prema propisanom posebnom minimumu nk (kada je u postotku); ◦ KZ-do općeg zakonskog minimuma KZ propisanog PZ (čl. 37. /3 toč. 4. PZ)

1. d Oslobođenje od kazne � Oslobođenje od kazne (NK i KZ)- čl. 38.

1. d Oslobođenje od kazne � Oslobođenje od kazne (NK i KZ)- čl. 38. PZ: ◦ Sud: a) Obligatorno- kada je to izričito propisano zakonom b) Fakultativno: 1. posljedice prekršaja teško pogađaju počiniteljakažnjavanje nepotrebno; 2. otklonio ili umanjio posljedice prekršaja, nadoknadio štetu; platio ili ispunio propisanu obvezu (zbog koje je bio i pokrenut postupak) 3. pomirio se s oštećenikom i naknadio štetu ◦ 2017 -2. 395 (2, 2%)

1. d Uračunavanje oduzimanja slobode u kaznu- načelo uračunavanja �svako oduzimanje slobode u vezi

1. d Uračunavanje oduzimanja slobode u kaznu- načelo uračunavanja �svako oduzimanje slobode u vezi s počinjenim prekršajem, uhićenje, uračunava se u izrečenu kaznu zatvora, maloljetničkog zatvora i zadržavanje NK �način uračunavanja: (čl. 40/2 PZ) svaki započeti (1) dan oduzimanja slobode sa = sa započetih 300 kn (NK) ili 1 dan zatvora (KZ)

1. f Mjere upozorenja Opomena b) Uvjetna osuda a) a) • Opomena: • •

1. f Mjere upozorenja Opomena b) Uvjetna osuda a) a) • Opomena: • • • za prekršaje za koje je propisana kao jedina kazna novčana kazna do 5. 000 kn, + prema postupanju počinitelja; riječ o očito stupnju njegove krivnje i lakom obliku posljedici + prekršaja odnos prema oštećeniku i naknada štete (čl. 43. PZ) • 2017. - 9. 394 (8, 7%)

1. f Mjere upozorenja b) � Uvjetna osuda – izricanje KZ ili MKZ bez

1. f Mjere upozorenja b) � Uvjetna osuda – izricanje KZ ili MKZ bez njezina izvršavanja u određenom roku (vremenu provjeravanja)- vrijeme provjeravanja 3 mj. do 1. god. -ne i novčane kazne!!!! (čl. 44. PZ) � Opoziv uvjetne osude (čl. 46. KZ): ◦ 1. počinio jedan ili više prekršaja –izrečena ista ili teža kazna od izrečene uvjetnom osudom; ◦ 2. neizvršavanje obveza, a mogao ih je izvršiti ◦ Ne može se opozvati !!! kada je protekla 1 godina od isteka vremena provjeravanja

1. f Mjere upozorenja b) � Uvjetna osuda – posebne obveze (čl. 45. PZ-a)

1. f Mjere upozorenja b) � Uvjetna osuda – posebne obveze (čl. 45. PZ-a) Posebne obveze uz uvjetnu osudu (ograničenje- NE!! nerazumne i nemoguće obveze te koje vrijeđaju dostojanstvo počinitelja) za trajanja vremena provjeravanja 1. 2. Popravljanje štete 3. Liječenje / nastavak liječenja ovisnosti (u ustanovi ili terapijskoj zajednici- samo uz pristanak i max do 1 god, ) 4. Sudjelovanje/ nastavak sudjelovanja u postupku psihosocijalnog tretmana (zdr. Ustanovama, pravnim ili fizičkim osobama- max do 1 god. ) 5. 6. 7. 8. 9. Zabrana posjećivanja određenih mjesta Liječenje / nastavak liječenja zdravstvenih smetnji (samo uz pristanak) Zabrana približavanja oštećeniku ili dr. osobama Napuštanje doma (obiteljsko nasilje) Redovito javljanje PU ili dr. nadležnom tijelu Druge obveze

1. e Zaštitne mjere (čl. 50. st. 1. PZ)-samo PZ � 1. 2. 3.

1. e Zaštitne mjere (čl. 50. st. 1. PZ)-samo PZ � 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. � ◦ Obvezno liječenje od ovisnosti (1. mj. -1. god. ; čl. 53. PZ) Zabrana obavljanja određenih dužnosti ili djelatnosti (1. mj. 1. god. -NE maloljetniku/ MOŽE trajno odgovornoj osobi za prekršaje iz nadležnosti regulatornih agencija; čl. 54. PZ) Zabrana obavljanja određenih djelatnosti ili poslova pravnoj osobi (3. mj. - 1. god. /NE JLPS i Političkim strankama /MOŽE trajno pravnoj osobi za prekršaje iz nadležnosti regulatornih agencija; čl. 55. PZ) Zabrana stjecanja dozvola, ovlasti, koncesija ili subvencija (3. mj. - 1. god. ; čl. 55. a PZ) Zabrana poslovanja s korisnicima državnog i lokalnih proračuna (3. mj. - 1. god. ; čl. 55. b PZ) Zabrana upravljanja motornim vozilom (1. mj. -2. god. ; čl. 58. PZ) Zabrana posjećivanja određenog mjesta ili područja (1 mj. - 2. god. ; čl. 58. a PZ) Zaštitne mjere (čl. 50. st. 2. PZ) zakonom kojim se propisuje prekršaj mogu se propisati i druge ZM u trajanju od 1 mj do 2 god.

2. Sankcije za maloljetnike (Čl. 65. PZ) 1. Odgojne mjere (čl. 67. PZ) 2.

2. Sankcije za maloljetnike (Čl. 65. PZ) 1. Odgojne mjere (čl. 67. PZ) 2. Kazne (NK i MZ) 3. Zaštitne mjere �Prema osobi koja je prekršaj počinila kao mlađi maloljetnik (14 -16 god. ): ◦ Samo odgojne mjere �Stariji maloljetnik (16 -18 god. ) ◦ Odgojne mjere ◦ Kazne (NK i kazna maloljetničkog zatvora) � 2017 - 3497 (3, 2%) osuđena maloljetnika za prekršaje (3321 nije proglašeno krivim)

2. Kazne Novčana kazna (čl. 71. PZ) -72 slučajeva-2. 1% a) • b) samo

2. Kazne Novčana kazna (čl. 71. PZ) -72 slučajeva-2. 1% a) • b) samo starijem maloljetniku-prisilna naplata, ali NE zamjena mjerom zatvora ili radom za opće dobro Kazna maloljetničkog zatvora (čl. 72. PZ): -izrečen 14 slučajeva -0, 4% ◦ za prekršaj za koji je kao teža kazna propisan zatvor Formalni uvjeti ◦ samo starijem maloljetniku ◦ 3 -15 dana ◦ mora pribaviti mišljenje centra za socijalnu skrb ◦ narav i težina prekršaja +visok stupanj Materijalni krivnje= nužno izreći KMZ uvjet

HVALA NA POZORNOSTI!

HVALA NA POZORNOSTI!