Prednosti lastne notranje revizij Primer UKC Ljubljana UKC

  • Slides: 23
Download presentation
Prednosti lastne notranje revizij Primer UKC Ljubljana

Prednosti lastne notranje revizij Primer UKC Ljubljana

UKC Ljubljana 2014 • Bolnišnični sprejemi: 116. 378 313 transplantacij, 6. 073 porodov, 5,

UKC Ljubljana 2014 • Bolnišnični sprejemi: 116. 378 313 transplantacij, 6. 073 porodov, 5, 43 LD 2. 145 postelj • Ambulantni obiski: • Diagnostične storitve: • Prihodek (ocena): 763. 202 9. 641 NMR, 19. 197 CT, 1. 675 PET CT, 126. 615 UZ, 241. 203 RTG 430 mio €

Št. zaposlenih (konec l. 2014): UKC Ljubljana 7. 778 • Zdravniki in zobozdravniki 1.

Št. zaposlenih (konec l. 2014): UKC Ljubljana 7. 778 • Zdravniki in zobozdravniki 1. 177 • Zdravstvena nega • Zdravstveni delavci skupaj 5. 877 • Nezdravstveni delavci 1. 901 3. 791

Kaj predvideva priprava novega ZJF I. Notranji nadzor javnih financ 2. predlog ureditve v

Kaj predvideva priprava novega ZJF I. Notranji nadzor javnih financ 2. predlog ureditve v okviru prenove Zakona o javnih financah: 2. 1. Centralizacija notranjerevizijske funkcije na nivoju MF, UNP; – Odgovornost posameznega predstojnika za ustreznost in učinkovitost sistema notranjih kontrol; – Odgovornost ministra, pristojnega za finance, za zagotavljanje notranjega revidiranja neposrednih in posrednih uporabnikov državnega in občinskega proračuna, ZPIZ in ZZZS

UKC Ljubljana – Služba za NR

UKC Ljubljana – Služba za NR

UKC Ljubljana – revizije Službe za NR Št. Leto Revizija 1. 2009 Proces izvajanja

UKC Ljubljana – revizije Službe za NR Št. Leto Revizija 1. 2009 Proces izvajanja računalniških storitev s strani zunanjih izvajalcev preko IC v 2006 2. 2009 Revizija dela v pripravljenosti ponoči 3. 2009 Revizija delovanja področja za ekonomske in finančne zadeve 4. 2009 Revizija delovanja projekta Drugo mnenje Slovenija pod okriljem UKC Ljubljana 5. 2009 Revizija domnevno nezavedenih oziroma neknjiženih računov v prvi polovici leta 2009 6. 2009 Revizija izplačanih plač za zdravniški kader na KO za kirurgijo srca in ožilja in KO za abdominalno kirurgijo za mesec september 2008 7. 2009 Revizija izvajanja pravilnika o službenih odsotnostih in izvajanje navodil za obveščanje o lastnostih in učinkih zdravil in medicinskih pripomočkov 8. 2009 Revizija notranjih kontrol pri vodenju Oskrbovalnih služb (OS) 9. 2009 Revizija pravilnosti izdajanja potnih nalogov glede na afero Novartis 10. 2009 Revizija pravilnosti izvajanja IT storitev na podlagi sklenjenih pogodb z ASK PRO d. o. o. in IRC Celje d. o. o. v Informacijskem centru 11. 2009 Revizija pravilnosti izvajanja šole nevrosonologije na Nevrološki kliniki 12. 2009 Revizija sklepanja podjemnih pogodb v letu 2009 13. 2010 Financiranje pediatričnega kardiokirurškega programa v UKC Ljubljana 2012 14. 2010 Obravnava pacientov pri katerih je indicirana operacija žolčnih kamnov ali kile za obdobje september do november 2010 na KO za abdominalno kirurgijo Šiška 2011 15. 2010 Realizacija priporočil iz revizije notranjih kontrol pri vodenju OS 2010

UKC Ljubljana – revizije Službe za NR Št. Leto Revizija 16. 2010 Realizacija priporočil

UKC Ljubljana – revizije Službe za NR Št. Leto Revizija 16. 2010 Realizacija priporočil iz revizije podjemnih pogodb 17. 2010 Realizacija priporočil iz revizije potnih nalogov 18. 2010 Revizija dela v dežurni službi 2011 19. 2010 Revizija dela v pripravljenosti 2011 20. 2010 Revizija evidence dela vodstvenih delavcev 2011 21. 2010 Revizija izvajanja Strategije upravljanja s tveganji v UKCL 22. 2010 23. 2010 24. 2010 Revizija pravilnosti izvajanja in organiziranja strokovnih srečanj 25. 2010 Revizija pravilnosti izvajanja postopkov na področju raziskovalne dejavnosti za evropski projekt Mosar 2011 26. 2010 Revizija pravilnosti naročanja pacientov na preglede in operacije na Ortopedski kliniki 2011 27. 2010 Revizija pravilnosti odmerjanja letnih dopustov 28. 2010 Revizija prejetih računov za potovalne storitve 29. 2011 Revizija izvajanja programa elektrofizioloških preiskav pri otrocih 2012 30. 2011 Revizija JN obnove oziroma zamenjave dvigal 2012 Revizija Pravilnika o dostopu, kriterijih za dodelitev ter odgovornosti, evidenci in nadzoru nad parkirnimi mesti v UKC Revizija pravilnosti in smotrnosti izvedbe JN » Urejanje površin ob zgradbah, ravnanje z odpadki in zimska služba «

UKC Ljubljana – revizije Službe za NR Št. Leto Revizija 31. 2011 Revizija meril

UKC Ljubljana – revizije Službe za NR Št. Leto Revizija 31. 2011 Revizija meril in sodil razporejanja stroškov na tržno in netržno dejavnost 32. 2011 Revizija pravilnosti izvedbe JR najema in izvedbe nadgradnje centralnega sistema za vodenje evidenc delovnega časa 33. 2011 Revizija pravilnosti naročanja pacientov na preglede in operacije na Ortopedski kliniki 34. 2011 Revizija pravilnosti postopka v zvezi z zdravljenjem pacienta Ivana Zidarja v UKC Ljubljana 35. 2011 Revizija prejetih donacij 36. 2012 Revizija pravilnosti vodenja čakalnih knjig in čakalnih seznamov na KO za urologijo 37. 2013 Revizija administrativno finančnega nadzora na KO za abdominalno kirurgijo BPD 38. 2013 Revizija izvajanja transplantacijske dejavnosti 39. 2013 Revizija KI za medicinsko genetiko 40. 2013 Revizija o izvajanju tlakarskih del v vseh objektih UKCL 41. 2013 Revizija podjemnih pogodb (PP) 42. 2014 Revizija – Operacijske mize 43. 2014 Revizija – Vane Antolič 44. 2014 Revizija – Zoran Miloševič 45. 2014 Revizija pravilnosti napredovanj zaposlenih v kadrovski službi 46. 2014 Revizija stroškov informatike v UKCL 2012

UKC Ljubljana – revizije Službe za NR Revizije v sodelovanju z Računskim sodiščem Čakalne

UKC Ljubljana – revizije Službe za NR Revizije v sodelovanju z Računskim sodiščem Čakalne dobe v Univerzitetnem kliničnem centru Ljubljana Informacijski sistem UKC Ljubljana Verodostojnost odzivnega poročila "Čakalne dobe v Univerzitetnem kliničnem centru Ljubljana"

UKC Ljubljana – Služba za NR • Revizija pravilnosti izdajanja potnih nalogov glede na

UKC Ljubljana – Služba za NR • Revizija pravilnosti izdajanja potnih nalogov glede na afero Novartis ü Urejanje področja izobraževanja, donacij

UKC Ljubljana – Služba za NR • Revizija sklepanja podjemnih pogodb ü Urejanje sklepanja

UKC Ljubljana – Služba za NR • Revizija sklepanja podjemnih pogodb ü Urejanje sklepanja podjemnih pogodb ü Znižanje stroškov podjemnih pogodb za 0, 5 mio € ter obvladovanje v naslednjih letih ü Urejanje dela pri drugem delodajalcu

UKC Ljubljana – Služba za NR • Revizija pravilnosti naročanja pacientov na preglede in

UKC Ljubljana – Služba za NR • Revizija pravilnosti naročanja pacientov na preglede in operacije na Ortopedski kliniki ü Urejanje čakalnih seznamov ü Klinična pot za bolečino v križu ü Skrajšanje čakalnih dob ü Urejanje področja dela pri drugem delodajalcu

UKC Ljubljana – Služba za NR • Revizija pravilnosti vodenja čakalnih knjig na KO

UKC Ljubljana – Služba za NR • Revizija pravilnosti vodenja čakalnih knjig na KO za urologijo ü Odgovornost sodelavcev za spoštovanje pravilnika o uveljavljanju konkurenčne prepovedi ü Odgovornost vodstva KO

UKC Ljubljana – Služba za NR • Obravnava pacientov za katere je indicirana operacija

UKC Ljubljana – Služba za NR • Obravnava pacientov za katere je indicirana operacija kile ali žolčnih kamnov ü Ugotovljeno domnevno oškodovanje UKCL ü Odgovornost posameznega zdravnika

UKC Ljubljana – Služba za NR • Financiranje pediatričnega kardiokirurškega programa ü Nepravilna pogodba

UKC Ljubljana – Služba za NR • Financiranje pediatričnega kardiokirurškega programa ü Nepravilna pogodba ü Nedoseganje ciljev usposabljanja

UKC Ljubljana – Služba za NR • Revizija pravilnosti postopka v zvezi z zdravljenjem

UKC Ljubljana – Služba za NR • Revizija pravilnosti postopka v zvezi z zdravljenjem pacienta Ivana Zidarja ü Ugotovljen pravilen postopek

UKC Ljubljana – Služba za NR • Revizija - Zoran Miloševič • Revizija –

UKC Ljubljana – Služba za NR • Revizija - Zoran Miloševič • Revizija – Vane Antolič • Revizija Operacijske mize ü Ugotovitve niso potrdile sumov korupcije

UKC Ljubljana – prednosti lastne službe za NR • Podpora odločanju • Neposredni svetovalec

UKC Ljubljana – prednosti lastne službe za NR • Podpora odločanju • Neposredni svetovalec • Večje zaupanje • Lažje razumevanje, pravilno tolmačenje • Večja kakovost zaradi boljšega poznavanja • Večja uporabnost poročil (ugotovitev, priporočil) • Boljša informiranost o tekoči problematiki • Hitra prilagodljivost glede na potrebe • Možnost neposrednega komuniciranja • Sprotno spremljanje izvajanja priporočil • Izogibanje napakam

UKC Ljubljana – odlična bolnišnica

UKC Ljubljana – odlična bolnišnica

Univerzitetni klinični center Ljubljana najpomembnejša zdravstvena inštitucija v Sloveniji, bolnišnica upanja in zaupanja

Univerzitetni klinični center Ljubljana najpomembnejša zdravstvena inštitucija v Sloveniji, bolnišnica upanja in zaupanja

UKC Ljubljana

UKC Ljubljana