PREDMET Urovac sklad US urovac sklad spojenie nadradenho

  • Slides: 9
Download presentation
PREDMET

PREDMET

Určovací sklad (US) � určovací sklad – spojenie nadradeného a podradeného vetného člena, napr.

Určovací sklad (US) � určovací sklad – spojenie nadradeného a podradeného vetného člena, napr. nezbední žiaci, prísť neskoro, potrebuje papier, . . . nadradený (prísudok) potrebuje US podradený (predmet) nadradený (podmet) žiaci US podradený (prísudok) nezbední papier

Predmet � vedľajší � rozvíja � vetný člen / podradený vetný člen prísudok (sloveso

Predmet � vedľajší � rozvíja � vetný člen / podradený vetný člen prísudok (sloveso vo funkcii prísudku) s prísudkom vytvára určovací sklad (prísudok je nadradený vetný člen) �môže byť v každom páde okrem nominatívu (pýtame sa naň všetkými pádovými otázkami okrem nominatívu) pádová otázka (okrem N) + prísudok

Predmet � býva vyjadrený podstatným menom, zámenom alebo neurčitkom slovesa, napr. Nechala otvorené dvere.

Predmet � býva vyjadrený podstatným menom, zámenom alebo neurčitkom slovesa, napr. Nechala otvorené dvere. (koho, čo nechala otvorené? ), Povedal o ňom len pár slov. (o kom, o čom povedal? ), Veľmi rýchlo sa naučil bicyklovať. (koho, čo sa naučil? ) � niektoré slovesá môžu mať aj viac predmetov, napr. Vysvetlili sme otcovi situáciu. (komu, čomu sme vysvetlili? , koho, čo sme vysvetlili? )

Predmet - delenie A. priamy predmet – je len v akuzatíve BEZ PREDLOŽKY (bezpredložkový

Predmet - delenie A. priamy predmet – je len v akuzatíve BEZ PREDLOŽKY (bezpredložkový akuzatív). Je vyjadrený napr. : podstatným menom, zámenom: Vyzleč si kabát. Nevidel ju. Myslel si to. , prídavným menom: Zavolal si hlavného. , číslovkou, neurčitkom: Identifikoval dvoch. Odmietol prísť. B. nepriamy predmet – akuzatív s predložkou (predložkový akuzatív) a všetky ostatné pády (okrem nominatívu). Je vyjadrený napr. : podstatným menom, zámenom: Píše priateľke. Pustil sa do toho. , prídavným menom: Prestala písať krstnej. , číslovkou: Myslí na druhého.

Predmet - delenie Podľa zloženia: a) holý: V záhrade som videla jabloň. , Spisovateľ

Predmet - delenie Podľa zloženia: a) holý: V záhrade som videla jabloň. , Spisovateľ dopísal knihu. b) rozvitý : (V záhrade som videla rozkvitnutú jabloň. , V jeho slovách nachádza veľkú lásku. c) viacnásobný: V záhrade som videla rozkvitnutú jabloň, kríky a kvety. , V knižnici si môžeme požičať knihy, časopisy aj noviny.

Vo vetách vyhľadaj predmet a urč jeho pád. Spolužiak píše sestre esemesku. Nariadil odchod.

Vo vetách vyhľadaj predmet a urč jeho pád. Spolužiak píše sestre esemesku. Nariadil odchod. Otec vyhrešil syna. Čakala dlhoročnú priateľku. Babka mi stále píše listy. Stretli sme sa so známymi. Nikdy never svojmu nepriateľovi. Hovoril mi o dovolenke v Egypte.

Vo vetách vyhľadaj predmet a urč jeho druh a pád. Cena sa mi zdala

Vo vetách vyhľadaj predmet a urč jeho druh a pád. Cena sa mi zdala neprimeraná. Doporučený list bol doručený mojej mame. Príroda hýri farbami jesene. Rozhodca nám vylúčil najlepšieho hráča. Čašníkovi zaplatili za jedlo. Páčia sa mi kreslené rozprávky. Rybu necháme nasiaknuť marinádou. Archeológ často hovorí o pyramídach.

Urč vo vete predmet, urči jeho pád a slovný druh. Veta Rozprával jej veľa

Urč vo vete predmet, urči jeho pád a slovný druh. Veta Rozprával jej veľa príbehov. Huby je potrebné pražiť aj s cibuľkou. Prines nám ich hneď niekoľko. Našiel veľa starožitností. U štyroch zistili alkohol. S vašimi sa na tom zhodneme. Rozhovory robili len s chorými. Vykopeme hlbokú jamu. Daroval jej nové lodičky. Pád Slovný druh