PREDMET Mgr Simona Gondekov Urovac sklad US urovac

  • Slides: 12
Download presentation
PREDMET Mgr. Simona Gondeková

PREDMET Mgr. Simona Gondeková

Určovací sklad (US) � určovací sklad – spojenie nadradeného a podradeného vetného člena, napr.

Určovací sklad (US) � určovací sklad – spojenie nadradeného a podradeného vetného člena, napr. nezbední žiaci, prísť neskoro, potrebuje papier, . . . nadradený (prísudok) potrebuje US podradený (predmet) nadradený (podmet) žiaci US podradený (prívlastok) nezbední papier

Predmet � vedľajší vetný člen / podradený vetný člen � rozvíja prísudok (sloveso vo

Predmet � vedľajší vetný člen / podradený vetný člen � rozvíja prísudok (sloveso vo funkcii prísudku) � s prísudkom vytvára určovací sklad (prísudok je nadradený vetný člen) � svojím tvarom je závislý od prísudku – prísudok mu určuje pádovú príponu � môže byť v každom páde okrem nominatívu (pýtame sa naň všetkými pádovými otázkami okrem nominatívu) pádová otázka (okrem N) + prísudok

Predmet � býva vyjadrený podstatným menom, zámenom alebo neurčitkom slovesa, napr. Nechala otvorené dvere.

Predmet � býva vyjadrený podstatným menom, zámenom alebo neurčitkom slovesa, napr. Nechala otvorené dvere. (koho, čo nechala otvorené? ), Povedal o ňom len pár slov. (o kom, o čom povedal? ), Veľmi rýchlo sa naučil bicyklovať. (koho, čo sa naučil? ) � niektoré slovesá môžu mať aj viac predmetov, napr. Vysvetlili sme otcovi situáciu. (komu, čomu sme vysvetlili? , koho, čo sme vysvetlili? )

Predmet - delenie A. priamy predmet – je len v akuzatíve BEZ PREDLOŽKY (bezpredložkový

Predmet - delenie A. priamy predmet – je len v akuzatíve BEZ PREDLOŽKY (bezpredložkový akuzatív). Je vyjadrený napr. : podstatným menom, zámenom: Vyzleč si kabát. Nevidel ju. Myslel si to. , prídavným menom: Zavolal si hlavného. , číslovkou, neurčitkom: Identifikoval dvoch. Odmietol prísť. B. nepriamy predmet – akuzatív s predložkou (predložkový akuzatív) a všetky ostatné pády (okrem nominatívu). Je vyjadrený napr. : podstatným menom, zámenom: Píše priateľke. Pustil sa do toho. , prídavným menom: Prestala písať krstnej. , číslovkou: Myslí na druhého.

Predmet - delenie Podľa zloženia: a) holý: V záhrade som videla jabloň. , Spisovateľ

Predmet - delenie Podľa zloženia: a) holý: V záhrade som videla jabloň. , Spisovateľ dopísal knihu. b) rozvitý (rozvitý prívlastkom): V záhrade som videla rozkvitnutú jabloň. , V jeho slovách nachádza veľkú lásku. c) viacnásobný: V záhrade som videla rozkvitnutú jabloň, kríky a kvety. , V knižnici si môžeme požičať knihy, časopisy aj noviny.

Vo vetách vyhľadaj predmet a urč jeho pád. Spolužiak píše sestre esemesku. Nariadil odchod.

Vo vetách vyhľadaj predmet a urč jeho pád. Spolužiak píše sestre esemesku. Nariadil odchod. Otec vyhrešil syna. Čakala dlhoročnú priateľku. Babka mi stále píše listy. Stretli sme sa so známymi. Nikdy never svojmu nepriateľovi. Hovoril mi o dovolenke v Egypte.

Vo vetách vyhľadaj predmet a urč jeho pád. Spolužiak píše sestre esemesku. sestre –

Vo vetách vyhľadaj predmet a urč jeho pád. Spolužiak píše sestre esemesku. sestre – D, esemesku - A Nariadil odchod - A Otec vyhrešil syna - A Čakala dlhoročnú priateľku - A Babka mi stále píše listy. mi – D, listy - A Stretli sme sa so známymi - I Nikdy never svojmu nepriateľovi - D Hovoril mi o dovolenke v Egypte. mi – D, dovolenke - L

Vo vetách vyhľadaj predmet a urč jeho druh a pád. Cena sa mi zdala

Vo vetách vyhľadaj predmet a urč jeho druh a pád. Cena sa mi zdala neprimeraná. Doporučený list bol doručený mojej mame. Príroda hýri farbami jesene. Rozhodca nám vylúčil najlepšieho hráča. Čašníkovi zaplatili za jedlo. Páčia sa mi kreslené rozprávky. Rybu necháme nasiaknuť marinádou. Archeológ často hovorí o pyramídach.

Vo vetách vyhľadaj predmet a urč jeho druh a pád. Cena sa mi zdala

Vo vetách vyhľadaj predmet a urč jeho druh a pád. Cena sa mi zdala neprimeraná. mi – D, nepriamy predmet Príroda hýri farbami jesene. farbami – I, nepriamy predmet Doporučený list bol doručený mojej mame – D, nepriamy Rozhodca nám vylúčil najlepšieho hráča – A bez predložky, priamy Čašníkovi zaplatili za jedlo. čašníkovi – D, nepriamy, jedlo – A s predložkou, nepriamy Páčia sa mi kreslené rozprávky. mi – D, nepriamy Rybu necháme nasiaknuť marinádou. rybu – A bez predložky, priamy, marinádou – I, nepriamy Archeológ často hovorí o pyramídach – L, nepriamy

Urč vo vete predmet, urči jeho pád a slovný druh. Veta Rozprával jej veľa

Urč vo vete predmet, urči jeho pád a slovný druh. Veta Rozprával jej veľa príbehov. Huby je potrebné pražiť aj s cibuľkou. Prines nám ich hneď niekoľko. Našiel veľa starožitností. U štyroch zistili alkohol. S vašimi sa na tom zhodneme. Rozhovory robili len s chorými. Vykopeme hlbokú jamu. Daroval jej nové lodičky. Pád Slovný druh

Urč vo vete predmet, urči jeho pád a slovný druh. Veta Pád Slovný druh

Urč vo vete predmet, urči jeho pád a slovný druh. Veta Pád Slovný druh D, A zámeno, podstatné meno Huby je potrebné pražiť aj s cibuľkou. I podstatné meno Vyskúšala si nové šaty. A podstatné meno Zavolali hlavného. A prídavné meno U štyroch zistili alkohol. G, A číslovka, podstatné meno S vašimi sa na tom zhodneme. I, L zámeno, zámeno Rozhovory robili len s chorými. A, I podstatné meno, prídavné meno A podstatné meno D, A zámeno, podstatné meno Rozprával jej veľa príbehov. Vykopeme hlbokú jamu. Daroval jej nové lodičky.