Pravidl identifikcie teoretickej vuby Pravidl ppan Teoretick vuba

  • Slides: 11
Download presentation
Pravidlá identifikácie teoretickej výučby Pravidlá pípaní

Pravidlá identifikácie teoretickej výučby Pravidlá pípaní

Teoretická výučba je štandardne vedená v • Dvojhodinových blokoch (2 x 45 minút) 45

Teoretická výučba je štandardne vedená v • Dvojhodinových blokoch (2 x 45 minút) 45 minút • Trojhodinových blokoch (3 x 45 minút) 45 minút

Na vyučovaní musia byť prítomný žiaci inštruktor Upozornenie: Inštruktor autoškoly nemôže začať výučbu teórie

Na vyučovaní musia byť prítomný žiaci inštruktor Upozornenie: Inštruktor autoškoly nemôže začať výučbu teórie sám, t. j. bez potvrdenia účasti minimálne jedného účastníka kurzu.

Pre uznanie hodiny musia byť splnené • Pre úspešné uznanie účasti na vyučovacej hodine

Pre uznanie hodiny musia byť splnené • Pre úspešné uznanie účasti na vyučovacej hodine výučby MUSIA byť splnené tieto podmienky zo strany inštruktora a účastníkov kurzu: • Účastník kurzu má naplánovanú hodinu v rámci kurzu na daný čas. • Účastník kurzu sa identifikoval tokenom na identifikačnom zariadení v učebni.

Pre uznanie hodiny musia byť splnené 14: 00 - 14: 45 Ž – 30

Pre uznanie hodiny musia byť splnené 14: 00 - 14: 45 Ž – 30 I -15 I - 15 Ž – 15 I -15 Ž – 15 Po I Vyučovacia hodina Ž – minimum 30 minút od začiatku pípnutia inštruktora I – minimum 35 minút medzi začiatkom a koncom hod.

Príklady uznania účasti na hodine teórie • Pre uznanie účasti Účastníka na hodine musí

Príklady uznania účasti na hodine teórie • Pre uznanie účasti Účastníka na hodine musí mať Účastník úvodné a ukončovacie zaevidovanie tokenom v rozsahu minimálne 30 minút, pričom tento čas musí byť v okne naplánovanej hodiny a zároveň počas daného času musí byť súčasne zaevidovaný aj Inštruktor. 16: 00 – 16: 45 Ž - 15: 50 – 16: 28 Ž - 16: 15 – 16: 40 Ž - 16: 00 – 16: 30 I - 16: 00 – 16: 40 16: 00 Neuznaná hodina 16: 45 Uznaná hodina

Príklady uznania účasti na hodine teórie • . Vyučovacia hodina Ž - 16: 10

Príklady uznania účasti na hodine teórie • . Vyučovacia hodina Ž - 16: 10 – 16: 45 Ž - 16: 05 – 16: 34 Ž - 16: 16 – 16: 48 I - 16: 05 – 16: 45 16: 00 Neuznaná hodina 16: 45 Uznaná hodina

Uznanie účasti na hodine v blokovej výučbe 14: 00 – 14: 45 Ž I

Uznanie účasti na hodine v blokovej výučbe 14: 00 – 14: 45 Ž I 14: 45 – 15: 30 Trojhodinový blok (3 x 45 minút) 15: 30 – 16: 15 I Ž • Inštruktor hodinu v blokovej výučbe musí ukončiť najneskôr do 15 minút po plánovanom ukončení hodiny • Žiak má 15 minút na odhlásenie po inštruktorovi

Príklady uznania účasti na hodine teórie v blokovej výučbe 14: 00 – 14: 45

Príklady uznania účasti na hodine teórie v blokovej výučbe 14: 00 – 14: 45 Ž - 14: 17 – 14: 45 Ž - 14: 00 – 14: 45 14: 00 14: 45 – 15: 30 – 16: 15 Ž - 14: 45 – 15: 30 Ž - 15: 30 – 15: 55 Ž - 14: 14 – 14: 45 Ž - 14: 45 – 15: 30 Ž - 15: 30 – 16: 15 Ž - 14: 17 – 14: 45 Ž - 14: 45 – 15: 30 Ž - 15: 30 – 16: 15 I - 14: 45 – 15: 30 I - 15: 30 – 16: 15 I - 14: 00 – 14: 45 Neuznaná hodina Uznaná hodina 16: 15

Náhradné vyučovacie hodiny • Pri plánovaní náhradnej hodiny medzi hodinami sa musí plánovať prestávka

Náhradné vyučovacie hodiny • Pri plánovaní náhradnej hodiny medzi hodinami sa musí plánovať prestávka prestávka 14: 00 – 14: 45 Ž I I 1. Náhradná hodina 14: 50 – 15: 35 15: 40 – 16: 25 Ž Ž Ž I I Ž 3. Náhradná hodina 2. Náhradná hodina • Na začiatok a na koniec každej hodiny žiaci a aj inštruktor sa musia identifikovať

Pripojenie náhradnej vyučovacej hodiny k blokovej hodine • Pri plánovaní náhradnej hodiny k blokovej

Pripojenie náhradnej vyučovacej hodiny k blokovej hodine • Pri plánovaní náhradnej hodiny k blokovej hodine, medzi blokovou hodinou a náhradnú hodinu musí byť plánovaná prestávka! 14: 00 – 14: 45 Ž I 14: 45 – 15: 30 dvojblok 15: 40 – 16: 25 I Ž Ž I Náhradná hodina I Ž • Na začiatku a konca blokovej hodiny a po prestávke na začiatok a konca náhradnej hodiny žiaci a aj inštruktor sa musia identifikovať na identifikačnom zariadení učebne.