Pravek na Slovensku Andrej roch Delenie praveku Poda

  • Slides: 18
Download presentation
Pravek na Slovensku Andrej Ároch

Pravek na Slovensku Andrej Ároch

Delenie praveku Podľa materiálu, z ktorého si ľudia vyrábali nástroje: • Doba kamenná 3,

Delenie praveku Podľa materiálu, z ktorého si ľudia vyrábali nástroje: • Doba kamenná 3, 5 mil. p. n. l. – 2200 p. n. l. • Doba bronzová 2200 – 750 p. n. l. • Doba železná 750 p. n. l. – 0

Neandertálci • V severnej Európe sa vyvinul ľudský druh, ktorý bol veľmi dobre prispôsobený

Neandertálci • V severnej Európe sa vyvinul ľudský druh, ktorý bol veľmi dobre prispôsobený chladu – Neandertálci • Žili v drsných podmienkach Európy v blízkosti ľadovcov. • Ochranou pred zimou boli pre nich vyčistené zvieracie kože. • Neandertálci už boli v mnohom podobní dnešnému človeku i keď mali ešte niektoré telesné znaky mohutnejšie než dnešný človek.

Rozšírenie Neandertálcov • Neandertálci boli rozšírení v celej západnej a strednej Európe a na

Rozšírenie Neandertálcov • Neandertálci boli rozšírení v celej západnej a strednej Európe a na blízkom Východe a čiastočne aj v Ázii. • Neandertálci boli jedným z najúspešnejších ľudských druhov v histórii. 250 000 rokov ovládali Európu. Vyhynuli pred vyše 35 000 rokmi.

Kmene Neandertálcov • Neandertálci nemali veľké kmene, maximálne ich bolo 23 a niekedy ich

Kmene Neandertálcov • Neandertálci nemali veľké kmene, maximálne ich bolo 23 a niekedy ich bolo iba 8. Ak mali Neandertálci prežiť, museli si vymieňať ženy. Niektoré výmeny boli dobrovoľné, iné zasa vynútené.

Potrava Neandertálcov • Každý dospelý Neandertálec musel skonzumovať až 4000 kalórii denne, aby mohol

Potrava Neandertálcov • Každý dospelý Neandertálec musel skonzumovať až 4000 kalórii denne, aby mohol zvládnuť fyzicky namáhavý život. Uprostred zimy sa mohol zvýšiť počet kalórii až na 7000, čo bolo takmer 3 -krát viac, ako spotrebujeme dnes. • Vedci odhadujú že 80% potravy tvorilo mäso, čo je asi ako pri mäsožravcoch. • Keď sa Neandertálcom narodilo dieťa uprostred zimy a nemali dostatok potravy, museli dieťa zabiť. • Aby Neandertálci mohli prežiť, bolo podstatné, že vedeli ovládať oheň.

Kosti Neandertálcov

Kosti Neandertálcov

Praveké zbrane a nástroje • Hrot oštepa. Pretože oštepy Neandertálcov neboli určené na hádzanie,

Praveké zbrane a nástroje • Hrot oštepa. Pretože oštepy Neandertálcov neboli určené na hádzanie, museli zabíjať zblízka. • Pazúrik bol vrchol úspechu. Bol asi 5 -krát ostrejší ako dnešný skalpel.

Praveké zbrane a nástroje Pästný klin bol viacúčelový. Slúžil na oškrabávanie kožušiny a na

Praveké zbrane a nástroje Pästný klin bol viacúčelový. Slúžil na oškrabávanie kožušiny a na iné veci.

Kromaňonci • Súčasne s Neandertálcami sa v Afrike vyvinul ďalší ľudský druh - Kromaňonci.

Kromaňonci • Súčasne s Neandertálcami sa v Afrike vyvinul ďalší ľudský druh - Kromaňonci. Pred 100 000 rokmi sa tento druh rozšíril až na Stredný východ. Pred 45 000 rokmi sa počasie oteplilo a otvorilo cestu Kromaňoncom do Európy. Po prvý krát Neandertálci neboli sami. Do ich územia prišli Homo Sapiens, v Európe známi ako Kromaňonci.

Kromaňonci • Boli si Neandertálci a Kromaňonci dostatočne podobní, aby mohli spolu žiť? V

Kromaňonci • Boli si Neandertálci a Kromaňonci dostatočne podobní, aby mohli spolu žiť? V jednej jaskyni sa našli kosti dieťaťa a okolo neho boli rozsypané okrasné predmety, takže sa jednalo o kromaňonské dieťa, no kosti malo mohutné ako Neandertálec, takže je možné, že sa tieto dva ľudské druhy predsa len spojili.

Mamuty • Mamuty boli podobné dnešným slonom. Mali dlhé zahnuté kly, hrubú vrstvu tuku

Mamuty • Mamuty boli podobné dnešným slonom. Mali dlhé zahnuté kly, hrubú vrstvu tuku a severské druhy dlhé chlpy. Klami vyhrabávali rastliny spod snehu. Mali chobot ako ostatné chobotnatce. Jeho stoličky pripomínajú stoličky slona ázijského, čo naznačuje ich blízky príbuzenský vzťah.

Kostra mamuta

Kostra mamuta

MORAVIANSKÁ VENUŠA • Moravianská venuša je výrazná plastika ženy vyrezaná z mamutieho kla. Jej

MORAVIANSKÁ VENUŠA • Moravianská venuša je výrazná plastika ženy vyrezaná z mamutieho kla. Jej vek sa odhaduje na 22 500 rokov p. n. l.

INÉ VENUŠE • Věstonická Morava keramika 11 cm • Willendorfská Rakúsko vápenec 11 cm

INÉ VENUŠE • Věstonická Morava keramika 11 cm • Willendorfská Rakúsko vápenec 11 cm

Doba bronzová • Časom sa ľudia z jaskýň presťahovali do lepších príbytkov. Začali stavať

Doba bronzová • Časom sa ľudia z jaskýň presťahovali do lepších príbytkov. Začali stavať domy, chovať zvieratá a pestovať rastliny. Steny stavali z hliny a strechu z rákosia, alebo zo slamy. Robili aj výrobky z bronzu.

Doba železná • Železo sa používalo na výrobu zbraní a nástrojov • Staršia doba

Doba železná • Železo sa používalo na výrobu zbraní a nástrojov • Staršia doba železná (Doba halštatská) trvala 750 -400 rokov p. n. l. • Mladšia doba železná (Doba laténska) trvala 400 p. n. l. -0 rokov. – Kelti, razili mince Biateky

ĎAKUJEM ZA POZORNOSŤ

ĎAKUJEM ZA POZORNOSŤ