Praktijk Leren Operatieve zorg en technieken Anesthesiologische zorg

  • Slides: 21
Download presentation
Praktijk. Leren Operatieve zorg en technieken & Anesthesiologische zorg en technieken VOPL B PL

Praktijk. Leren Operatieve zorg en technieken & Anesthesiologische zorg en technieken VOPL B PL 1 Fontys Hogeschool Mens en Gezondheid DOCENTCONTACTPERSOON/DOCENT PRAKTIJKLEREN Hans Peters, Conchita Prince, Dianne Kerstens, Marie-Anne Vermeulen & Josje Witkamp Docent Contactpersonen (DCP) Telefoon en email: Hans: 06 22791764 h. [email protected] nl Conchita: 0614617712 c. [email protected] nl Dianne: 0618596109 d. [email protected] nl Marie-Anne: 0618592652 marieanne. [email protected] nl Josje: j. [email protected] nl 0683971574 J. A. Witkamp- van der Veen 2018 -2019

Programma 1. Uitleg doel VOPL B 2. Praktische zaken en verwachtingen 3. SWP OK

Programma 1. Uitleg doel VOPL B 2. Praktische zaken en verwachtingen 3. SWP OK combi VPK 4. Portfolio (bewijslast) tijdens het leren in de praktijk 5. Vragen & Afsluiting

Uitleg doel VOPL B VOPL b (week 2) • Ervaringen uitwisselen • SWP bespreken

Uitleg doel VOPL B VOPL b (week 2) • Ervaringen uitwisselen • SWP bespreken • Uitleg bewijslast en beoordelen PL

Betrokkenen: ? § Weet je nog…. § JIJ, werkbegeleider, praktijkopleider/ afdelingshoofd, docent praktijkleren, SLB’er

Betrokkenen: ? § Weet je nog…. § JIJ, werkbegeleider, praktijkopleider/ afdelingshoofd, docent praktijkleren, SLB’er & studentenconsulent § Zij verwachten jouw vragen, dus laat ze horen

Onderwijsdag Doel: verbinding tussen theorie en praktijk Structuur: § 28 uur praktijkleren per week

Onderwijsdag Doel: verbinding tussen theorie en praktijk Structuur: § 28 uur praktijkleren per week werken op de werkvloer § 1 dag per week onderwijsactiviteiten: lessen en docent-onafhankelijke studieopdrachten

Jij als student: verwachtingen! § Proactieve leerhouding § Bij stagnatie: initiatief nemen en bespreken

Jij als student: verwachtingen! § Proactieve leerhouding § Bij stagnatie: initiatief nemen en bespreken § Gedegen voorbereiding § Je bent zelf op de hoogte van eisen en informeert het werkveld § Je houdt je aan gedragsregels binnen de organisatie en komt afspraken na Alle handelingen worden gedaan de hand van protocollen! Die kun je op iedere stageplek vinden.

Boventalligheid PL 1 Boventalligheid § Boventallig = niet in de formatie ingepland § Bewaak

Boventalligheid PL 1 Boventalligheid § Boventallig = niet in de formatie ingepland § Bewaak goed je eigen leerproces, geef grenzen aan! § Kijk de regels na van het CZO t. a. v. je rechten en plichten en bespreek deze bij vragen met je PB-er of DCP-er

Gesprekkencyclus § Introductiegesprek § Voortgangsgesprek(ken) § Stagewerkplan bespreken en vastleggen. § evaluatie, reflectie, voortgang.

Gesprekkencyclus § Introductiegesprek § Voortgangsgesprek(ken) § Stagewerkplan bespreken en vastleggen. § evaluatie, reflectie, voortgang. § Eindbeoordelingsgesprek § per rol schrijf je een pleidooi Acties: § Notuleren van elk gesprek: in portfolio hangen (gespreksverslagen)!

Overige zaken Zie handleiding praktijkleren bijvoorbeeld t. a. v. : § Afwezigheid t. g.

Overige zaken Zie handleiding praktijkleren bijvoorbeeld t. a. v. : § Afwezigheid t. g. v. ziekte: afmelden bij docent praktijkleren (DCP of LP) en volgens procedure op de stageplaats § Belofte tot geheimhouding: geldt voor stagiaires, ook op de OK! § Bijzonder verlof § Reistijd § Etc. etc.

Stagewerkplan: gebruik je OK doelen van nu voor je PL 1 van straks Beredeneer

Stagewerkplan: gebruik je OK doelen van nu voor je PL 1 van straks Beredeneer voor VPK vanuit de zorgvrager

Het stagewerkplan (SWP) SWP = document om stage richting te geven. Hierin ‘vertaal’ je

Het stagewerkplan (SWP) SWP = document om stage richting te geven. Hierin ‘vertaal’ je de indicatoren tot doelen. In een doel komen vaak meerdere gedragsindicatoren terug. In de VOPL handleiding staat een checklist SWP. Algemene gedeelte Belangrijk dat aandachtspunten beschreven zijn, zodat begeleiders daar rekening mee kunnen houden.

Het stagewerkplan (SWP) Loop de checklist gewoon na. Zorg dat verwachtingen duidelijk zijn. Hoe

Het stagewerkplan (SWP) Loop de checklist gewoon na. Zorg dat verwachtingen duidelijk zijn. Hoe concreter, hoe makkelijker voor beide partijen.

Het stagewerkplan (SWP) Dit is het essentiële gedeelte van het SWP: uitwerken van leerdoelen

Het stagewerkplan (SWP) Dit is het essentiële gedeelte van het SWP: uitwerken van leerdoelen De gedragsindicatoren die je moet aantonen, neem je mee. Bijv. als je bezig bent met ondersteunen bij de basiszorg (rol: zorgverlener) ben je waarschijnlijk ook met de zorgverlener aan het communiceren (rol: communicator) en houd je rekening met je kwaliteit van zorg. (rol…)

Voorbeeld(en) Leerdoel: Na de oogheelkunde stage ben ik in staat om verpleegkundige zorg te

Voorbeeld(en) Leerdoel: Na de oogheelkunde stage ben ik in staat om verpleegkundige zorg te verlenen rondom laagcomplexe patiënten die een staaroperatie ondergaan rekening houdend met hun ziektebeeld en de operatieve ingreep, volgens het protocol en de visie van het operatieteam. ” Leeractiviteiten: 1) Literatuur zoeken over ziektebeelden in betrouwbare bronnen en laten horen en zien dat ik dit kan toepassen 2. Communiceren met de operatiepatiënten en naasten/begeleiders en dit evalueren en verbeteren 3. Protocollen opzoeken van veelvoorkomende verpleegtechnische handelingen en deze gebruiken Rollen, competenties & gedragscriteria Met dit leerdoel toon je meerdere rollen, competenties en criteria aan. Kijk eens naar de Can. MEDS-rollen bij PL 3. Welke zie je hierin terug?

Can. Meds-rollen: VAKINHOUDELIJK handelen Gedragscriteria PL 1: Onder begeleiding: § kan een patiënt ontvangen

Can. Meds-rollen: VAKINHOUDELIJK handelen Gedragscriteria PL 1: Onder begeleiding: § kan een patiënt ontvangen op het OK complex § kan de verschillende stappen van de Time Out procedure benoemen § weet de patiëntgegevens te vinden/op te roepen in het EPD benoemt de fases van de operatieve zorg aannemen van een empathische houding t. a. v. de patiënt Etcetera, etcetera, . . (zie Vakinhoudelijk handelen, HONOURSDEEL op www. stagepleinzorg. nl )

Can. Meds-rollen: zorgverlener Competentie: De verpleegkundige stelt op basis van klinisch redeneren de behoefte

Can. Meds-rollen: zorgverlener Competentie: De verpleegkundige stelt op basis van klinisch redeneren de behoefte aan verpleegkundige zorg vast op lichamelijk, psychisch, functioneel en sociaal gebied, indiceert en verleent deze zorg in complexe situaties, volgens het verpleegkundig proces, op basis van evidence based practice. Gedragscriteria PL 1: v - Je kunt op basis van klinisch redeneren de belangen, behoeften en noden benoemen voor de zorgvrager en diens naasten. v - Je herkent de fasen van het methodisch werken binnen het verpleegkundig proces. v - Je kunt methodisch werken in het uitvoeren van zorgtaken. v - Je bent in staat om (met ondersteuning van het onderwijs tijdens PL 1) voor een zorgvrager een verpleegkundig methodisch plan op te stellen. ETCETERA, …. .

Weet je nog…. . het Portfolio het begeleidings- en beoordelingsinstrument waarmee de student inzichtelijk

Weet je nog…. . het Portfolio het begeleidings- en beoordelingsinstrument waarmee de student inzichtelijk maakt in welke mate hij competent is Acties! JIJ GEEFT DCP, PB-er én (werk)begeleider(s) toegang (zie bij studiemateriaal overstijgend: instructie portfolio) Help je werkbegeleiders met het portfolio! 1 week voor het beoordelingsgesprek moet folio klaar zijn

Portfolio Wat komt er in het portfolio? § Stagewerkplan § Bewijsmateriaal via formulier ‘overige

Portfolio Wat komt er in het portfolio? § Stagewerkplan § Bewijsmateriaal via formulier ‘overige bewijslast’ (producten onderwijs en bewijslast uit de praktijk zoals bijv. reflectieverslagen, feedback, etc. ) incl. handtekening en volledige naam feedbackgever § Gespreksverslagen (van elk ‘officieel’ gesprek) § Pleidooi voor de eindbeoordeling: waarom de Can. MEDSrollen wel behaald zijn en waarmee je dat aan kunt tonen.

Portfolio Acties! • Zo vaak mogelijk een leerdoel aangeven + dit leerdoel ook evalueren

Portfolio Acties! • Zo vaak mogelijk een leerdoel aangeven + dit leerdoel ook evalueren (op basis van je SWP). Kijk hiervoor bij je leerdoelen en leeractiviteiten in het SWP. • Bewijs verzamelen vanaf start stage: ü Logboek ü Producten ü Verslagen

Vragen? § Vragenrondje: welke vragen leven er nog?

Vragen? § Vragenrondje: welke vragen leven er nog?

§ Bedankt voor jullie aandacht § Geef het vooral aan als er iets is,

§ Bedankt voor jullie aandacht § Geef het vooral aan als er iets is, stel vragen! § Geniet van de stage & veel succes gewenst!