Pradkime kelion Jorge Mario Bergoglio Chorch Marijus Bergoljas

  • Slides: 56
Download presentation
Pradėkime kelionę. . .

Pradėkime kelionę. . .

Jorge Mario Bergoglio (Chorchė Marijus Bergoljas) 2013 m. Popiežius Pranciškus

Jorge Mario Bergoglio (Chorchė Marijus Bergoljas) 2013 m. Popiežius Pranciškus

Pažink naująjį Romos vyskupą, Jėzaus Kristaus vikarą Apaštalų Kunigaikščio įpėdinį, Visuotinės Bažnyčios vyriausiąjį Popiežių,

Pažink naująjį Romos vyskupą, Jėzaus Kristaus vikarą Apaštalų Kunigaikščio įpėdinį, Visuotinės Bažnyčios vyriausiąjį Popiežių, Vakarų patriarchą, Italijos primą, Romos provincijos arkivyskupą ir metropolitą, Vatikano miesto valstybės suvereną, Dievo tarnų tarną, popiežių PRANCIŠKŲ. • Remdamasis medžiaga, pasakyk teisingai mažiausiai 13 faktų apie popiežių Pranciškų.

 • • • Pranciškus išrinktas 2013 m. kovo 13 d. Tai 266 -

• • • Pranciškus išrinktas 2013 m. kovo 13 d. Tai 266 - asis Bažnyčios vadovas. Iki išrinkimo popiežiumi buvo Buenos Airių arkivyskupas. Šias pareigas ėjo nuo 1998 m. Kardinolu tapo 2001 m. popiežiumi esant pal. Jonui Pauliui II. Pirmasis popiežius jėzuitas. 2013 m. • Pirmasis popiežius iš Naujojo pasaulio, taip pat pirmasis popiežius po 1200 m. pertraukos ne iš Europos.

Gimė 1936 m. gruodžio 17 d. Bueno Airėse, Argentinoje italų emigrantų šeimoje. Tėvas Marijus

Gimė 1936 m. gruodžio 17 d. Bueno Airėse, Argentinoje italų emigrantų šeimoje. Tėvas Marijus Chozė Bergoljas (Mario José Bergoglio) buvo geležinkelio darbininkas, o motina Regina Marija Sivori (Regina María Sívori) – namų šeimininkė. 1935 m.

Argentina http: //www. 15 min. lt/pasaulis-kiseneje/straipsnis/kelioniu-ekspertas/gimtasis-naujojo-popieziaus-pranciskaus-miestas-koks-jis-638 -315736 Gyventojų skaičius 40 mln. Antra pagal dydį

Argentina http: //www. 15 min. lt/pasaulis-kiseneje/straipsnis/kelioniu-ekspertas/gimtasis-naujojo-popieziaus-pranciskaus-miestas-koks-jis-638 -315736 Gyventojų skaičius 40 mln. Antra pagal dydį Pietų Amerikos valstybė ir aštunta pagal dydį pasaulio valstybė.

Argentinos tikinčiųjų statistika • Argentina – krikščioniška šalis. 93 % Argentinos gyventojų save laiko

Argentinos tikinčiųjų statistika • Argentina – krikščioniška šalis. 93 % Argentinos gyventojų save laiko Romos katalikais. Katalikybę taip pat pabrėžia šalies konstitucija. • Nuo XX a. 9 -ojo dešimtmečio vis didesnę įtaka įgauna protestantų bažnyčios (3, 5 mln. – 10 %). • Mormonų krypties atstovų yra apie 330 tūkst. (7 pagal gausumą bendruomenė pasaulyje). • Didžiausia Lotynų Amerikoje judėjų bendruomenė (2 % šalies gyventojų). • Yra nedidelė musulmonų bendruomenė.

Buvo jauniausias iš penkių vaikų. Brolis Oskaras Adrianas Jorge Mario Brolis Alberto Horacio Sesuo

Buvo jauniausias iš penkių vaikų. Brolis Oskaras Adrianas Jorge Mario Brolis Alberto Horacio Sesuo Maria Elena, Sesuo Marta Regina. Motina Regina Maria Sivori Tėvas Mario Jose Bergoglio.

Amžininkai kalba: • Ta šeima kiekvieną sekmadienį eidavo į Šv. Mišias. Motina buvo didelė

Amžininkai kalba: • Ta šeima kiekvieną sekmadienį eidavo į Šv. Mišias. Motina buvo didelė krikščionė ir labai dievobaiminga. Jis daug ko, iš jos išmoko. • J. M. Bergoglio šeimos namai Floreso rajone buvo vos už dviejų kvartalų nuo mokyklos parapijinės bažnyčios, į kurią šeima eidavo kiekvieną sekmadienį. • Tapęs kunigu J. M. Bergoglio čia grįždavo aukoti Šv. Mišių svarbiomis progomis.

 • Jis buvo mažas velniukas, labai išdykęs, kaip ir visi berniukai. Kas būtų

• Jis buvo mažas velniukas, labai išdykęs, kaip ir visi berniukai. Kas būtų galėjęs žinoti, kad jis taps popiežiumi! • - Tu buvai velniukas. Ar pasitaisei? O jis imdavo kvatoti. • Prisimenu, mokydamasis daugybos lentelę ant laiptų, peršokdavo po dvi pakopas ir kartodavo: du, keturi, šeši. Buvo nenuilstantis. (s. M. Rabino ir s. Rosa mokiusios katekizmo) • 21 - erių metų Bergolijui dėl infekcijos buvo pašalintas plautis. Paauglystėje

Dabartinis popiežius, būdamas 12 -13 metų, buvo įsimylėjęs savo bendraamžę kaimynystėje gyvenusią mergaitę, vardu

Dabartinis popiežius, būdamas 12 -13 metų, buvo įsimylėjęs savo bendraamžę kaimynystėje gyvenusią mergaitę, vardu Amalia Damonte. Meilė buvo tokia karšta, kad dvylikametis Jorge netgi siūlė Amalijai už jo tekėti. „Jeigu tavęs nevesiu, tada tapsiu dvasininku“, - tvirtino jis.

1973 m. • Studijavo Buenos Airių universitete, kuriame gavo chemijos magistro diplomą. • Vėliau

1973 m. • Studijavo Buenos Airių universitete, kuriame gavo chemijos magistro diplomą. • Vėliau mokėsi Buenos Airių dvasinėje seminarijoje ir Šv. Juozapo kolegijoje, kurioje 1960 m. gavo licenciato laipsnį. • 1958 m. įstojo į jėzuitų ordiną. • Dėstė literatūrą, filosofiją ir teologiją Buenos Airių katalikiškose kolegijose. • 1969 m. tapo dvasininku.

2010 m. • Nuo 1973 m. iki 1979 m. Argentinos jėzuitų provincijos provincijolas. •

2010 m. • Nuo 1973 m. iki 1979 m. Argentinos jėzuitų provincijos provincijolas. • 1980 m. tapo Buenos Airių provincijos San Migelio dvasinės seminarijos rektoriumi. • Vokietijoje apgynė daktaro disertaciją. • Po šių studijų grįžo į Kordobos arkivyskupiją dirbti nuodėmklausiu ir dvasiniu vadovu.

Ignacas Lojola gimė 1491 m. Lojoloje, Ispanija mirė 1556 m. liepos 31 d. Romoje

Ignacas Lojola gimė 1491 m. Lojoloje, Ispanija mirė 1556 m. liepos 31 d. Romoje Romos Katalikų Bažnyčios Jezuitų ordino įkūrėjas • Tarnavo kariuomenėje, buvo Pamplonos pilies komendantas. Ginant tvirtovę sunkiai sužeistas. • Gulėdamas patale susižavėjo religinio turinio knygomis – Jėzaus ir šventųjų gyvenimais. Jų paveiktas nusprendė pasišvęsti Viešpaties Dievo tarnystei. • 1534 m. Gavo Paryžiaus Sorbonos universiteto daktaro laipsnį.

Jėzaus draugija (SJ) • Jėzuitai laisva valia duoda neturto, skaistybės ir paklusnumo įžadus ir

Jėzaus draugija (SJ) • Jėzuitai laisva valia duoda neturto, skaistybės ir paklusnumo įžadus ir pasiryžta vykdyti viską, ką palieps Šventasis Tėvas. • Taip pat nesiekia dvasininko karjeros. • Jėzuitų ordinas laikomas viena pažangiausių Bažnyčios institucijų, ypač - švietimo srityje. • Šiandien Jėzaus Draugija savo gyvenimo ir veikimo būdą grindžia pirmųjų jėzuitų patirtimi ir jų paliktomis gairėmis. • Ji kartu su kitais geros valios žmonėmis siekia kurti tokį pasaulį, kuriame žmonės jaustųsi esą broliai ir seserys.

 • Iesus hominum Salvator – Jėzus žmonių Gelbėtojas. • Šis senas krikščionių simbolis

• Iesus hominum Salvator – Jėzus žmonių Gelbėtojas. • Šis senas krikščionių simbolis tapo Jėzaus Draugijos ženklu.

2008 m. • 1992 m. buvo paskirtas Buenos Airių vyskupu augziliaru. • 1997 m.

2008 m. • 1992 m. buvo paskirtas Buenos Airių vyskupu augziliaru. • 1997 m. birželio 3 d. buvo paskirtas Buenos Airių arkivyskupo koadjutoriumi. • 1998 m. vasario 28 d. tapo Buenos Airių arkivyskupu. • 2001 vasario 21 d. popiežius Jonas Paulius II J. Bergoglio paskyrė kardinolu.

2010 m. • Po 2005 m. popiežiaus pal. Jono Pauliaus II mirties vykusios konklavos

2010 m. • Po 2005 m. popiežiaus pal. Jono Pauliaus II mirties vykusios konklavos metu kardinolas Ch. Bergoljas buvo laikomas Papabile (it. Papabile, - galintis būti popiežiumi) ir rimčiausiu varžovu joje išrinktam popiežiui Benediktui XVI. • Nuo 2005 m. iki 2008 m. vadovavo Argentinos vyskupų konferencijai. • 2013 m. konklavoje išrinktas popiežiumi, kardinolas Ch. Bergoljas pasirinko Pranciškaus vardą.

Tai pirmas kartas per visą istoriją, kai popiežius pasirinko šį vardą.

Tai pirmas kartas per visą istoriją, kai popiežius pasirinko šį vardą.

Šv. Pranciškus Asyžietis gimė 1181 m. Asyžiuje, Italijoje mirė 1226 m. spalio 4 d.

Šv. Pranciškus Asyžietis gimė 1181 m. Asyžiuje, Italijoje mirė 1226 m. spalio 4 d. Įkūręs Mažesniųjų brolių (pranciškonų) ordiną bei prisidėjęs prie Šv. Klaros Neturtėlių seserų ordino įkūrimo. • Gimė Giovanni Bernardone, tėvo, kuris buvo turtingas pirklys, pavadintas Pranciškumi. • 1204– 1205 m. ilgai trunkanti liga. Prasideda ryškios permainos jo gyvenime. • 1205 m. Šv. Damijono bažnytėlėje išvysta regėjimą, kurio metu Kristus pakviečia jį eiti ir atstatyti Bažnyčią. Konfliktas su tėvu dėl vargšams išdalinto turto.

 • 1206 m. Asyžiaus • Pranciškus parašo vyskupo teisme trumpą regulą ir bylinėdamasis

• 1206 m. Asyžiaus • Pranciškus parašo vyskupo teisme trumpą regulą ir bylinėdamasis su tėvu iškeliauja į Romą, kur gauna popiežiaus atsisako teisių į turto Inocento III palaiminimą paveldėjimą. jų bendruomenės • Apsivelka atsiskyrėlio gyvenimo būdui bei abitą, imasi atstatyti leidimą pamokslauti. Šv. Damijano • Manoma, kad tais bažnytėlę. Atstato San pačiais metais Pietro ir Porciunkulės įkuriamas trečiasis bažnytėles. pranciškoniškas ordinas-pranciškonai • 1209 m. pradžioje pasauliečiai. bendruomenėje jau 12 brolių.

 • 1224 m. ant La Vernos kalno gauna stigmas − Kristaus kančios žaizdas

• 1224 m. ant La Vernos kalno gauna stigmas − Kristaus kančios žaizdas savo kūne. • 1226 m. spalio 3 d. miršta Porciunkulėje. • 1228 m. popiežius Grigalius IX paskelbia šventuoju.

Mažesniųjų brolių (pranciškonų) ordinas (OFM) • Pranciškonai duoda pašvęstojo gyvenimo įžadus, siekia gyventi sekdami

Mažesniųjų brolių (pranciškonų) ordinas (OFM) • Pranciškonai duoda pašvęstojo gyvenimo įžadus, siekia gyventi sekdami Jėzumi Kristumi, vadovaudamiesi Šv. Pranciškaus Asyžiečio pavyzdžiu. • Nuo pat ordino įkūrimo pranciškonai, būdami jautrūs nuolatiniams pasaulio pokyčiams, skelbia Evangeliją visai kūrinijai, savo laikmečio žmonėms padėdami ieškoti Dievo, kad visi kelyje sutiktieji, pažinę taiką, gerumą ir amžinąjį gyvenimą, drauge viltingai jungtųsi į harmoningo pasaulio kūrimą. • Tai yra pranciškonų misija ir pašaukimas.

Gal tai ženklas? Šventasis Pranciškus - gamtos globėjas.

Gal tai ženklas? Šventasis Pranciškus - gamtos globėjas.

Kodėl pasirinko vardą Pranciškus “Per rinkimus sėdėjo šalia kardinolas Claudio Hummes. Kai reikalas darėsi

Kodėl pasirinko vardą Pranciškus “Per rinkimus sėdėjo šalia kardinolas Claudio Hummes. Kai reikalas darėsi kiek pavojingesnis, jis mane ramino. O kai balsų skaičius pasiekė du trečdalius, prasidėjo įprastinis plojimas, nes buvo išrinktas popiežius. Jis mane apkabino, pabučiavo ir pasakė: „Nepamiršk vargšų!“. Tas žodis man įstrigo čia (Popiežius pirštu rodė į galvą): vargšai, vargšai. Tuoj pat po to, prisimindamas vargšus, pagalvojau apie Pranciškų Asyžietį.

Paskui, kol toliau buvo skaičiuojami balsai, iki visų balsų, pagalvojau apie karus. Juk Pranciškus

Paskui, kol toliau buvo skaičiuojami balsai, iki visų balsų, pagalvojau apie karus. Juk Pranciškus yra taikos žmogus. Šitaip mano širdyje atsirado Pranciškaus Asyžiečio vardas. Jis man yra vargšų žmogus, jis - taikos žmogus, kuris myli ir saugoja kūriniją; dabartiniu metu ir mūsų santykis su kūrinija ne labai koks, ar ne taip? Tai vargšų žmogus, kuris suteikia mums taikos dvasią. . . Ach, kaip norėčiau, neturtingos Bažnyčios ir skirtos vargšams!

Paskui, kai kas pajuokavo: „Turėtum vadintis Adrianu, nes Adrianas VI buvo reformatorius, juk reikia

Paskui, kai kas pajuokavo: „Turėtum vadintis Adrianu, nes Adrianas VI buvo reformatorius, juk reikia reformuoti. . . “. Kitas man pasakė: „Ne, ne, turėtum vadintis Klemensu“. „Ogi kodėl? “. „Klemensu XV: šitaip atsikeršytum Klemensui XIV, kuris uždraudė Jėzaus Draugiją!“ Bet tai tik juokai. . . “, - kalbėjo popiežius Pranciškus

2013 m. Popiežiaus pirma kalba. . . ir kita. . . http: //www. delfi.

2013 m. Popiežiaus pirma kalba. . . ir kita. . . http: //www. delfi. lt/news/daily/world/naujasis-popiezius-pranciskus-ne-pranciskus-i. d? id=60898883

Broliai ir seserys. Labas vakaras. Jūs žinote, kad konklavos pareiga buvo duoti vyskupą Romai.

Broliai ir seserys. Labas vakaras. Jūs žinote, kad konklavos pareiga buvo duoti vyskupą Romai. Ir atrodo, kad mano broliai kardinolai, jį surado kone pasaulio pakrašty. Dėkoju jums už priėmimą. Romos vyskupijos bendruomenė turi savo vyskupą. Ačiū. Ir visų pirma norčiau, kad pasimelstume už mūsų vyskupą emeritą Benediktą XVI. Visi kartu melskimės už jį, kad Viešpats jį laimintų ir Švenčiausioji Mergelė jį globotų. (Popiežiui vadovaujant visi sukalbėjo Tėve mūsų, Sveika Marija, Garbė Dievui).

Dabar pradedame kelionę, vyskupas ir Dievo tauta, šią Romos Bažnyčios kelionę, Romos Bažnyčios, kuri

Dabar pradedame kelionę, vyskupas ir Dievo tauta, šią Romos Bažnyčios kelionę, Romos Bažnyčios, kuri meile vadovauja visoms Bažnyčioms, pradedame brolybės, meilės, tarpusavio pasitikėjimo kelionę. Melskimės už mus pačius, vieni už kitus, melskimės už visą pasaulį, kad viešpatautų brolybė. Linkiu jums, kad ši Bažnyčios kelionė, kurią šiandien pradedame, ir kurioje man padės čia esantysis Kardinolas vikaras, būtų vaisinga šio gražaus miesto evangelizavimui.

Dabar norčiau suteikti palaiminimą, bet pirma prašau jūsų, prieš vyskupo palaiminimą, suteikiamą Dievo tautai,

Dabar norčiau suteikti palaiminimą, bet pirma prašau jūsų, prieš vyskupo palaiminimą, suteikiamą Dievo tautai, prašau, kad jūs melstumėte Viešpatį laiminti mane. Prašau Dievo tautos maldos, kad prašytų palaiminimo jos vyskupui. Tyliai pasimelskite jūs už mane. (Popiežius Pranciškus I suteikė savo pirmą Apaštališkąjį palaiminimą ir po to dar pridūrė keletą žodžių) Broliai ir seserys. Atsisveikinu su jumis. Dėkoju už priėmimą. Melskitės už mane ir iki greito pasimatymo. Rytoj eisiu pasimelsti Švenčiausiajai Mergelei, kad globotų visą Romą. Labos nakties ir gero poilsio.

Lietuvos prezidentės sveikinimas Tai yra ypatinga žinia ne tik Romos Katalikų Bažnyčiai, bet ir

Lietuvos prezidentės sveikinimas Tai yra ypatinga žinia ne tik Romos Katalikų Bažnyčiai, bet ir visiems kitiems pasaulio tikintiesiems bei pasauliečiams. Tikiu, kad tęsite iškilaus savo pirmtako – Popiežiaus Benedikto XVI – misiją, vienydamas krikščionis, būdamas dvasiniu lyderiu ir pavyzdžiu viso pasaulio žmonėms, - prezidentė Dalia Grybauskaitė

JAV prezidento sveikinimas Kaip neturtingųjų ir labiausiai pažeidžiamų tarp mūsų gynėjas, jis toliau neša

JAV prezidento sveikinimas Kaip neturtingųjų ir labiausiai pažeidžiamų tarp mūsų gynėjas, jis toliau neša meilės ir užuojautos žinią, įkvėpusią pasaulį prieš daugiau kaip du tūkstantmečius, kad mes vienas kitame regėtumėme Dievo veidą, - JAV prezidentas B. Obama.

Patriarcho Baltramiejaus sveikinimas Tegu Dievas suteikia jūsų Šventenybei daug sveikatos metų ir vaisingos tarnystės

Patriarcho Baltramiejaus sveikinimas Tegu Dievas suteikia jūsų Šventenybei daug sveikatos metų ir vaisingos tarnystės tarnauti Jo žmonėms su jūsų išskirtiniu nuolankumu, paprastumu ir gailestingumu, - rašo ortodoksų patriarchas.

Dalai Lama sveikinimas “Ar galėčiau išreikšti jums savo sveikinimus ir džiaugsmo pojūtį dėl jūsų

Dalai Lama sveikinimas “Ar galėčiau išreikšti jums savo sveikinimus ir džiaugsmo pojūtį dėl jūsų istorinio išrinkimo popiežiumi? Nors nežinau daug katalikų šventųjų, tikrai žinau apie šv. Pranciškų, lankiausi Asyžiuje ir dalyvavau ten vykusiuose tarpreliginiuose susitikimuose. Mane sujaudino, . . . kad jo vardą pasirinkote savo popiežiavimui", - rašė Dalai Lama.

Islamo religinė bendruomenė “Kaip Vakarų musulmonai, mes priimame naujojo popiežiaus vardą kaip viltį teikiantį

Islamo religinė bendruomenė “Kaip Vakarų musulmonai, mes priimame naujojo popiežiaus vardą kaip viltį teikiantį priminimą. Pranciškus Asyžietis davė pasauliui puikų šventumo ir atvirumo Rytams ir islamui pavyzdį", - teigia Italijos Islamo religinė bendruomenė.

Koks yra mūsų popiežius? • Jis nuosekliai rūpinasi AIDS pacientais ir pagarsėjo tuo, kad

Koks yra mūsų popiežius? • Jis nuosekliai rūpinasi AIDS pacientais ir pagarsėjo tuo, kad 2001 metų Didįjį Ketvirtadienį plovė kojas 12 sergančių AIDS žmonių.

Važiuoja metro į Buenos Aires, 2008 m. Iš kitų kardinolų jis išsiskyrė asketišku gyvenimu

Važiuoja metro į Buenos Aires, 2008 m. Iš kitų kardinolų jis išsiskyrė asketišku gyvenimu stiliumi, sąmoningai rinkosi gyventi nedideliame kambarėlyje, o ne prabangiuose apartamentuose, pats gaminosi valgyti ir važinėjo viešuoju transportu.

Aplinkinius žavi savo paprastumu, nuolankumu, didžiu pamaldumu ir rūpesčiu socialiniais klausimais. 2010 m.

Aplinkinius žavi savo paprastumu, nuolankumu, didžiu pamaldumu ir rūpesčiu socialiniais klausimais. 2010 m.

J. Bergoglio arba popiežiaus gairės • Kardinolas J. Bergoglio visada laikėsi tvirtos nuostatos moralinės

J. Bergoglio arba popiežiaus gairės • Kardinolas J. Bergoglio visada laikėsi tvirtos nuostatos moralinės teologijos ir bioetikos klausimais. • Jis prieštaravo abortams, gėjų santuokoms. 2010 metais jis viešai pareiškė, kad leidimas gėjų poroms įsivaikinti pažeistų pamatines vaikų teises. Kartu jis nuosekliai rūpinosi AIDS pacientais. • Kardinolas J. Bergoglio ne kartą griežtai kritikavo klerikalizmą ir tai, kad dvasininkai pernelyg mėgsta prabangų gyvenimo būdą.

J. Bergoglio arba popiežiaus gairės • J. M. Bergoglio garsėja kaip intelektualus lyderis, studijavęs

J. Bergoglio arba popiežiaus gairės • J. M. Bergoglio garsėja kaip intelektualus lyderis, studijavęs teologiją Vokietijoje. Jo laikysena Argentinos ekonominės krizės metu užtarnavo žmogaus, jautraus skurdui ir socialinei neteisybei, vardą. Jis tapo simboliu kainos, kurią globalizacija primeta pasaulio vargingiesiems. • Neatsitiktinai Argentinoje kardinolas J. Bergoglio jau dabar vadinamas šventuoju. Prisiminkime, kad Benediktas XVI kartojo, kad šiandien pasauliui labai reikia proto, bet dar labiau – šventumo.

Pastebėjimai po pirmosios savaitės • Vienas iš pirmųjų popiežiaus Pranciškaus gestų – skambutis popiežiui

Pastebėjimai po pirmosios savaitės • Vienas iš pirmųjų popiežiaus Pranciškaus gestų – skambutis popiežiui emeritui. • Konservatyvus doktrinos požiūriu ir progresyvus socialiniais klausimais. • Popiežius Pranciškus pasirengęs Vatikano kurijos reformai. • Pradėdamas savo pontifikatą, Pranciškus pareikalavo, kad su juo būtų elgiamasi kaip su eiliniu piligrimu, demonstruodamas, kad jo valdymas gali būti grindžiamas tikėjimo paprastumu. • Vatikanas atskleidė, kad grįždamas į konklavo patalpas po trečiadienį įvykusių rinkimų, Pranciškus atsisakė popiežiaus limuzino ir nusprendė važiuoti mikroautobusu kartu su kitais kardinolais.

Pastebėjimai po pirmosios savaitės • Popiežius Pranciškus sekmadienį, netrukus po tradicinės

Pastebėjimai po pirmosios savaitės • Popiežius Pranciškus sekmadienį, netrukus po tradicinės "Viešpaties angelo" maldos, paskelbė savo pirmąją žinutę "Twitter", kurioje pakartojo savo prašymą tikintiesiems melstis už jį. "Brangūs draugai, iš širdies dėkoju jums ir prašau jūsų toliau melstis už mane", iš paskyros @Pontifex parašė popiežius iš Argentinos. • Popiežius Pranciškus paragino tikinčiuosius gimtojoje Argentinoje paaukoti pinigus labdarai užuot išleidus juos kelionei į Romą, kur vyks jo inauguracija.

2013 m. Naujasis popiežius dėvi baltus drabužius, tačiau paprastus juodus batus, o ne raudonus,

2013 m. Naujasis popiežius dėvi baltus drabužius, tačiau paprastus juodus batus, o ne raudonus, kaip įprasta popiežiams.

Kaltinimai – ar tai pagrįsta…? ! • Itin skrupulingai nagrinėjamas J. M. Bergoglio vaidmuo

Kaltinimai – ar tai pagrįsta…? ! • Itin skrupulingai nagrinėjamas J. M. Bergoglio vaidmuo tuo metu, kai buvo suimti du jauni jėzuitai – Orlando Yorio ir Francisco Jalicsui, kuriuos žiaurioji dešiniųjų chunta suėmė ir nuvežė į garsųjį kankinimų centrą. • „Niekada nebuvo patikimų konkrečių kaltinimų jam. Argentinos teisingumo sistema. . . niekada niekuo nėra jo kaltinusi“, – pareiškė Vatikano atstovas spaudai Federico Lombardi.

Popiežiaus pomėgiai Jo mėgstamas Buenos Airių futbolo klubas

Popiežiaus pomėgiai Jo mėgstamas Buenos Airių futbolo klubas "San Lorenzo", remiamas jau nuo vaikystės. „Taip, šokdavau tango būdamas jaunas, nors ir teikdavau pirmenybę milongai“,

Popiežiaus Pranciškaus mintys • Viešpats niekada nepavargs mums atleisti! Tai mes kartais pavargstame prašyti

Popiežiaus Pranciškaus mintys • Viešpats niekada nepavargs mums atleisti! Tai mes kartais pavargstame prašyti atleidimo. 2013 m.

Popiežiaus Pranciškaus mintys • Duokime jaunimui gyvenimo išmintį kaip gerą vyną, kuris sendamas vis

Popiežiaus Pranciškaus mintys • Duokime jaunimui gyvenimo išmintį kaip gerą vyną, kuris sendamas vis geresnis • Jei Bažnyčia, Dievo tauta, neina pirmyn, jei ji sustoja – vadinasi kažkas netvarkoj. Statyti Bažnyčią įmanoma tik iš “gyvų akmenų”. O tikėjimo Jėzumi išpažinimas yra esminė buvimo Bažnyčia sąlyga. • Bažnyčia be tikėjimo būtų tik apgailėtina nevyriausybinė organizacija. Nepasiduokime pesimizmui - tam kartėliui, kurį velnias mums siūlo kiekvieną dieną

Išvardink 13 faktų apie naująjį popiežių.

Išvardink 13 faktų apie naująjį popiežių.

The Guardian“ atrinko 13 faktų apie naująjį popiežių 1. Jis mėgsta keliauti autobusu. 2.

The Guardian“ atrinko 13 faktų apie naująjį popiežių 1. Jis mėgsta keliauti autobusu. 2. Daugiau kaip 50 metų Jorge Mario Bergoglio gyvena su vienu plaučiu. Jis neteko plaučio dėl infekcijos. 3. Jis – imigranto iš Italijos geležinkelininko sūnus 4. Iš pradžių jis mokėsi chemiko specialybės, bet vėliau prisijungė prie Jėzuitų ordino. 5. Popiežius Pranciškus yra pirmasis ne iš Europos kilęs naujųjų laikų popiežius. 6. Jis teigia, kad jeigu homoseksualams būtų suteikta teisė įsivaikinti, tai būtų vaikų diskriminacija, tačiau mano, kad prezervatyvai gali būti leistini, siekiant apsisaugoti nuo lytiniu būdu plintančių ligų. 7. Prieš dvylika metų Jorge Mario Bergoglio ligoninėje plovė kojas AIDS sergantiems ligoniams.

8. Jis laisvai kalba italų kalba, taip pat moka ispanų ir vokiečių kalbas. 9.

8. Jis laisvai kalba italų kalba, taip pat moka ispanų ir vokiečių kalbas. 9. Iki šiol jis gyveno mažame bute, atsisakęs persikelti į arkivyskupijos rūmus. 10. Jis patarė argentiniečiams nekeliauti į Romą švęsti jo pakėlimo į kardinolus, siūlydamas kelionei skirtus pinigus atiduoti vargšams. 11. Manoma, kad 2005 metais konklavoje jis buvo pagrindinis Josepho Ratzingerio konkurentas. 12. Popiežius yra ispanų kalba išleisto knygos „Sobre el Cielo y la Tierra“ („Rojuje ir Žemėje“) bendraautorius. Ji prieinama ir elektroniniu formatu. 13. Nors laikosi konservatyvios doktrinos, jis kritikavo kunigus, atsisakančius krikštyti nesantuokinius vaikus.

J. Bergoglio ranka, labai smulkia rašysena, rašo ilgus laiškus, kurių pabaigoje visada priduria: „Melskitės

J. Bergoglio ranka, labai smulkia rašysena, rašo ilgus laiškus, kurių pabaigoje visada priduria: „Melskitės už mane“. Dabar turime už jį melstis labiau nei bet kada. Jis yra dovana Bažnyčiai, šviežio oro gurkšnis, tarsi atvėrus langus.

 • Popiežiaus Pranciško inauguracija vyks 2013 m. kovo 19 d.

• Popiežiaus Pranciško inauguracija vyks 2013 m. kovo 19 d.

 • • • • • Šaltiniai http: //www. delfi. lt/news/daily/world/popiezius-pranciskus-kuklus-argentinieciu-darbininko-sunusmegstantis-futbola-ir-tango. d? id=60900445#!/4716828/ifoto. delfi.

• • • • • Šaltiniai http: //www. delfi. lt/news/daily/world/popiezius-pranciskus-kuklus-argentinieciu-darbininko-sunusmegstantis-futbola-ir-tango. d? id=60900445#!/4716828/ifoto. delfi. lt http: //www. 15 min. lt/naujiena/aktualu/pasaulis/nuo-siksto-koplycios-kamino-ilgai-nesitraukes-kirasispranasavo-popieziaus-isrinkima-57 -315712 http: //www. 15 min. lt/naujiena/laisvalaikis/ivairenybes/popiezius-pranciskus-tango-megejas-61316211#ixzz 2 No. CPNyuq http: //www. bernardinai. lt/straipsnis/2011 -10 -04 -sv-pranciskus-asyzietis-vienuolis/69834 http: //www. ofm. lt/ http: //www. bernardinai. lt/straipsnis/2013 -03 -17 -popiezius-pranciskus-pasirenges-vatikano-kurijosreformai/97406 http: //www. bernardinai. lt/straipsnis/2013 -03 -13 -popiezius-pranciskus-paprastumo-issukis-baznyciaiir-pasauliui/97214 http: //www. bernardinai. lt/straipsnis/2013 -03 -15 -popiezius-pranciskus-duokime-jaunimui-gyvenimoisminti-kaip-gera-vyna-kuris-sendamas-vis-geresnis/97374 http: //www. bernardinai. lt/straipsnis/2013 -03 -14 -popiezius-pranciskus-baznycia-be-tikejimo-butuapgailetina-nevyriausybine-organizacija/97288 http: //www. bernardinai. lt/religija_naujienos http: //www. bernardinai. lt/straipsnis/2013 -03 -14 -dalai-lama-giria-nauja-popieziu-ir-jo-vardopasirinkima/97268 http: //www. delfi. lt/news/daily/world/del-ko-nerimauja-ir-kardinolus-protina-naujasis-popieziuspranciskus. d? id=60911755 http: //www. 15 min. lt/naujiena/aktualu/pasaulis/13 -faktu-apie-naujaji-popieziu-prancisku-57315829#ixzz 2 Np. T 1 f. MNX http: //www. 15 min. lt/pasaulis-kiseneje/straipsnis/kelioniu-ekspertas/gimtasis-naujojo-popieziauspranciskaus-miestas-koks-jis-638 -315736 http: //lt. radiovaticana. va/ http: //www. 15 min. lt/naujiena/aktualu/pasaulis/popiezius-pranciskus-laike-pirmasias-misias-poisrinkimo-57 -316129#ixzz 2 Np. ZGz. TIf http: //lt. radiovaticana. va/news/2013/03/14/popiežius_pranciškus_– _jorge_mario_bergoglio_sj_(trumpa_biografija)/lit-673284

Norėčiau, kad mes visi po šių malonės dienų turėtume drąsos vaikščioti Viešpaties akivaizdoje. Pranciškus

Norėčiau, kad mes visi po šių malonės dienų turėtume drąsos vaikščioti Viešpaties akivaizdoje. Pranciškus Parengė tikybos mokytoja Danutė Kratukienė 2013 -03 -15