Pprava zapisovatel na SZZ AR 0910 Prv etapa

  • Slides: 34
Download presentation
Příprava zapisovatelů na SZZ AR 09/10

Příprava zapisovatelů na SZZ AR 09/10

Prvá etapa – sběr ZP/1 • Student odevzdává ZP vedoucímu • Vedoucí organizuje zpracování

Prvá etapa – sběr ZP/1 • Student odevzdává ZP vedoucímu • Vedoucí organizuje zpracování posudků: – Vedoucího – Oponetnta • Vedoucí zadává do Edisona: – Potvrdí odevzdání ZP – Svůj posudek + hodnocení + zveřejnění – Posudek oponenta + hodnocení + zveřejnění – Termín 3 dny před SZZ – 2. 6. 2010

Prvá etapa – sběr ZP/2 • Vedoucí předá 2 x ZP včetně posudků zapisovateli

Prvá etapa – sběr ZP/2 • Vedoucí předá 2 x ZP včetně posudků zapisovateli • Zapisovatel vede evidenci předaných ZP včetně posudků – viz zaslaný seznam • Zapisovatel průběžně urguje ZP + posudky u vedoucích ZP!

Druhá etapa • Zapisovatel si svolá studenty své komise k poslední přípravě T: cca

Druhá etapa • Zapisovatel si svolá studenty své komise k poslední přípravě T: cca týden před SZZ – Poučení o dostupnosti posudků – Průběh SZZ • Sraz 1 hod před zahájením na učebně a nahrátí a odzkoušení prezentace • Představení se studenta při příchodu před komisi • Organizace občerstvení • Závěrečné společné vyhlášení výsledků

Etapa třetí • Příprava SZZ v Edisonu: – Absolventské řízení/Závěrečné zkoušky/Zápis o SZZ pro

Etapa třetí • Příprava SZZ v Edisonu: – Absolventské řízení/Závěrečné zkoušky/Zápis o SZZ pro zapisovatele • Tisk podkladů: – Harmonogram – pořadí studentů – na dveře v den SZZ – Informace – přehled výsledků st. – pro přípravu tabulek – pozor na „červený diplom” – VSP>=84 CP – poznačit lepkou na protokol – Prezenční listina – na každý den – nechat podepsat všemi přítomnými – nepřítomná omluvit. Počet musí sedět s podpisy na protokoly.

Etapa třetí – Absolventské řízení/Závěrečné zkoušky/Zápis o SZZ pro zapisovatele • Tisk podkladů: –

Etapa třetí – Absolventské řízení/Závěrečné zkoušky/Zápis o SZZ pro zapisovatele • Tisk podkladů: – Trhačky – formulář pro zadání otázek – Zápis o SZZ A 3 – základní dokument o průběhu SZZ

Etapa čtvrtá • Průběh SZZ: – Před zahájením: • Vygenerování protokolů A 3 –

Etapa čtvrtá • Průběh SZZ: – Před zahájením: • Vygenerování protokolů A 3 – Kontrola obsahu (název ZP, datumy, seznam komise) – předání na sekretariát k vytištění (A 3 oboustranně) • Výtah ze studijních předpisů u každé komise – – Počet přítomných při rozhodování - 3+1 Nový způsob celkového hodnocení – viz tabulky v předpisech Celková doba trvání SZZ – 1 hod bez přípravy Hodnocení komise je neveřejné – zapisovatelé zůstávají • Vytištění okruhů předmětů pro každého člena komise • Vytištění přehledové tabulky na každý den komise – zvýraznit studenty s možností červeného diplomu VSP≥ 84, 0 CP • Jmenovky členů komise? • Vyzvednutí podkladů na studijním oddělení?

Čtvrtá etapa • V den SZZ: – Podpis Výpisu zkoušek! – Nahrátí a kontrola

Čtvrtá etapa • V den SZZ: – Podpis Výpisu zkoušek! – Nahrátí a kontrola prezentací před zahájením – Připravené „trhačky“ předat předsedovi (místoředsedovi) a příprava otázek pro studenty průběžně – Podpisy na prezenční listině – v průběhu dne – Výběr nejlepší ZP – komise za každý den 1 – Garant vybere 1 na každých 15 absolventů – Na závěr komise vyplnit „Přehled“?

Čtvrtá etapa • V den SZZ: – Nahrátí a kontrola prezentací před zahájením –

Čtvrtá etapa • V den SZZ: – Nahrátí a kontrola prezentací před zahájením – Průběžné vyplňování Protokolu SZZ : • Reakce na připomínky posudků • Doplňkové dotazy k ZP • Znění otázek z jednotlivých předmětů Ručně v Edisonu – V případě neúspěchu rozepsat charakteristiku odpovědí • Po poradě komise zapsat známky, celková hodnocení podle Tabulky v předpisech • Podpisy zkoušejících • Podpisy všech členů komise • Provedené škrty v protokolu vždy podepsat (včetně parafy předsedy či místopředsedy komise)!!

Čtvrtá etapa • Bezprostředně po ukončení SZZ: – Zadání výsledků ZSS do Edisona: •

Čtvrtá etapa • Bezprostředně po ukončení SZZ: – Zadání výsledků ZSS do Edisona: • Absolventské řízení/Závěrečné zkoušky/Zápis o SZZ pro zapisovatele • Seznam studentů – Skrácený zápis – Předání podkladů na studijní oddělení: • Následující den po zasedání komise!! • Protokol SZZ- do něj doložit: – Posudek vedoucího – Posudek oponenta – Podepsaný Výpis zkoušek • Souhrné hodnocení SZZ ? • Návrh nejlepší práce volnou formou na papíře.

Čtvrtá etapa • Bezprostředně po ukončení SZZ: – Zúčtovací doklady na sekretariát: • Externí

Čtvrtá etapa • Bezprostředně po ukončení SZZ: – Zúčtovací doklady na sekretariát: • Externí členové komise – pouze předseda

Pátá etapa • Po ukončení SZZ: – Předání CD ze ZP na ústav k

Pátá etapa • Po ukončení SZZ: – Předání CD ze ZP na ústav k archivaci podle zvyklosti ústavů – Předání obou výtisku vedoucímu SZZ (buď si nechá nebo vrátí absolventu) – Vrácení 3. výtisku studentovi – Předání druhých výtisků do knihovny k archivaci • Zrušeno!

SZZ pro zapisovatele

SZZ pro zapisovatele

SZZ pro zapisovatele/2

SZZ pro zapisovatele/2

Informace o studentech

Informace o studentech

Informace zjednodušené

Informace zjednodušené

Prezenční listina

Prezenční listina

Trhačka pro otázky

Trhačka pro otázky

Protokol 1/1

Protokol 1/1

Protokol 1/2

Protokol 1/2

Protokol 1/3

Protokol 1/3

Protokol 1/4

Protokol 1/4

Výsledky SZZ/1

Výsledky SZZ/1

Výsledky SZZ/2

Výsledky SZZ/2

Výsledky SZZ/3

Výsledky SZZ/3

Výsledky SZZ/4

Výsledky SZZ/4

Výsledky SZZ/5

Výsledky SZZ/5

Výsledky SZZ/1

Výsledky SZZ/1

Výsledky SZZ/6

Výsledky SZZ/6

Výsledky SZZ/7

Výsledky SZZ/7

Závěrečná práce /1

Závěrečná práce /1

Závěrečná práce /2

Závěrečná práce /2

Závěrečná práce /3

Závěrečná práce /3

Závěrečná práce /4

Závěrečná práce /4