Poznvaka obratlovc Prodopis 7 ronk Mgr Jana Boukov

  • Slides: 32
Download presentation
Poznávačka obratlovců Přírodopis 7. ročník Mgr. Jana Boušková

Poznávačka obratlovců Přírodopis 7. ročník Mgr. Jana Boušková

1

1

2

2

3

3

4

4

5

5

6

6

7

7

8

8

9

9

10

10

11

11

12

12

13

13

14

14

15

15

16

16

17

17

18

18

19

19

20

20

21

21

22

22

23

23

24

24

25

25

1. Pstruh obecný (potoční) 14. Sova pálená 2. Lín obecný 15. Žluna zelená 3.

1. Pstruh obecný (potoční) 14. Sova pálená 2. Lín obecný 15. Žluna zelená 3. Štika obecná 16. Ledňáček říční 4. Úhoř říční 17. Hrdlička zahradní 5. Čolek obecný 18. Poštolka obecná 6. Rosnička zelená 19. Káně lesní 7. Ropucha obecná 20. Pěnkava obecná 8. Ještěrka zelená 21. Konipas bílý 9. Užovka obojková 22. Sýkora modřinka 10. Želva bahenní 23. Stehlík obecný 11. Volavka popelavá 24. Sojka obecná 12. Koroptev polní 25. Jiřička obecná 13. Husa velká

Zdroje obrázků • Karelj. Obrázek 1 – [cit. 2012 -02 -21]. Dostupný pod licencí

Zdroje obrázků • Karelj. Obrázek 1 – [cit. 2012 -02 -21]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: http: //upload. wikimedia. org/wikipedia/commons/a/a 6/File-Salmo_trutta_Prague_Vltava_3. jpg • Dezidor. Obrázek 2 – [cit. 2012 -02 -21]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: http: //upload. wikimedia. org/wikipedia/commons/c/c 8/L%C 3%ADn_obecn%C 3%BD. jpeg • Milla. Tom. Obrázek 3 – [cit. 2012 -02 -21]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: http: //upload. wikimedia. org/wikipedia/commons/1/1 a/Hecht. jpg • Ron Offermans. Obrázek 4 – [cit. 2012 -02 -21]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: <http: //upload. wikimedia. org/wikipedia/commons/5/58/Anguilla_anguilla. jpg> • Viridiflavus. Obrázek 5 – [cit. 2012 -02 -21]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: http: //upload. wikimedia. org/wikipedia/commons/d/d 2/Lissotriton. Vulgaris. Male. Water. JPG • Robert. C 1301. Obrázek 6 – [cit. 2012 -02 -21]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: http: //upload. wikimedia. org/wikipedia/commons/3/3 f/Hyla_arborea_-_rzekotka_drzewna 2. jpg

 • Mercy. Obrázek 7 – [cit. 2012 -02 -21]. Dostupný pod licencí Creative

• Mercy. Obrázek 7 – [cit. 2012 -02 -21]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: http: //upload. wikimedia. org/wikipedia/commons/f/f 2/Ropucha_obecn%C 3%A 1_%28 Bufo_bufo% 29_%281%29. JPG • Gabi Rau. Obrázek 8 – [cit. 2012 -02 -21]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: < http: //upload. wikimedia. org/wikipedia/commons/7/70/Oestliche_Smaragdeidechse_Austria. jpg> • Marek Szczepanek. Obrázek 9 – [cit. 2012 -02 -21]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: http: //upload. wikimedia. org/wikipedia/commons/e/e 4/Natrix_natrix_%28 Marek_Szczepanek%29. jpg • Bizarria. Obrázek 10 – [cit. 2012 -02 -21]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: http: //upload. wikimedia. org/wikipedia/commons/e/e 4/Emys_orbicularis_galloitalica 2. jpg • Xaphire. Obrázek 11 – [cit. 2012 -02 -21]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: < http: //upload. wikimedia. org/wikipedia/commons/f/fb/Blauwereiger-c. jpg> • Marek Szczepanek. Obrázek 12 – [cit. 2012 -02 -21]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: < http: //commons. wikimedia. org/wiki/File: Perdix_perdix_%28 Marek_Szczepanek%29. jpg>

 • H 005. Obrázek 13 – [cit. 2012 -02 -21]. Dostupný pod licencí

• H 005. Obrázek 13 – [cit. 2012 -02 -21]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: < http: //upload. wikimedia. org/wikipedia/commons/3/3 d/Graugans_Anser. jpg> • Stevie. Obrázek 14 – [cit. 2012 -02 -21]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: < http: //upload. wikimedia. org/wikipedia/commons/3/3 e/Tyto_alba_close_up. jpg> • Hans-Jörg Hellwig. Obrázek 15 – [cit. 2012 -02 -21]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: < http: //upload. wikimedia. org/wikipedia/commons/d/df/03_vgrue-10 -11. jpg> • Lukasz Lukasik. Obrázek 16 – [cit. 2012 -02 -21]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: http: //upload. wikimedia. org/wikipedia/commons/2/21/Alcedo_atthis_1_%28 Lukasz_Lukasik%29. jpg • Obrázek 17 – [cit. 2012 -02 -21]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: < http: //upload. wikimedia. org/wikipedia/commons/d/d 8/Tuerkentaube 2. jpg> • Andreas Trepte. Obrázek 18 – [cit. 2012 -02 -21]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: < http: //upload. wikimedia. org/wikipedia/commons/2/24/Common_kestrel_falco_tinnunculus. jpg> • Dick. Daniels. Obrázek 19 – [cit. 2012 -02 -21]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: < http: //upload. wikimedia. org/wikipedia/commons/2/29/Common_Buzzard_RWD. jpg>

 • Michael. Maggs. Obrázek 20 – [cit. 2012 -02 -21]. Dostupný pod licencí

• Michael. Maggs. Obrázek 20 – [cit. 2012 -02 -21]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: < http: //upload. wikimedia. org/wikipedia/commons/7/7 c/Fringilla_coelebs_chaffinch_male_edit 2. jpg> • Artur Mikołajewski. Obrázek 21 – [cit. 2012 -02 -21]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: http: //upload. wikimedia. org/wikipedia/commons/e/ef/Motacilla_alba_cropped. JPG • Sławek Staszczuk. Obrázek 22 – [cit. 2012 -02 -21]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: < http: //upload. wikimedia. org/wikipedia/commons/8/88/Parus_caeruleus 1. jpg> • Marek Szczepanek. Obrázek 23 – [cit. 2012 -02 -21]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: http: //upload. wikimedia. org/wikipedia/commons/1/12/Carduelis_carduelis_1_%28 Marek_Szczepane k%29. jpg • Luc Viatour. Obrázek 24 – [cit. 2012 -02 -21]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: http: //upload. wikimedia. org/wikipedia/commons/f/fa/Garrulus_glandarius_B_Luc_Viatour. jpg • Obrázek 25 – [cit. 2012 -02 -21]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: http: //upload. wikimedia. org/wikipedia/commons/4/4 c/Delichon_urbica. jpg