Poznavanje drutva Drugi svjetski rat utvrivanje Drugi svjetski

  • Slides: 8
Download presentation
Poznavanje društva Drugi svjetski rat utvrđivanje

Poznavanje društva Drugi svjetski rat utvrđivanje

Drugi svjetski rat je naziv za oružani sukob (od 1939. do 1945. godine) koji

Drugi svjetski rat je naziv za oružani sukob (od 1939. do 1945. godine) koji se vodio između dva bloka država: • SILA OSOVINE ili TROJNI SAVEZ na čelu s Njemačkom, Italijom i Japanom; • SAVEZNIČKIH SILA na čelu sа SAD, SSSR i Velikom Britanijom.

Veliki dio uzroka Drugog svjetskog rata ima korijen u uzrocima Prvog svjetskog rata, a

Veliki dio uzroka Drugog svjetskog rata ima korijen u uzrocima Prvog svjetskog rata, a to je: • Želja Njemačke da osvoji Evropu; • Nastojanja Italije da zauzme bazen Sredozemnog mora; • Težnja Japana da gospodari cijelom Azijom. Povod za izbijanje Drugog svjetskog rata bio je napad fašističke Njemačke na Poljsku 1. septembra 1939. god.

6. aprila 1941. godine Njemački avioni su bombardovali Beograd.

6. aprila 1941. godine Njemački avioni su bombardovali Beograd.

U početku je izgledalo da će Trojni savez ostvariti svoje ratne ciljeve. Od 1943.

U početku je izgledalo da će Trojni savez ostvariti svoje ratne ciljeve. Od 1943. godine dolazi do prekretnice. Saveznici su primorali Njemačku, Italiju i Japan na kapitulaciju. Benito Musolini i Adolf Hitler

Staljin, Ruzvelt i Čerčil

Staljin, Ruzvelt i Čerčil

 • Italija je kapitulirala 8. septembra 1943. godine • Njemačka je potpisala predaju

• Italija je kapitulirala 8. septembra 1943. godine • Njemačka je potpisala predaju 8. maja 1945. godine. • Japan je kapitulirao 2. septembra 1945. godine, tek kada su SAD bacile atomsku bombu na Hirošimu i Nagasaki, čime je završen Drugi svjetski rat.

Zadatak za samostalan rad: Objasni zašto je Drugi svjetski rat predstavljao najveći oružani sukob

Zadatak za samostalan rad: Objasni zašto je Drugi svjetski rat predstavljao najveći oružani sukob u istoriji čovječanstva.