Pozitivn povahov profily DISC Povahov profily Oteven vped

  • Slides: 15
Download presentation
Pozitivní povahové profily (DISC)

Pozitivní povahové profily (DISC)

Povahové profily Otevřený • • vpřed! energie optimista, pozitivní sebevědomí Uzavřený • • •

Povahové profily Otevřený • • vpřed! energie optimista, pozitivní sebevědomí Uzavřený • • • trpělivý a vytrvalý déle zvažují situaci kritický a vybíravý kvalita, spolehlivost necítí potřebu být pořád v pohybu

Povahové profily Úkoly • rádi plánují a pracují na projektech, ideální člověk, který dokáže

Povahové profily Úkoly • rádi plánují a pracují na projektech, ideální člověk, který dokáže zodpovídat za práci s množstvím detailů a organizaci, výborní plánovači, mohou vyvážit svůj povahový typ, pokud se naučí více rozumět lidem. Lidi • zajímá je více, jak se lidé cítí, než jak plní úkoly, mají sklon pečovat a sdílet, smyslem života je rozvíjet přátelství s velkým počtem lidí – mohou vyvážit svůj povahový typ, pokud se naučí plánovat a plnit úkoly

Povahový profil - D Co je charakterizuje: • • Dominantní a ženoucí se dopředu

Povahový profil - D Co je charakterizuje: • • Dominantní a ženoucí se dopředu Zajišťují, že se věci dějí Buď to bude po mém nebo vůbec! Neradi přijímají rozkazy; to, že jim někdo říká, co mají dělat.

Povahový profil - D Silné stránky • • • Mají silnou vůli Nepotřebují říkat,

Povahový profil - D Silné stránky • • • Mají silnou vůli Nepotřebují říkat, jak mají věci dělat Soutěživost Jsou praktičtí Vysoce produktivní Výborní vůdci Slabé stránky • • • Je pro ně obtížné navazovat důvěrné vztahy (spíše lidi drtí) Tvrdí a necitliví Despotičtí a bezohlední Mohou budit dojem nadřazenosti Lidé, kteří s ním spolupracují, se bojí mu předkládat své návrhy, je schopen vás umlčet dříve než vyslovíte myšlenku

Povahový profil - D Motivační techniky • Potřebují náročné úkoly • Musíte jim dát

Povahový profil - D Motivační techniky • Potřebují náročné úkoly • Musíte jim dát často příležitost vést (školit nebo učit…) • Potřebují pochvalu nejlépe na veřejnosti, ale kritiku mezi čtyřma očima Musí se naučit • Lidé jsou důležití, každý má nějakého vedoucího Co dělají dobře? • Výborní vůdci a budovatelé, mluvčí a kazatelé, ředitelé

Povahový profil - I Co je charakterizuje: • Velice rádi mluví a donutí Vás

Povahový profil - I Co je charakterizuje: • Velice rádi mluví a donutí Vás věřit čemukoliv • Kdykoliv se sejde skupina lidí, tito lidé jdou spát jako poslední – nechtějí o nic přijít • Lidé jsou jejich živlem • Dělají rádi dojem – mají touhu zalíbit se lidem, a proto jsou snadno ovlivnitelní • Záleží jim na tom, co si lidé o nich myslí • Každý projekt hodnotí podle toho, jak mají lidé o něj zájem.

Povahový profil - I Silné stránky • Výborní řečnící • Tvůrci pozitivní atmosféry •

Povahový profil - I Silné stránky • Výborní řečnící • Tvůrci pozitivní atmosféry • Přizpůsobiví prostředí Slabé stránky • • Občas jednají nelogicky, protože chtějí být oblíbení Nespolehlivost Mají strach, že si z nich lidi budou dělat žerty Mají dost často víc sebedůvěry než schopností

Povahový profil - I Co dělají dobře? • Herci, obchodníci, školitelé, mluví „spatra“ Co

Povahový profil - I Co dělají dobře? • Herci, obchodníci, školitelé, mluví „spatra“ Co hledají? • Potřebují uznání • Příležitost vyzkoušet nové věci • Potřebují prostor, aby si vyzkoušeli úspěch i neúspěch • Potřebují vytvářet zábavu, atmosféru pro stmelování vztahu

Povahový profil - S Co je charakterizuje: Je pro ně důležitá rutina, nemají rádi

Povahový profil - S Co je charakterizuje: Je pro ně důležitá rutina, nemají rádi překvapení Nenávidí konflikty Poskytují podporu, myslí v zájmu druhých Nejobtížněji se jim vyslovuje slovo ne Nejsou ctižádostiví, rádi se drží vzadu a dají příležitost jiným • Snadno přijímají příkaz • • •

Povahový profil - S Silné stránky • • • Jsou klidní, spolehliví Vedou spíš

Povahový profil - S Silné stránky • • • Jsou klidní, spolehliví Vedou spíš jako trenéři, než jako diktátoři Jsou dobrými týmovými hráči – společně to dokážeme Jsou praktičtí Drží se věcí, které fungují Slabé stránky • • Stydlivost, plachost Nedostatek motivace Čekají, až se jim řekne, co mají dělat Potřebují řízení, jasný směr

Povahový profil - S Motivační techniky • Potřebuje uznání • Dovolit mu, aby pomáhal

Povahový profil - S Motivační techniky • Potřebuje uznání • Dovolit mu, aby pomáhal Vám – asistoval • Nechat je pracovat vlastním tempem, nespěchat na ně Musí se naučit • Změna nabízí příležitost, přátelství není všechno • Je v pořádku říci „NE“ Co dělají dobře? • Odborní pracovníci, účetní, ošetřovatelé, sekretářky

Povahový profil - C Co je charakterizuje: • • • zkoumají fakta a důsledně

Povahový profil - C Co je charakterizuje: • • • zkoumají fakta a důsledně se jim řídí milují detaily rádi ostatní opravují jsou to tzv. „zlepšovači“ analytičtí úkoly jsou pro ně důležitější, než osobní blaho

Povahový profil - C Silné stránky • Výjimečně nadaní a velmi chytří. • Málo

Povahový profil - C Silné stránky • Výjimečně nadaní a velmi chytří. • Málo kdy se mýlí. • Mají sebekázeň (dotahují věci do konce). Slabé stránky • • Špatně snáší vinu. Jsou egoističtí. Vše posuzují podle logiky. Špatně budují osobní vztahy.

Povahový profil - C Motivační techniky • Potřebují uznání za odvedenou práci. • Nesnáší

Povahový profil - C Motivační techniky • Potřebují uznání za odvedenou práci. • Nesnáší kritiku, nepřijímají zpětnou vazbu. Musí se naučit • Úplné vysvětlení není vždy možné. • Existují různé stupně dokonalosti. Co dělají dobře? • Učitelé, profesoři, vědci, hudebníci, badatelé.