Pozitivizmus Daniela Lukaiov Pozitivizmus vplyvn filozofick smer je

  • Slides: 8
Download presentation
Pozitivizmus Daniela Lučkaiová

Pozitivizmus Daniela Lučkaiová

Pozitivizmus vplyvný filozofický smer, je reakciou na náboženstvo a špekulatívnu filozofiu a rozvoj prírodných

Pozitivizmus vplyvný filozofický smer, je reakciou na náboženstvo a špekulatívnu filozofiu a rozvoj prírodných vied Rozvíja sa v 4 fázach: 1. fáza- 19 stor. , určenie základných princípov pozitivizmu 2. fáza- empiriokriticizmus 3. fáza- 20 stor. , logický empirizmus 4. fáza- postpozitivizmus

1. fáza pozitivizmus – sústredený na pozitívne fakty, ktoré sú vedecky dokázateľné, a na

1. fáza pozitivizmus – sústredený na pozitívne fakty, ktoré sú vedecky dokázateľné, a na vzťahy medzi nimi je namierený proti všetkému, čo presahuje skúsenosť, čo sa vymyká realite hl. úloha – zovšeobecňovať poznatky špeciálnych vied Zakladateľ – Auguste Comte – franc. filozof, zakladateľ sociológie

Auguste Comte pochádzal z prísnej katolíckej rodiny, získal rozsiahle vzdelanie pracoval ako tajomník utopického

Auguste Comte pochádzal z prísnej katolíckej rodiny, získal rozsiahle vzdelanie pracoval ako tajomník utopického socialistu Saint-Simona, ktorý naňho myšlienkovo značne vpýval profesor na slávnej parížskej École polytechnicqe, bol prepustený pre duševnú chorobu pomohla mu láska, objavil tak silu citu, dovtedy uznával len racionálny prístup v správaní láska ho obohatila natoľko, že zmenil aj charakter svojej filozofie

filozofia Základné dielo pozitivizmu FILOZOFIE – KURZ POZITÍVNEJ načo je veda? , , Poznávame,

filozofia Základné dielo pozitivizmu FILOZOFIE – KURZ POZITÍVNEJ načo je veda? , , Poznávame, aby sme predvídali, predvídame, aby sme konali. ´´ poznanie prírody rozširuje o poznanie spoločnosti, snažil sa využiť vedu na skvalitnenie spoločnosti rozlišuje 3 štádiá vývinu ľudského myslenia, ľudskej spoločnosti vôbec

1. teologické (fiktívne) štádium– do roku 1300, charakteristické vierou v nadprirodzené sily - vysvetlenie

1. teologické (fiktívne) štádium– do roku 1300, charakteristické vierou v nadprirodzené sily - vysvetlenie všetkých javov cez pôsobenie mimoreálneho, utiekanie sa k vyššej bytosti 2. metafyzické (abstraktné) štádium- 1300 – 1800, nadreálne filozofické špekulácie týkajú sa bytia a teorií o 3. pozitívne (vedecké) štádium- 1800 – súčastnosť skutočnosť vysvetlovaná cez fakty opierajúce sa o výsledky prírodných vied, poznatky, ktoré sú spätne overiteľné vedou najvšobecnejší pojem = príroda – prameň všetkých javov

klasifikácia vied podľa Comta – rozdelenie od najabstraktnejších po najkonkrétnejšie Matematika, astronómia, fyzika, chémia,

klasifikácia vied podľa Comta – rozdelenie od najabstraktnejších po najkonkrétnejšie Matematika, astronómia, fyzika, chémia, biológia a veda o otázkach spoločnosti – sociológia – základná úloha – dosiahnuť v spoločnosti sociálnu haróniu Nový druh náboženstva – pozitívne humanistické náboženstvo najvyššia bytosť - Ľudstvo

Na Comtov pozitivizmus nadväzujú: JOHN STUART MILL HERBERT SPENCER (Anglicko) 2. fáza: empiriokriticizmus –

Na Comtov pozitivizmus nadväzujú: JOHN STUART MILL HERBERT SPENCER (Anglicko) 2. fáza: empiriokriticizmus – aby sme sa vo vede mohli oprieť o empíriu, musí byť oslobodená od všetkého, čo sme do nej vniesli nadbytočne – predsudky, unáhlené názory na kazuálne vzťahy - skúsenosti musia byť neutrálne - je nutné dodržať princíp ekonómie myslenia – najjednoduchšie, najúspornejšie vysvetlenie javov Predstavitelia: RICHARD AVENARIUS, ERNST MACH