Povrch Zeme Povrch Z 510 mil km 2

  • Slides: 15
Download presentation
Povrch Zeme

Povrch Zeme

 • Povrch Z – 510 mil. km 2 • Povrch tvorí – voda

• Povrch Z – 510 mil. km 2 • Povrch tvorí – voda – 361 mil. km 2 (2/3) - moria, rieky, jazerá, močiare, ľadovce, v pôde, oceány - pevnina – 149 mil. km 2 (1/3) !!! POZOR – učebnica str. 16 v grafe 70% a 30% (niektorí majú 69% a 31%) !!!

na sev. pologuli je pevniny viac ako na južnej pologuli na sev. pologuli -

na sev. pologuli je pevniny viac ako na južnej pologuli na sev. pologuli - oceány viac ako pevnina na sev. pologuli

Pred 200 mil. rokov vznikol 1 prakontinent pevniny) (všetky kontinenty spojené do 1 –

Pred 200 mil. rokov vznikol 1 prakontinent pevniny) (všetky kontinenty spojené do 1 – PANGEA (dookola oceán Panthalassa) • Autor myšlienky: ALFRÉD WEGENER (r. 1912) - Teória pohybu zemských dosiek - Kontinenty do seba zapadajú ako puzzle - do 50 tych r. 20. stor. mu neverili

Pred 150 mil. rokov • Vplyvom pohybu žeravej magmy sa Pangea rozdelila na 2

Pred 150 mil. rokov • Vplyvom pohybu žeravej magmy sa Pangea rozdelila na 2 časti: LAURÁZIA (S. A. , Eu. , Ázia) GONDWANA oceán Tethys (J. A. , Afr. , Austr. , Ant. )

Budúcnosť • Kontinenty sa stále pohybujú (Afrika ide smerom na sever, tlačí sa na

Budúcnosť • Kontinenty sa stále pohybujú (Afrika ide smerom na sever, tlačí sa na Európu a Stredozemné more zaniká)

DNES Svetový oceán – súvislá vodná plocha na Z – 4 časti: Tichý oceán

DNES Svetový oceán – súvislá vodná plocha na Z – 4 časti: Tichý oceán (T. O. ) Atlantický oceána (A. O. ) Indický oceán (I. O. ) Severný ľadový oceán (S. Ľ. O. ) V r. 2000 niektorí vymedzili aj Južný oceán

Tichý oceán • Najväčší – 180 mil. km 2 • Polovica svetového oceánu •

Tichý oceán • Najväčší – 180 mil. km 2 • Polovica svetového oceánu • Názov mu dal Fernao Magalhaes (keď sa ním plavil, bol pokojný, bez búrky) • Najhlbšie miesto – Mariánska priekopa hĺbka 11 034 m

Atlantický oceán • Druhý najväčší – 90 mil. km 2 • Polovica Tichého o.

Atlantický oceán • Druhý najväčší – 90 mil. km 2 • Polovica Tichého o. • Najskôr prebádaný • Najviac znečistený – ťažba ropy

Indický oceán • Je tretí najväčší • Najteplejší a najslanší • Lovia sa v

Indický oceán • Je tretí najväčší • Najteplejší a najslanší • Lovia sa v ňom perly

Severný ľadový oceán • Najmenší a najchladnejší • V okolí severného pólu – ľadová

Severný ľadový oceán • Najmenší a najchladnejší • V okolí severného pólu – ľadová prikrývka • Najplytší

Pevnina Skladá sa zo 6 kontinentov/ 6 svetadielov

Pevnina Skladá sa zo 6 kontinentov/ 6 svetadielov

KONTINENT – jedna veľká zemská kryha obklopená zo všetkých strán vodou (má svoj vlastný

KONTINENT – jedna veľká zemská kryha obklopená zo všetkých strán vodou (má svoj vlastný geologický vývoj) EURÁZIA (54 mil. km 2), AFRIKA (30 mil. km 2) SEVERNÁ AMERIKA JUŽNÁ AMERIKA ANTARKTÍDA AUSTRÁLIA (najmenší 7, 7 mil. km 2)

SVETADIEL • Diel sveta, ktorý má vlastný kultúrny vývoj, náboženstvo, históriu, tradície. . .

SVETADIEL • Diel sveta, ktorý má vlastný kultúrny vývoj, náboženstvo, históriu, tradície. . . ÁZIA, AFRIKA, AMERIKA, EURÓPA, AUSTRÁLIA, ANTARKTÍDA (žiadni obyvatelia)

Rekordy Zeme • Najvyšší bod: vrch Mount Everest –> 8848 m. n. m. (v

Rekordy Zeme • Najvyšší bod: vrch Mount Everest –> 8848 m. n. m. (v pohorí Himaláje v Ázii) • Najnižší bod na pevnine: Mŕtve more (Ázia) -> - 400 m • Najnižší bod v mori: Mariánska priekopa -> - 11 034 m (T. O. – pri Filipínskych ostrovoch)