Povrch Zeme povrch naej Zemi tvor voda 69

  • Slides: 12
Download presentation
Povrch Zeme - povrch našej Zemi tvorí voda (69%) a pevnina (31%)

Povrch Zeme - povrch našej Zemi tvorí voda (69%) a pevnina (31%)

- pred 200 miliónmi rokov vznikla: prapevnina – Pangea a pramore - Thétys

- pred 200 miliónmi rokov vznikla: prapevnina – Pangea a pramore - Thétys

- pred 150 miliónmi rokov sa Pangea rozpadla a vznikla: a. na severnej pologuli

- pred 150 miliónmi rokov sa Pangea rozpadla a vznikla: a. na severnej pologuli – Laurázia b. na južnej pologuli - Gondwana

-pred 50 miliónmi rokov sa vytvorili kontinenty a rozdelilo sa pramore na oceány a

-pred 50 miliónmi rokov sa vytvorili kontinenty a rozdelilo sa pramore na oceány a moria

- na Zemi máme 4 oceány: 1. Tichý (najväčší oceán)

- na Zemi máme 4 oceány: 1. Tichý (najväčší oceán)

2. Atlantický (spája Európu s Amerikou)

2. Atlantický (spája Európu s Amerikou)

3. Indický (najteplejší oceán)

3. Indický (najteplejší oceán)

4. Severný ľadový (najmenší oceán)

4. Severný ľadový (najmenší oceán)

- oceány sa pripájajú k pevnine morami (napr. Stredozemné more) a zálivmi (napr. Mexický

- oceány sa pripájajú k pevnine morami (napr. Stredozemné more) a zálivmi (napr. Mexický záliv)

Svetadiel: - označenie časti súše z historického, kultúrneho a spoločenského hľadiska - delenie: Amerika,

Svetadiel: - označenie časti súše z historického, kultúrneho a spoločenského hľadiska - delenie: Amerika, Európa, Ázia, Antarktída, Austrália, Afrika

Kontinent: - ucelená časť zemského povrchu ohraničený oceánom - patria tu: Severná Amerika, Južná

Kontinent: - ucelená časť zemského povrchu ohraničený oceánom - patria tu: Severná Amerika, Južná Amerika, Afrika, Eurázia, Antarktída, Austrália , Antarktída

Ostrov: malá časť pevniny obklopená vodou napr. . . Poloostrov: je spojený s pevninou

Ostrov: malá časť pevniny obklopená vodou napr. . . Poloostrov: je spojený s pevninou napr. . . Záliv: výbežok mora, oceánu do pevniny napr. . . Prieliv: úzka časť mora medzi pevninami napr. . . Prieplav: človekom vybudované prepojenie 2 morí napr. . .