POVRCH ZEME Mgr Zuzana Rikov Povrch zeme 510

  • Slides: 32
Download presentation
POVRCH ZEME Mgr. Zuzana Rišková

POVRCH ZEME Mgr. Zuzana Rišková

 • Povrch zeme 510 mil. km 2 • tvorí: voda (70%-361 mil. km

• Povrch zeme 510 mil. km 2 • tvorí: voda (70%-361 mil. km 2) a pevnina (30% - 149 mil. km 2) • veľká časť vody sa nachádza v oceánoch a moriach, ale nájdeme ju aj v riekach, jazerách, močiaroch, ľadovcoch. . . • na mape je vodstvo znázornené modrou farbou a časti pevniny hnedou a zelenou farbou

 • na severnej pologuli je viac pevniny ako na južnej aj plocha oceánov

• na severnej pologuli je viac pevniny ako na južnej aj plocha oceánov na severnej pologuli je o niečo väčšia ako plocha pevniny

 • zastúpenie pevniny a oceánov bolo v dávnej minulosti podobné ako v súčasnosti,

• zastúpenie pevniny a oceánov bolo v dávnej minulosti podobné ako v súčasnosti, ale ich rozloženie bolo celkom iné Súš sa spája do jedného obrovského kontinentu PANGEA, v čase keď žili dinosaury.

Pangea sa rozpadá na Lauráziu (S. Am, Eu. Ázia) a Gondwanu (J. Am, Af.

Pangea sa rozpadá na Lauráziu (S. Am, Eu. Ázia) a Gondwanu (J. Am, Af. , Au. Ant. ) a medzi nimi je oceán Tethys.

 • Autor myšlienky: ALFRÉD WEGENER (r. 1912) - Teória pohybu zemských dosiek -

• Autor myšlienky: ALFRÉD WEGENER (r. 1912) - Teória pohybu zemských dosiek - Kontinenty do seba zapadajú ako puzzle - do 50 tych r. 20. stor. mu neverili

Súčasnosť – dnešné kontinenty sú neustále v pohybe. (Afrika ide smerom na sever, tlačí

Súčasnosť – dnešné kontinenty sú neustále v pohybe. (Afrika ide smerom na sever, tlačí sa na Európu a Stredozemné more zaniká)

Svetový oceán tvoria: • Tichý oceán - najväčší • Atlantický oceán – 2. najväčší,

Svetový oceán tvoria: • Tichý oceán - najväčší • Atlantický oceán – 2. najväčší, najbližší k Európe • Indický oceán - najteplejší • Severný ľadový oceán – najmenší, najchladnejší • V roku 2000 vymedzili i Južný oceán

Tichý oceán • Najväčší – 180 mil. km 2 • Polovica svetového oceánu •

Tichý oceán • Najväčší – 180 mil. km 2 • Polovica svetového oceánu • Názov mu dal Fernao Magalhaes (keď sa ním plavil, bol pokojný, bez búrky) • Najhlbšie miesto – Mariánska priekopa hĺbka 11 034 m

Atlantický oceán • Druhý najväčší – 90 mil. km 2 • Polovica Tichého o.

Atlantický oceán • Druhý najväčší – 90 mil. km 2 • Polovica Tichého o. • Najskôr prebádaný • Najviac znečistený – ťažba ropy

Indický oceán • Je tretí najväčší • Najteplejší a najslanší • Lovia sa v

Indický oceán • Je tretí najväčší • Najteplejší a najslanší • Lovia sa v ňom perly

Severný ľadový oceán • Najmenší a najchladnejší • V okolí severného pólu – ľadová

Severný ľadový oceán • Najmenší a najchladnejší • V okolí severného pólu – ľadová prikrývka • Najplytší

 • oceány sa pripájajú k pevnine svojimi menšími časťami, morami a zálivmi •

• oceány sa pripájajú k pevnine svojimi menšími časťami, morami a zálivmi • najbližšie k Slovensku je Jadranské, Baltské a Čierne more • známe moria a zálivy – Stredozemné more, Severné more, Arabské more, Karibské more, Mexický záliv a Bengálsky záliv

 • Ostrov – menšia časť pevniny, ktorá je obklopená vodou, rôzna veľkosť ostrova

• Ostrov – menšia časť pevniny, ktorá je obklopená vodou, rôzna veľkosť ostrova • napr. Madagaskar, Grónsko. . .

 • poloostrov – spojený s pevninou • napr. Balkánsky poloostrov, Pyrenejský poloostrov. .

• poloostrov – spojený s pevninou • napr. Balkánsky poloostrov, Pyrenejský poloostrov. . . Primošten, polostrov Raduča

 • Záliv – výbežok mora, oceánu alebo jazera do pevniny (Mexický záliv, Bengálsky

• Záliv – výbežok mora, oceánu alebo jazera do pevniny (Mexický záliv, Bengálsky záliv. . . ) Limský záliv - Chorvátsko

 • Prieliv – úzka časť mora medzi pevninami, ktorá spája dve moria alebo

• Prieliv – úzka časť mora medzi pevninami, ktorá spája dve moria alebo oddeľuje ostrov od pevniny (Lamančský prieliv, Gibraltársky prieliv. . . )

 • Prieplav – človekom vybudované prepojenie dvoch morí alebo oceánov (Panamský prieplav, Korintský

• Prieplav – človekom vybudované prepojenie dvoch morí alebo oceánov (Panamský prieplav, Korintský prieplav. . . )

Pevnina Skladá sa zo 6 kontinentov/ 6 svetadielov

Pevnina Skladá sa zo 6 kontinentov/ 6 svetadielov

SVETADIEL • Diel sveta, ktorý má vlastný kultúrny vývoj, náboženstvo, históriu, tradície. . .

SVETADIEL • Diel sveta, ktorý má vlastný kultúrny vývoj, náboženstvo, históriu, tradície. . . ÁZIA, AFRIKA, AMERIKA, EURÓPA, AUSTRÁLIA, ANTARKTÍDA (žiadni obyvatelia)

 • Pevnina nie je jeden celok, jej časti voláme svetadiely: svetadiely • Ázia

• Pevnina nie je jeden celok, jej časti voláme svetadiely: svetadiely • Ázia – najväčší svetadiel • Amerika – 2. najväčší • Európa – náš svetadiel • Afrika – na juh od Európy • Austrália – najmenší svetadiel • Antarktída – okolo južného pólu

Pevninu môžeme deliť aj na kontinenty: • • • Eurázia (Európa a Ázia) –

Pevninu môžeme deliť aj na kontinenty: • • • Eurázia (Európa a Ázia) – najväčší kontinent Južná Amerika a Severná Amerika Afrika Austrália Antarktída • Pevnina na mape alebo glóbuse - zelená alebo hnedá farba, čiže nížiny a pohoria

KONTINENT – jedna veľká zemská kryha obklopená zo všetkých strán vodou (má svoj vlastný

KONTINENT – jedna veľká zemská kryha obklopená zo všetkých strán vodou (má svoj vlastný geologický vývoj) EURÁZIA (54 mil. km 2), AFRIKA (30 mil. km 2) SEVERNÁ AMERIKA JUŽNÁ AMERIKA ANTARKTÍDA AUSTRÁLIA (najmenší 7, 7 mil. km 2)

Rekordy Zeme • Najvyšší bod: vrch Mount Everest –> 8848 m. n. m. (v

Rekordy Zeme • Najvyšší bod: vrch Mount Everest –> 8848 m. n. m. (v pohorí Himaláje v Ázii) • Najnižší bod na pevnine: Mŕtve more (Ázia) -> - 400 m • Najnižší bod v mori: Mariánska priekopa -> - 11 034 m (T. O. – pri Filipínskych ostrovoch)

Najvyššie pohorie sveta – Himaláje v Ázii

Najvyššie pohorie sveta – Himaláje v Ázii

Najvyšší vrch – Mount Everest (takmer 9 km)

Najvyšší vrch – Mount Everest (takmer 9 km)

Najvyššie pohorie v Európe – Alpy

Najvyššie pohorie v Európe – Alpy

Najhlbšie miesto v oceáne – Mariánska priekopa

Najhlbšie miesto v oceáne – Mariánska priekopa