Potraviny nejsou odpad Mgr Ji Jakl pedseda Zvonenk

  • Slides: 19
Download presentation
Potraviny nejsou odpad Mgr. Jiří Jakl předseda Zvonečník, o. s. Odpady a obaly, stav

Potraviny nejsou odpad Mgr. Jiří Jakl předseda Zvonečník, o. s. Odpady a obaly, stav a praxe, legislativa po roce 2014 seminář PSP 10. 4. 2014

Výrobně-spotřebitelský cyklus Potravinové odpady vznikají ve všech fázích produkce a spotřeby potravin zemědělec -

Výrobně-spotřebitelský cyklus Potravinové odpady vznikají ve všech fázích produkce a spotřeby potravin zemědělec - výrobce - prodejce - spotřebitel

Hlavně plné regály!

Hlavně plné regály!

Rovnou celé balení

Rovnou celé balení

Už se nelíbí manažerovi

Už se nelíbí manažerovi

Manipulace se zbožím

Manipulace se zbožím

Hlavně hodně

Hlavně hodně

Proč vznikají potravinové odpady? Důsledek plýtvání, špatného vedení (málo zaměstnanců, přemýšlení vedoucích), nekvalitních obalů,

Proč vznikají potravinové odpady? Důsledek plýtvání, špatného vedení (málo zaměstnanců, přemýšlení vedoucích), nekvalitních obalů, ale i přístupu spotřebitelů Vyhazování potravin = plýtvání energiemi a vodou potřebným k výrobě, zbytečný vznik odpadů, ale také etický problém vedle hladovějících lidí

Optimální obal Funkční a zároveň "ekoefektivní" - ne zbytečné kombinace a masivní vrstvy materiálů,

Optimální obal Funkční a zároveň "ekoefektivní" - ne zbytečné kombinace a masivní vrstvy materiálů, ani chatrný obal, vhodný tvar ? ? ? Trvanlivost prodlužována hliníkovými vrstvami, balícími plyny či vakuací, uchování dehydratovaného, sterilovaného či mraženého obsahu - menší nároky u čerstvých potravin

Neefektivní obaly Trojúhelníkové čokolády - budí zvědavost chuti, ale chutnají jinak? Marketing v papírových

Neefektivní obaly Trojúhelníkové čokolády - budí zvědavost chuti, ale chutnají jinak? Marketing v papírových stojanech

Odpadový obal Obaly bývají překážkou pro třídění potravin do bioodpadu - určité řešení bioplasty

Odpadový obal Obaly bývají překážkou pro třídění potravin do bioodpadu - určité řešení bioplasty Vyjímání masných a mléčných potravin z obalů do kafilerie - velmi nehygienický úkon, vhodnější nasměrování do spaloven i s obaly, nesmí přijít na skládku (u malých výrobků beztak běžné) Směsný odpad do spaloven - odpadá nehygienická manipulace, zároveň energetické využití

Kdy se z potraviny stává odpad Podle zákona jsou potraviny určené ke konzumaci člověkem,

Kdy se z potraviny stává odpad Podle zákona jsou potraviny určené ke konzumaci člověkem, zatímco odpadu se člověk zbavuje Potravinový odpad - "food waste", potraviny jako odpad Neprodejná potravina - zákazník si ji nevybere Odpadové potraviny - stále potravinami, zbavení Potraviny v odpadu - stále potravinami, zbavení Vedlejší produkty prodeje - potraviny i odpady

Kdy se z potraviny stává odpad Podle zákona se z potraviny stává odpad v

Kdy se z potraviny stává odpad Podle zákona se z potraviny stává odpad v okamžiku, kdy osoba má v úmyslu se jí zbavit * okamžik pomyšlení na zbavení * fyzické vyřazení z prodeje * provedení odpisu, * až když končí v popelnici ▲potravina ▼odpad

Biologické a toxikologické vlastnosti I neestetická potravina je plnohodnotnou potravinou, pokud není biologicky a

Biologické a toxikologické vlastnosti I neestetická potravina je plnohodnotnou potravinou, pokud není biologicky a toxicky kontaminovaná (bakterie, plísně, toxiny) Není problém vadnutí zeleniny, nesymetrie plodů, porušený obal u nechlazených výrobků, usazení syrovátky, ztráta barevnosti (rozklad přírodních barviv) Je problém přerušení chladícího řetězce, porušený obal u živočišných výrobků, plísně (nutné okamžité vyřazení a nešíření spor. . . )

Potravinové odpady

Potravinové odpady

Předcházení vzniku Nepřeplněné prodejní regály - poškození obalů, vadnutí, mačkání Odpovídající počty zaměstnanců -

Předcházení vzniku Nepřeplněné prodejní regály - poškození obalů, vadnutí, mačkání Odpovídající počty zaměstnanců - včasný výběr před koncem trvanlivosti Dodávky zeleniny spíše ve vratných eurobedýnkách, než v papírových bedýnkách (recyklovatelné), omezení nevratných plastových i dřevěných bedýnek Snadný odběr potravinovými bankami

Potraviny v odpadu Odpadové potraviny nejsou řešením chudoby jako takové, pouze hladu Nekonzumovatelný potravinový

Potraviny v odpadu Odpadové potraviny nejsou řešením chudoby jako takové, pouze hladu Nekonzumovatelný potravinový odpad by měl být využitý jako bioodpad, nebo jako biologicky nebezpečný odpad

Vize pro ČR Neplýtvání potravinami - nakupování s rozumem Odpovídající vedení obchodů a počty

Vize pro ČR Neplýtvání potravinami - nakupování s rozumem Odpovídající vedení obchodů a počty zaměstnanců (škrty nerovná se úspory) Rozlišování potravin (mohou končit i v potravinových bankách - nutnost zjednodušení darování) a skutečných odpadů Spíše "ekoefektivní obaly" a vratné eurobedýnky Rostlinný bioodpad kompostování, nebo BPS Živočišný odpad i s obaly spalovat

Děkuji za pozornost! Mgr. Jiří Jakl 776 877 565 jirijakl@seznam. cz Zvonečník, o. s.

Děkuji za pozornost! Mgr. Jiří Jakl 776 877 565 [email protected] cz Zvonečník, o. s. Potraviny nejsou odpad!