Potovani nastavno na dopis Obavijest o izravnom unosu

  • Slides: 3
Download presentation
Poštovani, nastavno na dopis „Obavijest o izravnom unosu podataka u e-Maticu od 1. siječnja

Poštovani, nastavno na dopis „Obavijest o izravnom unosu podataka u e-Maticu od 1. siječnja 2014. godine“ koji smo vam uputili 1. listopada 2013. godine (KLASA: 650 -01/1201/00052; URBROJ: 533 -25 -13 -0008) obavještavamo vas o održavanju edukacija za škole koje do sada podatke nisu unosile izravno putem sučelja e-Matice koja će se održati u organizaciji CARNeta. Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13 Članak 3. stavak 2. kaže - da smo dužni upisivati podatke o odgojno-obrazovnom radu u e-Maticu (zajednički elektronički upisnik ustanova).

Upute su dane na sljedećim poveznicama (linkovima) - Snimka edukacije se sastoji od dva

Upute su dane na sljedećim poveznicama (linkovima) - Snimka edukacije se sastoji od dva dijela. Pristup pojedinim dijelovima moguć je na sljedećim poveznicama: http: //mod. carnet. hr/index. php? q=watch&id=3037 http: //mod. carnet. hr/index. php? q=watch&id=3038 - On-line tečajevi su dostupni na sljedećoj poveznici: https: //loomen. carnet. hr/course/index. php? categoryid=26 Za pristup tečaju za razrednike potrebno je odabrati "e. Matica za razrednike. Za prijavu na tečaj potrebno je koristiti AAI korisničke podatke ([email protected] Hr je autentikacijska i autorizacijska infrastruktura sustava znanosti i visokog obrazovanja u Republici Hrvatskoj. ) Dostupne su pisane i video upute za rad u e. Matici koje su podijeljene u nekoliko kategorija. http: //skole. hr/skole/e. Matica/upute_za_rad

Što se očekuje od razrednika: - posjeduje elektronički identitet tj. korisničko ime i lozinku

Što se očekuje od razrednika: - posjeduje elektronički identitet tj. korisničko ime i lozinku za pristup CARNetovim uslugama i servisima - ima pristup Internetu kako bi pristupio aplikaciji e-Matice na web adresi https: //matice. mzos. hr - pregleda svoj razred te ustanovi, jesu li svi učenici na popisu, za sve nepravilnosti napisati e-mail: tihomir. [email protected] com - administratoru imenika - unijeti predmete za grupe učenika istog programa/zanimanja - unijeti pedagoške mjere za pojedine učenike