Potenciometria Elektroanalitika fogalma Potenciometria fogalma mrcella felptse mr

  • Slides: 10
Download presentation
Potenciometria Elektroanalitika fogalma, Potenciometria fogalma, mérőcella felépítése, mérő- és összehasonlító elektródok, Közvetlen és közvetett

Potenciometria Elektroanalitika fogalma, Potenciometria fogalma, mérőcella felépítése, mérő- és összehasonlító elektródok, Közvetlen és közvetett potenciometria

Elektroanalitika fogalma Az elektroanalitikai eljárások közé azok az analitikai módszerek tartoznak, ahol egy elektrokémiai

Elektroanalitika fogalma Az elektroanalitikai eljárások közé azok az analitikai módszerek tartoznak, ahol egy elektrokémiai cellában lévő minta meghatározását végezzük feszültség és/vagy áram mérésén keresztül. Attól függően, hogy az elektrokémia folyamat során melyik paramétert szabályozzuk, illetve mérjük, számos módszert különíthetünk el. Az elektroanalitika négy legfontosabb, leggyakrabban alkalmazott ága: ➔ ➔ potenciometria (elektródpotenciál különbség mérése) konduktometria coulombmetria (a cellán átfolyó áram mérése az idő függvényében) voltammetria (a cella potenciálját szabályozva mérjük az áramot). Az elektrokémia vizsgálatokhoz a mérőcellában lévő mintába merülő elektródokat használunk. A mérések típusától függően 2 -4 elektródot alkalmazunk. Funkciójuk alapján elkülönítünk: a) munka- vagy indikátorelektródot, b) vonatkozási- vagy referenciaelektródot c) segédelektródot

Potenciometria fogalma A potenciometria az elektródpotenciálok mérésén alapuló elektroanalitikai eljárás, amelynél a mérendő ion,

Potenciometria fogalma A potenciometria az elektródpotenciálok mérésén alapuló elektroanalitikai eljárás, amelynél a mérendő ion, komponens meghatározására a vizsgálandó oldatban elhelyezett indikátorelektródon kialakuló potenciáljelet (elektródpotenciált) használjuk. Egy indikátor-, és az állandó potenciálú vonatkozási (összehasonlító) elektródot tartalmazó elektrokémiai cella (galváncella) feszültségét mérjük, úgy, hogy a mérés során jelentős áram nem halad át a cellán.

Mérőcella felépítése Kombinált üvegelektróda:

Mérőcella felépítése Kombinált üvegelektróda:

platina lemez elektród, ionszelektív elektród, Ag/Ag. Cl kettőssóhidas referencia elektród

platina lemez elektród, ionszelektív elektród, Ag/Ag. Cl kettőssóhidas referencia elektród

Ionszelektív elektródok Az ionszelektív alapelektródoknak mind a konstrukció, mind a működési elv szerint számos

Ionszelektív elektródok Az ionszelektív alapelektródoknak mind a konstrukció, mind a működési elv szerint számos fajtáját különböztetjük meg. Számos típus potenciálja nem követi a Nernst-egyenletet sem, azonban mindig igaz, hogy az elektródaktív ion koncentrációjának megváltozása eltolja az elektród potenciálját, ami a gyakorlati alkalmazáshoz elegendő. Az ionszelektív elektródok leggyakoribb típusa a membránelektród. Ezen elektródok felépítése hasonló az üvegelektródéhoz azzal a különbséggel, hogy itt a membrán egy szervetlen csapadékból préselt lapos pasztilla (lemez) vagy vezetővé tett műanyag membrán, amelybe alkalmas szerves vegyület (pl. enzim) van beágyazva. Ehhez a „membránhoz” legtöbbször közvetlenül csatlakozik a potenciál kivezető fémérintkező, ritkábban megtalálható itt is a belső referencia elektród. Az elektródtest többnyire egy műanyag cső, alján a membránnal

Mérő- és összehasonlító elektródok A pontos mérésekhez szükséges, hogy a referencia (viszonyító)elektródok potenciálja a

Mérő- és összehasonlító elektródok A pontos mérésekhez szükséges, hogy a referencia (viszonyító)elektródok potenciálja a mérés során közel állandó legyen, ugyanis ekkor a mért elektródpotenciál-különbség csak az indikátor elektródon kialakuló potenciálból származik, vagyis az elektródaktív anyag koncentrációjával (aktivitásával) arányos. A referencia elektródok többnyire másodfajú elektródok, a gyakorlatban Ag/Ag. Cl vagy Hg/Hg 2 Cl 2 elektródokat használunk. A másodfajú elektródok egy fémből, a fém rosszul oldódó sójából, valamint a só anionjának nagy koncentrációjú oldatából állnak. Indikátor elektródként elsőfajú fémelektródokat vagy 1 -1 ionra (v. molekulára) szelektív elektródokat használunk, melyek lehetnek ionszelektív-, gáz-, redoxi-, enzimelektródok.

Közvetlen és közvetett potenciometria Közvetlen Direkt potenciometria: Az elektromotoros erő méréséből az elektródpotenciálon keresztül

Közvetlen és közvetett potenciometria Közvetlen Direkt potenciometria: Az elektromotoros erő méréséből az elektródpotenciálon keresztül az aktivitásra illetve a koncentrációra következtetünk. A meghatározás hibája általában néhány %-os nagyságrendű. Leggyakoribb alkalmazása: p. H-mérés. Közvetett Indirekt potenciometria = potenciometriás titrálás: az elektródpotenciál változását követjük titrálás közben, a potenciometriás mérés a végpont megállapítására szolgál. A megbízhatóság elérheti a klasszikus elemzésekre jellemző értéket.

Potenciometriás titrálás esetén a mérés ekvivalencia pontjának meghatározása a mérési adatok grafikus kiértékelésével történik.

Potenciometriás titrálás esetén a mérés ekvivalencia pontjának meghatározása a mérési adatok grafikus kiértékelésével történik. Az ábrán egy erős sav-erős bázis titrálási görbe látható. A mérőoldat fogyásának függvényében ábrázoljuk az oldat p. H-jának változását. A p. H az ekvivalencia pont eléréséig gyakorlatilag nem változik, de a titrálás végpontjának közelében ugrásszerű változás következik be, már egy csepp mérőoldat hatására is. Ha az oldathoz még tovább adunk mérőoldatot a p. H változása újra jelentéktelen. Az ekvivalenciapont helye szerkesztéssel könnyen meghatározható. A görbék egyenes szakaszaihoz húzott érintők metszéspontjának távolsága az ún. potenciállépcső (h). A h/2 -vel jelölt féllépcsőpotenciálban húzott x-tengellyel párhuzamos egyenes elmetszi a görbét. A metszéspontot az x-tengelyre levetítve megkapjuk az ekvivalenciaponthoz tartozó fogyást. E térfogat és a mérőoldat koncentrációjának, valamint a lejátszódó folyamat reakcióegyenletének ismeretében a titrált oldat koncentrációja kiszámolható.