Potaov infiltrcie prv vyuovacia hodina Ing Ivana Fimov

  • Slides: 24
Download presentation
Počítačové infiltrácie - prvá vyučovacia hodina Ing. Ivana Fiťmová

Počítačové infiltrácie - prvá vyučovacia hodina Ing. Ivana Fiťmová

Počítačová infiltrácia l program, ktorý nepozorovane, bez nášho vedomia vnikne do počítača, spustí sa

Počítačová infiltrácia l program, ktorý nepozorovane, bez nášho vedomia vnikne do počítača, spustí sa a vykonáva škodlivú, alebo obťažujúcu činnosť.

Rozdelenie počítačových infiltrácii 1. 2. Počítačové infiltrácie obsahujúce škodlivý kód (vírusy, červy. . .

Rozdelenie počítačových infiltrácii 1. 2. Počítačové infiltrácie obsahujúce škodlivý kód (vírusy, červy. . . ) Počítačové infiltrácie obsahujúce nežiaduci kód (adware, spyware. . . )

Počítačové infiltrácie obsahujúce škodlivý kód l Vírus l Červ l Trojský kôň l Dialer

Počítačové infiltrácie obsahujúce škodlivý kód l Vírus l Červ l Trojský kôň l Dialer

Počítačový vírus l l je to program, ktorý bez vedomia používateľa určitým spôsobom mení

Počítačový vírus l l je to program, ktorý bez vedomia používateľa určitým spôsobom mení iné programy, dokumenty, alebo systémovú oblasť disku s cieľom vlastného rozmnožovania. najčastejšie prejavy napadnutia vírusom: – – nefunkčný operačný systém programy nepracujú správne, alebo vôbec nepracujú nedostatok miesta na disku chybové hlásenia

www. virusy. sk

www. virusy. sk

Červ l l ide o program so škodlivým kódom, ktorý napáda hostiteľský počítač, využíva

Červ l l ide o program so škodlivým kódom, ktorý napáda hostiteľský počítač, využíva jeho prepojenie cez sieť s ďalšími počítačmi a prostredníctvom nich sa šíri ďalej červy sa často šíria aj pomocou emailov. Príloha emailu obsahuje program, ktorý vyhľadá na disku v napadnutom počítači emailové adresy a zasiela na ne emaily, ktoré obsahujú infiltráciu.

Trojský kôň • na rozdiel od vírusov sa nevie šíriť sám, býva pripojený k

Trojský kôň • na rozdiel od vírusov sa nevie šíriť sám, býva pripojený k spustiteľnému súboru. • do počítača sa nám dostane inštaláciou neoverených programov, ktoré si stiahneme z Internetu. • jeho činnosť sa prejaví mazaním súborov, alebo zasielaním informácií o súboroch v našom počítači cez internet.

Dialer l l je program, ktorý zmení parametre vytáčaného prístupu do internetu, najčastejšie na

Dialer l l je program, ktorý zmení parametre vytáčaného prístupu do internetu, najčastejšie na číslo v zahraničí alebo na číslo so zvýšenou tarifou (audiotextové číslo), za ktoré zákazník zaplatí rádovo desiatky eur za minútu. ohrozujú výhradne užívateľov, ktorí sa k internetu pripájajú prostredníctvom modemu, vytáčaným spojením

Tajnička

Tajnička

Domáca úloha l l na stránkach www. eset. sk, alebo www. avg. sk zistíte,

Domáca úloha l l na stránkach www. eset. sk, alebo www. avg. sk zistíte, ktoré infiltrácie predstavujú aktuálnu hrozbu pre počítač. vyberte si jednu z nich, prečítajte si jej charakteristiku a do zošita si zaznačte krátke poznámky

Počítačové infiltrácie - druhá vyučovacia hodina

Počítačové infiltrácie - druhá vyučovacia hodina

Mini kvíz VYBERTE SI 1 PÍSMENO T R O J S K Ý K

Mini kvíz VYBERTE SI 1 PÍSMENO T R O J S K Ý K Ô Ň

Počítačové infiltrácie obsahujúce nežiaduci kód l adware l spyware l hoax l spam l

Počítačové infiltrácie obsahujúce nežiaduci kód l adware l spyware l hoax l spam l joke

Adware l nevyžiadaná reklama na rôzne druhy tovarov prejavujúca sa ako vyskakujúce pop up

Adware l nevyžiadaná reklama na rôzne druhy tovarov prejavujúca sa ako vyskakujúce pop up okná.

Spyware l ide o počítačový program, ktorý sa bez vedomia užívateľa pokúša „vyšpehovať“ citlivé

Spyware l ide o počítačový program, ktorý sa bez vedomia užívateľa pokúša „vyšpehovať“ citlivé dáta z počítača (napr. hesla). Tieto dáta sa potom pokúša poslať tretej strane prostredníctvom internetu.

Hoax l je nepravdivá emailová správa, ktorá napriek svojej nezmyselnosti vyzýva na to, aby

Hoax l je nepravdivá emailová správa, ktorá napriek svojej nezmyselnosti vyzýva na to, aby bola preposielaná ďalším používateľom systému.

www. hoax. cz – databáza hoaxov

www. hoax. cz – databáza hoaxov

Úloha pre žiakov l l 1. skupina – varovania pred vírusmi a vymyslenými útokmi

Úloha pre žiakov l l 1. skupina – varovania pred vírusmi a vymyslenými útokmi na počítač 2. skupina – vymyslené prosby o pomoc 3. skupina – nepravdivé fámy o mobilných telefónoch 4. skupina – ostatné fámy a varovania

Spam l nevyžiadaná pošta, ktorá obťažuje adresáta a ktorú si adresát nikdy neželal.

Spam l nevyžiadaná pošta, ktorá obťažuje adresáta a ktorú si adresát nikdy neželal.

Joke l ide o neškodný program, ktorý simuluje chybové stavy operačného systému, resp. nejaký

Joke l ide o neškodný program, ktorý simuluje chybové stavy operačného systému, resp. nejaký druh deštrukčnej činnosti

Ochrana pred počítačovými infiltráciami l l l používame antivírusový program, ktorý pravidelne aktualizujeme neotvárame

Ochrana pred počítačovými infiltráciami l l l používame antivírusový program, ktorý pravidelne aktualizujeme neotvárame podozrivé emailové prílohy nesťahujeme a nespúšťame neznáme súbory z nedôveryhodných adries pravidelne kontrolujeme počítač aj programami typu Ad-aware pravidelne si zálohujeme všetky dôležité súbory

Nájdi dvojice, ktoré patria k sebe HOAX „Špehovací“ program SPAM Antivírusový program JOKE Nežiaduca

Nájdi dvojice, ktoré patria k sebe HOAX „Špehovací“ program SPAM Antivírusový program JOKE Nežiaduca reklama NOD 32 Nepravdivá správa ADWER SPYWER Kanadský žartík Antivírusový program

Domáca úloha l l zistíte, aký antivírusový program sa nachádza vo vašom domácom počítači

Domáca úloha l l zistíte, aký antivírusový program sa nachádza vo vašom domácom počítači spustíte antivírusový program a skontrolujte, či vaše súbory nie sú napadnuté počítačovými infiltráciami