POSLOVNA ETIKA n n n Da li poslovanje

  • Slides: 8
Download presentation
POSLOVNA ETIKA

POSLOVNA ETIKA

n n n Da li poslovanje ima dodirnih tačaka sa moralom i moralnim delovanjem

n n n Da li poslovanje ima dodirnih tačaka sa moralom i moralnim delovanjem pojedinaca i grupa? Zašto je poslovna etika važna? Enron, Parmalat, Banjalučka berza (grupa i pojedinac) Poremećaj tokova poslovanja u okruženju Poremećaj unutar kompanije

n n n Nijedna sredina nije imuna na poslovne skandale Šta je sa našom

n n n Nijedna sredina nije imuna na poslovne skandale Šta je sa našom sredinom? Najvažnije pitaje poslovne etike: troškovi i šteta

n n Značaj granice u određenju poslovne etike “Blefiranje” kao u pokeru (Albert Kar)

n n Značaj granice u određenju poslovne etike “Blefiranje” kao u pokeru (Albert Kar) Granica u marketingu, menadžmentu, knjigovodstvu, kvalitetu izrade Granice u okviru zakonskih normi, poslovnih odnosa, ličnih pozicija i situacija u odnosu na druge

n n Pojedinac između ličnog i poslovnog morala Lični moralni standardi i zahtevi preduzeća

n n Pojedinac između ličnog i poslovnog morala Lični moralni standardi i zahtevi preduzeća Aktivnosti nametnuta od strane kolektivnog subjekta (tim, kompanija, sredina) Sam pojedinac preduzima aktivnosti koje nisu u skladu sa njegovim normama, kako bi postigao uspeh

TEST Da li ste u prethodne dve godine n n n n Netačno prikazivali

TEST Da li ste u prethodne dve godine n n n n Netačno prikazivali stanje u izveštajima Izneli tvrdnje o kvalitetu robe i usluga koje ne odgovaraju istini Održali reč u pogledu rokova Osetili pohlepu Usvojili poslovnu politiku koja će druge dovesti u poziciju da laću i varaju Imali punu lojalnost preduzeću ako je bilo u teškoćama Ponižavali ljude kojima ste podređeni

n n n n Slepo se pokoravali autoritetu Stavili svoj interes ispred interesa kompanije

n n n n Slepo se pokoravali autoritetu Stavili svoj interes ispred interesa kompanije (sukob interesa) Favorizovali dobavljača ili kupca Dogovarali sa konkurentom na štetu trećeg Propustili da ukažete na štetne podatke Zanemarili porodicu Podržali proizvod čija upotreba može ugroziti sigurnost drugih Vratili na vrem dug okruženju ili preduzeću

n n n Pomerili druge da bi uspeli na lestvici kompanije Prevarili zaposlene radi

n n n Pomerili druge da bi uspeli na lestvici kompanije Prevarili zaposlene radi “mira u kući” Sklopili savez sa sumnjivim poslovnim partnerom Kaznili onoga ko traći vreme i novac kompanije Korumpirali nekog u kompaniji ili okruženju