Poskytovatelia zdravotnej starostlivosti Rudolf Zajac Peter Paitn Peniaze

  • Slides: 13
Download presentation
Poskytovatelia zdravotnej starostlivosti Rudolf Zajac Peter Pažitný

Poskytovatelia zdravotnej starostlivosti Rudolf Zajac Peter Pažitný

Peniaze do systému Peniaze zo systému Školstvo Zdravotníctvo Sociálne Krajský úrad Štátny rozpočet Školy

Peniaze do systému Peniaze zo systému Školstvo Zdravotníctvo Sociálne Krajský úrad Štátny rozpočet Školy KÚ (SOŠ) Gymnázia Špeciálne školy (Osobitné, Internátne) MLa. V Ministerstvo Hospod. Rozpočtové a príspevkové organizácie Ministerstvo zdravotníctva 4 miliardy Stredné zdravotné školy Zdravotníctvo 1. Poisťovne + 300 000 POISTENCOV 5. Poisťovne Odvody Poistenie štátu 11 miliárd Nemocnice Školy v nem. Rezortné Školstvo MH a MPal SOU Všeobecní lekári Materské školy Základné školy Centrum voľného času Základné umelecké školy Sto. sc. Škole (údržba) Príspevok súkromným školám Príspevok cirkevným školám Úst. Výchova Ústavy Polepšovne Okresný úrad Odd. soc. vecí KÚ aj OÚ Odborní lekári Odvody Polikliniky Lekárne Učitelia Prevádzka Soc. poisťovne Dôchodkové NUP-nezam. Nemocenské ŠR KÚ-OÚ - soc. dávky soc. služby Dôchodky Štátna sociálna podpora Nemoc. dávky SOC Podpora v nezam. Št. soc. dávky Soc. pomoc (cez KÚ) Služby, opatera Komp. pom. Prisp. pre ZTP Barle Pos. Lekári Kúpele

Súčasný stav – finančné toky EAP, PRIAME DANE, (OBČAN), NEPRIAME DANE Poistovňa EAP Štátny

Súčasný stav – finančné toky EAP, PRIAME DANE, (OBČAN), NEPRIAME DANE Poistovňa EAP Štátny rozpočet 13 mil. 0. 0 6. 0 0) Poistovňa Y MIT. / LI EDN CIA OBJ ITÁ PAS (d ču Ur DEL KAP ŠAS PRÍ PRIM. SFÉRA je MZ Poistovňa PREPOČET +/- 300 000 POLIKLINIKY MIN. ZDRAV. 17 000 o 3 Poistovňa OD 1. 7. 00 NEMOCNICE I. II. 2 mld. Sk III. Špičkové Iné 2 mld. Sk Príspevok štátu na nepoist. riziko Vlastné zariad. MZ Zdravotné školy Cirkevné školy SČK Lek. spol. ?

Súčasný stav – finančné toky EAP, PRIAME DANE, (OBČAN), NEPRIAME DANE Poistovňa EAP Štátny

Súčasný stav – finančné toky EAP, PRIAME DANE, (OBČAN), NEPRIAME DANE Poistovňa EAP Štátny rozpočet 13 mil. 0. 0 6. 0 0) Poistovňa Y MIT. / LI EDN CIA OBJ ITÁ PAS (d ču Ur DEL KAP ŠAS PRÍ PRIM. SFÉRA je MZ Poistovňa PREPOČET +/- 300 000 POLIKLINIKY MIN. ZDRAV. 17 000 o 3 Poistovňa OD 1. 7. 00 NEMOCNICE I. II. 2 mld. Sk III. Špičkové Iné 2 mld. Sk Príspevok štátu na nepoist. riziko Vlastné zariad. MZ Zdravotné školy Cirkevné školy SČK Lek. spol. ?

Súčasný stav - financovanie

Súčasný stav - financovanie

Súčasný stav - náklady nemocníc

Súčasný stav - náklady nemocníc

Súčasný stav - dlh Lekárne Štátny rozpočet Ostatní PZS Lieky, ŠZM Energia Sociáln e

Súčasný stav - dlh Lekárne Štátny rozpočet Ostatní PZS Lieky, ŠZM Energia Sociáln e fondy Potravin y Ostatné 4, 004 (3, 582) Zdravotné poisťovne 4, 001 (4, 001) 5, 151 (4, 705) 0, 797 (0, 812) 3, 830 (3, 728) 1, 462 (1, 157) 4, 515 (3, 059) 0, 209 (0, 213) 2, 495 (2, 431) Lôžkové zdravotné zariadenia Preddavky od ZP 0, 423 (0, 423) 4, 629 (4, 890) 9, 993 (9, 203) 2, 739 (1, 974) 1, 373 (1, 044) Ostatné Pokuty a penále Nezaplatené poistné Iné

Korupčný trh Ministerstvo zdravotníctva Kategorizácia, regulácie, plošné dovozy Distributéri a výrobcovia Kapitálové transfery +

Korupčný trh Ministerstvo zdravotníctva Kategorizácia, regulácie, plošné dovozy Distributéri a výrobcovia Kapitálové transfery + menovanie riaditeľov Lôžkové zariadenia (akútne) Zdravotné poisťovne Preskripcia Diskriminácia veriteľa, „handlovanie“ ohľadom zmlúv a úhrad Lôžkové zariadenia (LDCH) Lekárne Primárna sféra Za lepšie podmienky pri ošetrení, výber lekára Polikliniky Pacient a príbuzní

Systém prerozdelenia finančných prostriedkov Odvody Zdravotná pokladnica (52 mld. Sk) Úlohy štátu (2 mld.

Systém prerozdelenia finančných prostriedkov Odvody Zdravotná pokladnica (52 mld. Sk) Úlohy štátu (2 mld. Sk) Lieky (12 mld. Sk) 12 VÚC (38 mld. Sk) per capita Občan (6 mld. Sk) Lekárne (18 mld. Sk) Pomôcky clearing VÚC X VÚC Y Regionálna vláda a parlament Súkromné zdroje občanov Regionálna zdravotnícka rada Komerčné poisťovne Elastická sieť Granty Európske projekty Stomat.

Brána a správca Zdravotná pokladnica (prostriedky rozdelí per capita na VÚC) Pacient MD Pacient

Brána a správca Zdravotná pokladnica (prostriedky rozdelí per capita na VÚC) Pacient MD Pacient (nositeľ finančných prostriedkov Všeobecný lekár (brána a správca) Špecialisti Dyalizačné strediská a iné Lôžkové zariadenie VÚC Súkromné lôžkové zariadenie D

Reštrukturalizácia siete Pevná sieť Elastická sieť H H Trhové čistenie Market cleaning H

Reštrukturalizácia siete Pevná sieť Elastická sieť H H Trhové čistenie Market cleaning H

Kompetencie Štát VÚC Profesijné organizácie Legislatívna úloha 1. Stanovenie zákonného nároku na definovaný štandard

Kompetencie Štát VÚC Profesijné organizácie Legislatívna úloha 1. Stanovenie zákonného nároku na definovaný štandard prevencie a liečby 2. Stanovenie princípov clearingu 3. Stanovenie minimálnych kritérií pre budovanie siete zdravotníckych zariadení na úrovni VÚC Štruktúra 1. Budovanie štruktúry zdravotníckych zariadení na základe štátom stanovených minimálnych kritérií 2. Výkon vlastníckych práv Licencie 1. Udeľovanie licencií všeobecným lekárom, špecialistom a ostatným subjektom (Lekárska komora) 2. Lôžkovým zariadeniam bude udeľovať licencie Asociácia nemocníc Kontrolná a sankčná úloha 1. Centrum pre kontrolu a dohľad 2. Vymáhateľnosť sankcií pri prekročení stanovených pravidiel 3. Zavedenie inštitútu nútenej správy Kontrolná a sankčná úloha 1. Centrum pre kontrolu a dohľad Finančná úloha 1. Financovanie určitých sociálnych skupín (s cieľom postupného vytláčania štátu aj z tejto funkcie) 2. Odvody za štátnych zamestnancov Finančná úloha 1. Financovanie kapitálových výdavkov všetkých spravovaných zariadení Veda, vzdelávanie, výskum 1. Koordinácia grantovej politiky Liečivá 1. Centrálny systém zásobovanie liečivami 2. Regulácia cien liečiv a systém príplatkov pre celé územie republiky

3. Decentralizácia – Nový stav ZDRAVOTNÍCTVO – Región Žilinský - VÚC KOLEKTOR 2, 250

3. Decentralizácia – Nový stav ZDRAVOTNÍCTVO – Región Žilinský - VÚC KOLEKTOR 2, 250 mld. Sk – 10%= 2, 025 mld. Sk Peniaze do systému Peniaze zo systému Regionálna rada VÚC Žilina Počet obyv. SR 5 300 000 Počet obyv. VUC 313 695 Prepočet na osobu 7 170 Clearing 20 % Čadca (LZZ II TYP) 204 mil. Sk Žilina (LZZ III TYP) 765 mil. Sk Vyššie pracoviská PAS, ŠAS, SVLZ 10% PAS Stomat. starostivosť ŠAS, poliklin. , SVLZ 214 183 mil. Sk 124 74 mil. Sk 226 787 mil. Sk Centrá Fakultné nemoc. Súkromné zdroje Granty Phare Eur. Projekty Sponzoring Nemocnice IV