Poruchy a vady hlasu Dysfonie Afonie Fonastenie Prof

  • Slides: 30
Download presentation
Poruchy a vady hlasu Dysfonie, Afonie, Fonastenie, Prof. Ph. Dr. Beáta Krahulcová, CSc.

Poruchy a vady hlasu Dysfonie, Afonie, Fonastenie, Prof. Ph. Dr. Beáta Krahulcová, CSc.

Dysfonie, dysodie l l Dysfonie je obecný termín pro všechny funkcionální poruchy tvorby a

Dysfonie, dysodie l l Dysfonie je obecný termín pro všechny funkcionální poruchy tvorby a užití mluvního hlasu. Normální nález

Etiologie hlasových poruch l l l Geneticky podmínění hlasové změny a poruchy Endokrinně podmíněné

Etiologie hlasových poruch l l l Geneticky podmínění hlasové změny a poruchy Endokrinně podmíněné hlasové změny a poruchy Vliv životního prostředí a vzorů přepínání hlasového ústrojí Orgánové změny hrtanu, změny inervace. Orgánové změny na hlasivkách a neurodynamické poruchy hlasu. Reakce CNS na konfliktní zátěžové situace, těžká duševní traumata.

Výskyt hlasových poruch z aspektu věku l l l Výskyt hlasových poruch v dětské

Výskyt hlasových poruch z aspektu věku l l l Výskyt hlasových poruch v dětské populaci (Mc. Wiliams a kol. , 1990 USA) v rozmezí 6 -7%, v dospělém věku 5 -7%, Sovák (70. -tá léta v ČR)10% výskyt hlasových poruch v předškolním věku. Z výskytu 7 -10% hl. poruch v dospělosti (Wendler, 1986) tvoří 20%hypokinetické dysfonie a 80% hyperkinetické dysfonie. Onemocnění hrtanu jsou příčinou dysfonie v 57% ve věku nad 45 let a v 22% ve věku nad 64 let. Hlasivkové uzlíky a edémy hlasivek jsou nejčastější mezi 22 -44 lety, polypy a funkcionální poruchy mezi 45 -64 let, karcinomy mezi 45 -64 let.

Diagnostické rozdělení hlasových poruch 1. 2. 3. 4. Organické poruchy hlasu (chraptivost, rezonanční změny

Diagnostické rozdělení hlasových poruch 1. 2. 3. 4. Organické poruchy hlasu (chraptivost, rezonanční změny hlasu, jícnový hlas) Reflexní poruchy hlasu (sekundární důsledek jiných nemocí, psychická traumata, duševní onemocnění) Mutační poruchy hlasu. Funkcionální poruchy hlasu (vznikají v důsledku nesprávného užívání hlasu, nefyziologického tvoření hlasu).

Dětská hyperkinetická dysfonie dětská chraptivost l l l Nejčastější a nejzávažnější onemocnění dětského hlasu

Dětská hyperkinetická dysfonie dětská chraptivost l l l Nejčastější a nejzávažnější onemocnění dětského hlasu Vznik: užívání nepřiměřené síly hlasu, nefyziologického způsobu tvoření hlasu – způsobuje neobvyklé a nadměrné podráždění nebo poškození hlasového ústrojí. Nesprávné mluvení je provázeno napínáním zevních krčních svalů, svíráním hrtanu a zvýšeným výdechovým tlakem, tvrdými hlasovými začátky. Hlas zní škrceně, bez rezonance, později je již chraptivý, přeskakuje až do afonie. Rozsah hlasu je omezen.

Vývoj dětské chraptivosti l 1. 2. 3. 4. Průvodním jevem při dětské chraptivosti je

Vývoj dětské chraptivosti l 1. 2. 3. 4. Průvodním jevem při dětské chraptivosti je pokašlávání a pochrchlávání. Nález na hlasivkách postupuje takto: Hyperemické (překrvené hlasivky, Hypertrofické, vřetenovité zduření, hlasivkový uzávěr je neúplný a hlas má dyšnou příměs, ventrikulární řasy se začínají vyklenovat Zpěvácké uzlíčky, nejčastěji na hranicích přední a střední třetiny hlasivek Atrofie hlasivek až s podélnou rýhou, při fonaci nedomykavost uzávěru.

Hlasivkový uzlík l

Hlasivkový uzlík l

Hlasivkový uzlík l

Hlasivkový uzlík l

Hlasivkové uzlíky l

Hlasivkové uzlíky l

Mutační hlasové poruchy l l Prodloužená mutace (mutatio prolongata et tarda) Mutační fistulový hlas.

Mutační hlasové poruchy l l Prodloužená mutace (mutatio prolongata et tarda) Mutační fistulový hlas. Nedokončená mutace. Mutační hluboký hlas. Inverzní mutace. Asexuální – eunuchoidní hlas

Hlasové poruchy u dospělých l l Dysfonie spastická Dysfonie paralytická Afonie spastická Afonie paralytická

Hlasové poruchy u dospělých l l Dysfonie spastická Dysfonie paralytická Afonie spastická Afonie paralytická

Hlasové poruchy v dospělosti l l l l Fonastenie: chorobná hlasová únavnost bez zjevné

Hlasové poruchy v dospělosti l l l l Fonastenie: chorobná hlasová únavnost bez zjevné orgánové příčiny. Subjektivní potíže jsou dost variabilní. Především je to pocit hlasové únavy až vyčerpanosti , větší večer nežli ráno. Typická hlasová porucha učitelů Hlasová únavnost je provázena krčními paresteziemi, drážděním na kašel, odchrchlávání. To se rychle stává zvykem. Připojují se různé psychoneurotické jevy, strach před veřejným vystoupením, ztráta sebedůvěry, rozmanité fobie, úzkosti… Subjektivní obtíže narůstají po profesionálních nezdarech. Téměř vždy se jedná o důsledek nesprávného užívání hlasu.