Portl pro podporu rozhodovn Oracle Business Intelligence Portal

  • Slides: 19
Download presentation

Portál pro podporu rozhodování Oracle Business Intelligence Portal Erik Eckhardt Solutions Specialist BI/DW Oracle

Portál pro podporu rozhodování Oracle Business Intelligence Portal Erik Eckhardt Solutions Specialist BI/DW Oracle Czech

Možné oblasti využití datového skladu a MIS • • Příjmy a výdaje v rámci

Možné oblasti využití datového skladu a MIS • • Příjmy a výdaje v rámci rozpočtu Závazky a pohledávky Evidence movitého a nemovitého majetku Finanční profil veřejných zakázek Hospodářská činnost Zdravotnictví, školství, policie? . . ?

Rozdílné přístupy pro řešení BI/DW Historický přístup • Neintegrované řešení • Časově náročná a

Rozdílné přístupy pro řešení BI/DW Historický přístup • Neintegrované řešení • Časově náročná a složitá implementace • Mnoho dodavatelů - různé technologie • Fragmentace dat a informací • Bezpečnost? RDBMS OLAP • Vysoké náklady na správu a vlastnictví • Neúplné prostředí pro reportování, analýzy a jejich publikování

Rozdílné přístupy pro řešení BI/DW Přístup Oracle Datové zdroje BI/DW vývojáři a správci Centrální

Rozdílné přístupy pro řešení BI/DW Přístup Oracle Datové zdroje BI/DW vývojáři a správci Centrální repository metadat Datové modely ETL metadata BI metadata Čištění dat Koncoví uživatelé Publikační vrstva • Ad-hoc dotazování • Reportování a analýzy • Publikování informací Datová vrstva • Úložiště dat (relačních, multidimenzionálních) • RDBMS, MDDS, Data. Mining engine • ETL engine

Rozdílné přístupy pro řešení BI/DW Přístup Oracle BI nástroje a aplikace • Integrované, škálovatelné

Rozdílné přístupy pro řešení BI/DW Přístup Oracle BI nástroje a aplikace • Integrované, škálovatelné a bezpečné řešení • Snadná, jednoduchá a rychlá implementace • Jeden dodavatel • Konsolidovaná data a informace • Celkové nízké náklady na správu a vlastnictví • Úplné prostředí pro • základní a pokročilé analýzy • publikování a distribuci • Není třeba speciální server jako ETL engine • ETL engine je Oracle databáze RDBMS & MDDS

Koncoví uživatelé Kompletní řešení pro reporting a analýzy Doplňkové úlohy Hlavní informační systémy (GIS,

Koncoví uživatelé Kompletní řešení pro reporting a analýzy Doplňkové úlohy Hlavní informační systémy (GIS, Spisová služba) (CITYWARE, GINIS, VITA) Datový sklad

Vedení úřadu Odborní „základní“ uživatelé (Starosta, rada, vedoucí odborů, . . . ) „Manažerský

Vedení úřadu Odborní „základní“ uživatelé (Starosta, rada, vedoucí odborů, . . . ) „Manažerský kokpit“ IT oddělení Online prohlížení reportů s možností dodatečné analýzy Odborní „pokročilí“ uživatelé a analytici Tvorba ad-hoc dotazů, reportů a online analýz Kompletní řešení pro reporting a analýzy Uživatelé statických reportů Distribuce informací formou statických reportů (vývojáři a správci) Příprava dat, správa prostředí a infrastruktury, tvorba statických reportů Doplňkové úlohy Hlavní informační systémy (GIS, Spisová služba) (CITYWARE, GINIS, VITA) Datový sklad

Architektura Třívrstvá, škálovatelná, centralizované úložiště, . . .

Architektura Třívrstvá, škálovatelná, centralizované úložiště, . . .

Nástroje pro vývojáře a správce Správa metadat, návrh DWH, vývoj aplikací a reportů, .

Nástroje pro vývojáře a správce Správa metadat, návrh DWH, vývoj aplikací a reportů, . . .

Nástroje pro koncové uživatele Ad-hoc dotazování, reportování, analýzy, distribuce, . . .

Nástroje pro koncové uživatele Ad-hoc dotazování, reportování, analýzy, distribuce, . . .

Kombinování datových zdrojů Při návrhu reportu SQL XML

Kombinování datových zdrojů Při návrhu reportu SQL XML

Výstupní formáty XML PDF HTMLCSS & HTML RTF XLS

Výstupní formáty XML PDF HTMLCSS & HTML RTF XLS