Portfolio ucznia czyli gromadz zasoby Portfolio ucznia Jeli

  • Slides: 13
Download presentation
Portfolio ucznia, czyli gromadzę zasoby

Portfolio ucznia, czyli gromadzę zasoby

Portfolio ucznia „Jeśli nie przygotujesz własnego planu na życie, istnieje duża szansa, że będziesz

Portfolio ucznia „Jeśli nie przygotujesz własnego planu na życie, istnieje duża szansa, że będziesz wykonywać plan kogoś innego. I zgadnij, co ten ktoś mógł Ci zaplanować? Nic wielkiego. ” Jim Rohn

Spis treści (przykład) Strona tytułowa Rozdział I. Informacje o właścicielu portfolio Rozdział II. Oficjalne

Spis treści (przykład) Strona tytułowa Rozdział I. Informacje o właścicielu portfolio Rozdział II. Oficjalne dokumenty − portfolio dokumentów Rozdział III. Przygotowanie zawodowe Rozdział IV. Olimpiady, kursy, zawody Rozdział V. Działalność projektowa, twórcza, badawcza − portfolio prac

Rozdział I. Informacje o właścicielu portfolio Zawiera dane prywatne uczącego się, prowadzącego portfolio. Przykład:

Rozdział I. Informacje o właścicielu portfolio Zawiera dane prywatne uczącego się, prowadzącego portfolio. Przykład: Imię __________ Nazwisko ___________________ Adres ____________________________ Nazwa szkoły_______________________________ Klasa_________________ Okres, którego dotyczą zgromadzone dokumenty i materiały: od ________ 20____r. do ________ 20____ r. Informacje kontaktowe: Telefon _______ e-mail _______ web-strona _________ Podpis ucznia _____________

Moje psychologiczne uwarunkowania W tym rozdziale są lokowane wyniki diagnostyki psychologicznej. Informacja diagnostyczna pomaga

Moje psychologiczne uwarunkowania W tym rozdziale są lokowane wyniki diagnostyki psychologicznej. Informacja diagnostyczna pomaga przeanalizować cechy charakteru, osobowość, temperament, zdolności, predyspozycje do wykonywania konkretnego zawodu. Dokonując analizy SWOT na podstawie wyników badań, jesteśmy świadomi własnych zalet oraz słabych stron do rozwoju osobistego. Istotne informacje na temat osobowości i potencjału znacznie ułatwiają zaplanowanie rozwoju, kariery zawodowej, obranie właściwej i świadomej drogi sukcesu. Przykład: Lp. Psychologiczne uwarunkowania 1. Samoocena - test 2. …………. . …… - test Mocne strony Słabe strony szanse zagrożenia

Curriculum vitae (przykład) Imię i nazwisko: . . Adres: . . . E-mail: .

Curriculum vitae (przykład) Imię i nazwisko: . . Adres: . . . E-mail: . . . Telefon komórkowy: . . . . Wykształcenie 2013 - 2016 ZSZ. . . . kierunek. . . . , specjalizacja. . . . , ukończone z tytułem. . . . . Doświadczenie zawodowe 2016 – obecnie Praca w firmie. . . na stanowisku. . . zakres obowiązków. . . . 2014 – 2016 Praca w firmie. . . na stanowisku. . . zakres obowiązków. . . .

Curriculum vitae cd. Dodatkowa działalność 2013 – 2016 Działalność w organizacji młodzieżowej. . .

Curriculum vitae cd. Dodatkowa działalność 2013 – 2016 Działalność w organizacji młodzieżowej. . . . . . . . Umiejętności bardzo dobra/dobra znajomość obsługi komputera w środowisku Windows bardzo dobra/dobra znajomość pakietu Microsoft Office oraz. . . . prawo jazdy kat. B Znajomość języków obcych język. . . . poziom. . . . . certyfikaty. . . . (Poziomy: A 1/2 – podstawowy, B 1/2 – średni, C 1/2 - zaawansowany europejski system opisu kształcenia językowego) Zainteresowania literatura, muzyka, . . . . . . Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w przesłanym CV dla potrzeb niezbędnych w procesie rekrutacji, zgodnie z Ustawą z dnia 29. 08. 1997 roku o Ochronie danych osobowych. Wzorcowe CV można pobrać ze strony Europassu http: //europass. org. pl/dokumenty/curriculum-vitae/

Planuję karierę edukacyjno-zawodową (przykład) Tworzenie strategii planowania zacznij od szczerej refleksji nad swoją osobą.

Planuję karierę edukacyjno-zawodową (przykład) Tworzenie strategii planowania zacznij od szczerej refleksji nad swoją osobą. Analiza samego siebie umożliwi Ci wybór właściwego celu życiowego i zawodowego, zgodnego z Twoimi pragnieniami i przekonaniami. Określ cel: Co chcesz osiągnąć w życiu? Kim chcesz być? Co jest dla Ciebie najważniejsze? Co chcesz robić w przyszłości? Jaki jest Twój wymarzony zawód? Jak wyobrażasz sobie siebie za 5/10/20 lat? Określ wartości: Co jest dla Ciebie najważniejsze? Jakie wartości wyznajesz? Jakimi zasadami kierujesz się w życiu? Z czego nie mógłbyś zrezygnować, co cenisz w szczególności? Określ zainteresowania: Jakie są Twoje zainteresowania? Co lubisz robić? Dlaczego te rzeczy Cię pasjonują? Jakiego typu sytuacje i zadania motywują Cię do działania? W jakim środowisku czujesz się najlepiej?

Planuję karierę edukacyjno-zawodową cd. Określ umiejętności: Jakie umiejętności posiadasz? W czym jesteś dobry? Jak

Planuję karierę edukacyjno-zawodową cd. Określ umiejętności: Jakie umiejętności posiadasz? W czym jesteś dobry? Jak pracujesz w zespole? Czy masz zdolności przywódcze? Czy umiesz efektywnie rozwiązywać problemy? Czy łatwo dostosowujesz się do zmian? Czy jesteś elastyczny? Czy łatwo nawiązujesz kontakty? Czy potrafisz pracować w stresie? Określ kompetencje: Jakie wykształcenie posiadasz i w jakiej dziedzinie? Które programy komputerowe obsługujesz? Jakie języki obce znasz i w jakim stopniu? Czy posiadasz jakieś certyfikaty potwierdzające Twoje umiejętności? Określ środowisko pracy: Czy wolisz pracować w domu, czy poza nim? Czy chcesz mieć kontakt z klientami, czy raczej nie? Czy łatwiej osiągasz cele pracując samodzielnie, czy w zespole? Czy wolisz podejmować decyzje samodzielnie i być za nie odpowiedzialny, czy wolisz, gdy inni podejmują je za Ciebie? Co Cię motywuje do pracy? Czy jesteś gotowy podróżować, czy lubisz ryzyko?

Rozdział II. Oficjalne dokumenty − portfolio dokumentów W tym rozdziale są umieszczone wszystkie oficjalne

Rozdział II. Oficjalne dokumenty − portfolio dokumentów W tym rozdziale są umieszczone wszystkie oficjalne dokumenty (kopie) potwierdzające indywidualne osiągnięcia (dyplomy szkolne, świadectwa, certyfikaty umiejętności). Przykład: Lp. 1. 2. Nazwa dokumentu Czas i miejsce odbioru Uwagi

Rozdział III. Przygotowanie zawodowe W tym rozdziale powinny znaleźć się informacje na temat przygotowania

Rozdział III. Przygotowanie zawodowe W tym rozdziale powinny znaleźć się informacje na temat przygotowania zawodowego w ramach praktycznej nauki zawodu u pracodawcy, rzemieślnika, w warsztatach szkolnych oraz inne, przygotowanie zawodowe w ramach odbytych dodatkowo kursów zawodowych, działań w wolontariacie. Dla wygody warto przedstawić informacje w tabeli, wskazując obok tematyki przygotowania zawodowego, liczbę godzin, miejsce i czas trwania. Przykład: Nazwa przygotowania Liczba godzin zawodowego Miejsce i czas trwania Uwagi

Rozdział IV. Olimpiady, konkursy, zawody W tym rozdziale przedstawiamy poziom osiągnięć w olimpiadach przedmiotowych,

Rozdział IV. Olimpiady, konkursy, zawody W tym rozdziale przedstawiamy poziom osiągnięć w olimpiadach przedmiotowych, konkursach, zawodach. Wpisujemy terminy, w których się one odbyły oraz rezultaty. Dołączamy imienne dokumenty osiągnięć (dyplomy, wyróżnienia itp. ). Przykład: Nazwa olimpiady, konkursu, zawodów Stopień (np. szkolny, regionalny, wojewódzki, ogólnopolski) Data Rezultat (np. uczestnik, wyróżnienie, zdobywca ) Uwagi

Rozdział V. Działalność projektowa, twórcza, badawcza − portfolio prac W tym rozdziale powinny być

Rozdział V. Działalność projektowa, twórcza, badawcza − portfolio prac W tym rozdziale powinny być przedstawione oryginały prac twórczych, badawczych oraz pisemne certyfikaty. Mogą to być zdjęcia prac artystycznych, twórczych, reprodukcje, rysunki itp. Przykład: Nazwa projektu, pracy twórczej, badawczej Czas i miejsce prezentacji Uwagi