PORFOLIO Metodika nastave hrvatskoga jezika PORTFOLIO zbirka studentskih

  • Slides: 14
Download presentation
PORFOLIO Metodika nastave hrvatskoga jezika

PORFOLIO Metodika nastave hrvatskoga jezika

PORTFOLIO • zbirka studentskih radova koji su pokazateljima (i studentu i nastavniku) studentovih napora,

PORTFOLIO • zbirka studentskih radova koji su pokazateljima (i studentu i nastavniku) studentovih napora, napretka i postignuća u okviru kolegija Metodika nastave hrvatskoga jezika

OBILJEŽJA PORTFOLIJA • zbirka radova nastalih tijekom semestra • izbor radova • promišljanje o

OBILJEŽJA PORTFOLIJA • zbirka radova nastalih tijekom semestra • izbor radova • promišljanje o radovima i samovrednovanje • odgođeno završno vrednovanje

SVRHA PORTFOLIJA KAO OBLIKA PRAĆENJA I VREDNOVANJA - vrednovanje učinkovitosti programa - vrednovanje individualnoga

SVRHA PORTFOLIJA KAO OBLIKA PRAĆENJA I VREDNOVANJA - vrednovanje učinkovitosti programa - vrednovanje individualnoga napretka studenata - utvrđivanje studentovih potreba, poboljšanje učinkovitosti učenja

- poticanje studenata na veću učinkovitost, promoviranje samovrednovanja i motiviranje studenata - poticanje nastavnika

- poticanje studenata na veću učinkovitost, promoviranje samovrednovanja i motiviranje studenata - poticanje nastavnika na učinkovitiji proces poučavanja - bolja obaviještenost o procesu rada te o rezultatima učenja i poučavanja

SADRŽAJ PORTFOLIJA • Uvod • Osvrti • Studentove pisane aktivnosti na nastavi

SADRŽAJ PORTFOLIJA • Uvod • Osvrti • Studentove pisane aktivnosti na nastavi

Ø Uvod • Tko sam ja kao student Hrvatskoga jezika i književnosti i. .

Ø Uvod • Tko sam ja kao student Hrvatskoga jezika i književnosti i. . . ? • odnos prema hrvatskome jeziku (npr. Zašto sam izabrao studij hrvatskoga jezika? Zašto volim hrvatski jezik? ) • hrvatski jezik izvan studija (U djetinjstvu sam. . . ; Volim gledati TV programe. . ; Volim čitati. . . )

Promišljanje o izboru teme pisane priprave: - Ako bih mogao ponovno birati temu pisane

Promišljanje o izboru teme pisane priprave: - Ako bih mogao ponovno birati temu pisane priprave, bih li izabrao istu temu ili neku drugu? Objasniti svoj odgovor. - Što sam pomislio kada sam dobio temu pisane priprave? O čemu sam jednako razmišljao na kraju rada, a što sam promijenio? Objasniti svoj odgovor.

Promišljanje o procesu rada i učenja: - Jesam li uložio dovoljno vremena u izradu

Promišljanje o procesu rada i učenja: - Jesam li uložio dovoljno vremena u izradu priprave? Obrazložiti odgovor. - Jesam li uživao u radu? Obrazložiti odgovor. - Je li mi izrada pisane priprave predstavljala napor? Obrazložiti odgovor. - Jesam li samostalno radio ili mi je netko pomogao? Ako da, tko? Obrazložiti odgovor.

Promišljanje o konačnome rezultatu rada: - Kako bih ocijenio svoju pripravu? Objasniti. - Što

Promišljanje o konačnome rezultatu rada: - Kako bih ocijenio svoju pripravu? Objasniti. - Što sam naučio tijekom rada na pripravi? - Kako sam se osjećao kada sam završio s pisanjem priprave? Objasnite.

Ø Osvrti • • • osvrt na pročitanu literaturu osvrt na odabrano predavanje osvrt

Ø Osvrti • • • osvrt na pročitanu literaturu osvrt na odabrano predavanje osvrt na odabrani seminarski sat osvrt na izlaganje kolege studenta osvrt na aktivnosti na nastavi osvrt na … OSVRT znači vlastiti kritički stav prema izabranome sadržaju.

Ø Završni dio portfolija • pismene aktivnosti na nastavi AKTIVNOSTI NA NASTAVI su svi

Ø Završni dio portfolija • pismene aktivnosti na nastavi AKTIVNOSTI NA NASTAVI su svi uručci dobiveni na nastavi ili koji nastaju radom na nastavi.

VREDNOVANJE PORTFOLIJA üUvodni dio portfolija – 5 bodova üOsvrti – 5 bodova • osvrt

VREDNOVANJE PORTFOLIJA üUvodni dio portfolija – 5 bodova üOsvrti – 5 bodova • osvrt na pročitanu literaturu • osvrt na odabrano predavanje • osvrt na odabran seminarski sat • osvrt na izlaganje kolege studenta • osvrt na aktivnosti na nastavi • … üStudentove pisane aktivnosti na nastavi – 5 bodova

Rokovi za predaju porfolija: • jednopredmetni studenti: 18. siječnja 2018. • dvopredmetni studenti: 17.

Rokovi za predaju porfolija: • jednopredmetni studenti: 18. siječnja 2018. • dvopredmetni studenti: 17. siječnja 2018.