Poradie matematickch operci 6 ronk Vie vypota tento

  • Slides: 10
Download presentation
Poradie matematických operácií 6. ročník

Poradie matematických operácií 6. ročník

Vieš vypočítať tento príklad? 33 + 8 – 5. 8 : 2 + (130

Vieš vypočítať tento príklad? 33 + 8 – 5. 8 : 2 + (130 – 25) + 500 = ? Ktoré čísla majú prednosť? Pozri ďalej a naučíš sa .

Aj vo svete matematiky platia pravidlá slušného správania. Kto chce správne počítať, musí ich

Aj vo svete matematiky platia pravidlá slušného správania. Kto chce správne počítať, musí ich dodržiavať!!! (), {}, [] - zátvorky + sčítanie (plus) – odčítanie (mínus) x násobenie (krát) : delenie (delené) Ø Plus a mínus sú ako deti, ktoré si musia vážiť starších, preto dávajú vždy prednosť násobeniu a deleniu. Ø Krát a delené sú zase džentlmeni, ktoré si vážia všetky dámy, a preto dajú vždy prednosť zátvorkám. Ø Zátvorky majú skrátka vždy prednosť. !!!

Ak je v príklade len plus a mínus, počítame vždy zľava doprava. Príklad: 70

Ak je v príklade len plus a mínus, počítame vždy zľava doprava. Príklad: 70 + 38 – 53 – 13 + 180 = 222 108 55 42 222 Spočítavame a odpočítavame postupne ako idú číslice za sebou.

Ak je v príklade len násobenie a delenie, počítame vždy zľava doprava. Príklad: 3.

Ak je v príklade len násobenie a delenie, počítame vždy zľava doprava. Príklad: 3. 10. 5. 2 : 5. 6. 3 : 10 = 54 30 § 150 300 150 30 180 540 Násobíme a delíme postupne ako idú číslice za sebou. 54

Prednosť má násobenie pred sčítaním a odčítaním: Príklad: 4. 15 + 23 = 60

Prednosť má násobenie pred sčítaním a odčítaním: Príklad: 4. 15 + 23 = 60 + 23 = 83 290 + 16. 10 = 290+ 160 = 450 -----------------------------4. 15 – 23 = 60 – 23 = 37 290 – 16. 10 = 290 – 160 = 130

Prednosť majú zátvorky pred násobením a delením: Príklad: 4. (15 + 23) = 4.

Prednosť majú zátvorky pred násobením a delením: Príklad: 4. (15 + 23) = 4. 38 = 152 (29 + 16). 10 = 450 ---------------------------------20 : (10 - 8) = 20 : 2 = 10 (15 + 25) : 2 = 40 : 2 = 20

Prednosť má násobenie a delenie pred sčítaním a odčítaním: Príklad: 9. 15 + 7.

Prednosť má násobenie a delenie pred sčítaním a odčítaním: Príklad: 9. 15 + 7. 12 = 135 + 84 = 219 15. 10 – 12. 10 = 150 – 120 = 30 ------------------------8: 2+3: 1=4+3=7 150 : 10 – 120 : 10 = 15 – 12 = 3

Ak je v príklade viacero druhov zátvoriek, jednoduché (), zložené {}, hranaté[], počítame najskôr

Ak je v príklade viacero druhov zátvoriek, jednoduché (), zložené {}, hranaté[], počítame najskôr vnútorné zátvorky a postupujeme smerom k vonkajším. Príklad: 100 – [(17 + 8). 2] + [(5. 3) – 10] = ? 1. Vypočítame vnútorné zátvorky: 25 15 = 100 – [25. 2] + [15 – 10] = 2. Vypočítame vonkajšie zátvorky: 50 5 = 100 – 50 + 5 = 55 3. Nakoniec odčítame a sčítame výsledné čísla: 50 55

Teraz už vieš sám vypočítať príklad. . . Pochopil si, čo má prednosť? SUPER.

Teraz už vieš sám vypočítať príklad. . . Pochopil si, čo má prednosť? SUPER. 50 : 5 + (136 – 85) – 16 = ? 1. Vypočítame, čo je v zátvorkách, 2. potom násobíme a delíme, 3. nakoniec sčitujeme a odčitujeme. 50 : 5 + (136 – 85) – 16 = 50 : 5 + 51 – 16 = 10 + 51 – 16 = 45 51 10 výsledok je 45. 61 45