POPLER KLTR LETM Kavramlar KLTR Trk kltr aznlk

  • Slides: 20
Download presentation
POPÜLER KÜLTÜR & İLETİŞİM : Kavramlar

POPÜLER KÜLTÜR & İLETİŞİM : Kavramlar

KÜLTÜR • Türk kültürü, azınlık kültürü, gençlik kültürü, popüler kültür, kitle kültürü, kish kültürü,

KÜLTÜR • Türk kültürü, azınlık kültürü, gençlik kültürü, popüler kültür, kitle kültürü, kish kültürü, otomobil kültürü, seyahat kültürü, maganda kültürü, Amerikan kültürü, nargile kültürü, tüketim kültürü, çalışma kültürü, müzik kültürü, modern kültür, çağdaş kültür, evrensel kültür, yerel kültür, oyun kültürü, televizyon kültürü, yemek kültürü, Coca Cola kültürü, eğlence kültürü, varoş kültürü, siyasal kültür, çay kültürü, makyaj kültürü…….

 • Yirmi birinci yüzyılda kültür her zamankinden çok daha fazla önem kazanmıştır. Artık

• Yirmi birinci yüzyılda kültür her zamankinden çok daha fazla önem kazanmıştır. Artık kültür konusu biliş ve bilinç yönetimiyle kimlikleri belirleme ve davranışları yönlendirme konusundan küresel pazarda sürdürülebilir egemenlik ve çıkarı sağlamak için üretimden tüketime kadar bütün ilişki biçimlerini içeren önemli bir ilgi alanı haline gelmiştir.

 • Kültürde egemenlik (ve mücadele) tarihin hiç bir aşamasında bu denli yoğun bir

• Kültürde egemenlik (ve mücadele) tarihin hiç bir aşamasında bu denli yoğun bir şekilde planlı olarak üretilmemiştir. • Aynı zamanda tarihin hiçbir döneminde kültür bilinç ve davranış yönetiminin bu denli konusu olmamıştır. • Gene tarihin hiç bir döneminde kültür böl ve yönet politikalarının bu denli bir parçası olmamıştır:

 • Bunların hepsi de dikkat edilirse birbiriyle bağlı iki faktörle ilişkilidir: Endüstriyel üretim/tüketim/kullanım

• Bunların hepsi de dikkat edilirse birbiriyle bağlı iki faktörle ilişkilidir: Endüstriyel üretim/tüketim/kullanım ve bilinç yönetimi

 • Dersin konusu kültür (özellikle halk, kitle ve popüler kültür) ile ilgili olarak

• Dersin konusu kültür (özellikle halk, kitle ve popüler kültür) ile ilgili olarak insan ve insanlık durumudur. • Bu insan biziz ve insanlık durumu da bizim durumumuz. • Kültürü, özellikle kitle ve popüler kültürü anlamak ancak kültürü tarihsel bir perspektif içinde almakla mümkündür.

 • • Bilimsel alanda; uygarlık Toplumsal alanda; eğitim Estetik alanda; güzel sanatlar Maddi

• • Bilimsel alanda; uygarlık Toplumsal alanda; eğitim Estetik alanda; güzel sanatlar Maddi (teknolojik) alanda; üretme, tarım, yetiştirme

Popüler Kültür *popüler, “yaygın olarak beğenilen, tüketilen” *popüler kültür-yüksek kültür tartısmalarından yola çıkılarak “halka

Popüler Kültür *popüler, “yaygın olarak beğenilen, tüketilen” *popüler kültür-yüksek kültür tartısmalarından yola çıkılarak “halka ait”

Popüler kültür, en genis anlamıyla; • Gündelik hayatın kültürüdür. Bu nedenle de toplumsal sistemin

Popüler kültür, en genis anlamıyla; • Gündelik hayatın kültürüdür. Bu nedenle de toplumsal sistemin merkezinde yer alan iktidar ilişkilerinin izlerini taşır. • Popüler kültür, gündelik hayatla endüstriyel ürünlerin kullanıcıları arasındaki ortak kesimde halk tarafından oluşturulur.

başlıca iki model 1. İktidar modeline oturtmaksızın ele alan modeldir • Bu model, popüler

başlıca iki model 1. İktidar modeline oturtmaksızın ele alan modeldir • Bu model, popüler kültürü toplumsal farklılıkların basit bir harmonisi sonucu uzlaşılan nokta olarak görmüs, kültürün halkın içinde ortaya çıktığını ve popüler kültürün yalnızca halka ait olduğunu savunmuştur. • Bu yaklaşımda, yüksek kültür ile popüler kültür arasında keskin bir ayrım vardır ve popüler kültür pek fazla incelenmeye değer bulunmaz.

2. Bir iktidar modeliyle ele almıştır, ne var ki egemenlik altına alma güçleri üzerine

2. Bir iktidar modeliyle ele almıştır, ne var ki egemenlik altına alma güçleri üzerine öylesine fazla yogunlaşmıştır ki, temelini halktan alan gerçek bir popüler kültür bu modelde yer almamıştır. • Popüler kültürün yerine, güçsüz ve edilgen halka kültür endüstrileri (çesitli metin ve göstergelerle anlamların sunumunu yaparak kültürün biçimlenmesinde etkin olan kurumlar bütünü) aracılığıyla dayatılan kitle kültürü konulmuştur. • “birçok kisi tarafından sevilen veya seçilen”

1980’lerden sonra üçüncü bir model ortaya çıkmıştır. • Bu modelde popüler kültür, çoğulcu demokrasinin

1980’lerden sonra üçüncü bir model ortaya çıkmıştır. • Bu modelde popüler kültür, çoğulcu demokrasinin ve bireysel özgürlügün göstergesi olarak ele alınmaktadır. • Popüler kültürü üreten kültür endüstrisi değil, halktır. Kültür endüstrilerinin yaptıgı, çesitli halk oluşumlarının kendi popüler kültürlerini yaratma sürecinde kullanabilecekleri ya da reddedebilecekleri bir metin ya da kültürel kaynaklar dağarcığı üretmektir.

 • Bir tüketim toplumunda bütün metaların islevsel olmaları ölçüsünde kültürel değerleri vardır. Popüler

• Bir tüketim toplumunda bütün metaların islevsel olmaları ölçüsünde kültürel değerleri vardır. Popüler kültürü modellestirebilmek için, ekonomi düsüncesini yalnızca mal ve hizmetlerin dolaşımı olarak ele alan yaklasım yetersiz kalmaktadır. Ekonomiye bakısın, anlamların ve hazların dolaşımının da söz konusu olduğu bir kültürel süreci içerecek şekilde genişlemesi gerekmektedir.

 • Ortaya çıkan bir ürün ya da hizmetin tüketimi sadece fiziksel değil, aynı

• Ortaya çıkan bir ürün ya da hizmetin tüketimi sadece fiziksel değil, aynı zamanda psikolojik bir süreçtir. Bu nedenle işletmeler, ürettikleri ürünlerin tüketicilerin psikolojik ihtiyaçlarına da hizmet verdiğini tanıtım faaliyetlerinde belirgin bir şekilde hissettirirler. Üreticiler tarafından sunulan metalardan anlam ve haz üretme sürecinde hem üreticilerin, hem de tüketicilerin payı vardır.

 • Günümüzde popüler kültür, kitle üretimi yapan pazarın ekonomik, siyasal ve bilişselliğinin ifadesi

• Günümüzde popüler kültür, kitle üretimi yapan pazarın ekonomik, siyasal ve bilişselliğinin ifadesi olan kitle kültürünün somut şekillerinden biridir. • Popüler kültür en çok alınıp satılan mal ve ilişkidir. Egemen ilişki “satın al ® kullan ® at ® satın al” veya “satın al ® tüket ® satın al” çemberi içinde döner. Popüler kültür kullanım ve tüketim kültürüdür.

 • Popüler kültürde, aynı zamanda, sürekli kalıcılıkla değil, sürekli değişimle süreklilik aranır: Müzik

• Popüler kültürde, aynı zamanda, sürekli kalıcılıkla değil, sürekli değişimle süreklilik aranır: Müzik alanında, popüler olanlar her hafta değişen “top 10” içine girenlerdir. Giyimde popülerlik mevsimsel değişen modayla gelen güdümlü tercih ve yaşamdır. Yeme ve içmede Pepsi ve Coca Cola; Marlboro ve Kent; Pizza Hut, Pizza King, Mc. Donalds ve Burger King arasındaki yarış “özgür seçim” için tüketici kazanma yarışıdır.

Popüler kültür, kitle iletişim araçlarıyla yönetilen kitle kültürü içine çökertildi.

Popüler kültür, kitle iletişim araçlarıyla yönetilen kitle kültürü içine çökertildi.

 • Popüler kültür akademik alanda sanattan, edebiyata ve iletişime kadar birçok disiplin içinde

• Popüler kültür akademik alanda sanattan, edebiyata ve iletişime kadar birçok disiplin içinde ele alınır. Ele alış bağlamları oldukça çeşitlidir: a. Popüler sanat, popüler mimarlık, Popüler tasarım b. Kitle iletişimi (elektronik iletişim ve internet; film, müzik, radyo, televizyon, basın, kitap, dergi, reklamcılık, halkla ilişkiler) c. Eğitim, eğitim felsefesi, genel eğitim ve eğitim kurumları d. Yiyecek ve halkın yaşam yolları

e. Edebiyat (şiir, roman, güldürü, korku, macera, detektif, tarihsel kurgu, aşk, bilimkurgu ve fantezi

e. Edebiyat (şiir, roman, güldürü, korku, macera, detektif, tarihsel kurgu, aşk, bilimkurgu ve fantezi hikayeleri, romanları) f. Giyecek, vücut ve görünümü g. Koleksiyon olanları toplama h. Teknoloji i. Metodoloji j. Performans ve tiyatro (dans, müzik, sahne) k. Yer ve zaman: etnik kültürler l. Fiziksel popüler kültür (eros ve porno; spor, ) m. Yaşlılık, ölüm ve ölme n. Savaş ve cinayet

 • Yaşamın hangi anını, yerini, zamanını ve ifade şeklini alırsa alsın, popüler kültürün

• Yaşamın hangi anını, yerini, zamanını ve ifade şeklini alırsa alsın, popüler kültürün içeriği (neyin nerede ve nasıl üretileceği) üretim ve kültür endüstrileri tarafından belirlenir. Ama popüler kültür bu endüstrilerin ve ürünlerinin toplamı değildir; bunların ve toplumun bütününün sürekli etkileşiminin bir ürünüdür.