Popis technologie zazen Sdruen IST OSTRAVA Popis technologie

  • Slides: 4
Download presentation
Popis technologie zařízení Sdružení ČISTÁ OSTRAVA

Popis technologie zařízení Sdružení ČISTÁ OSTRAVA

Popis technologie zařízení • V technologickém procesu dekontaminační stanice budou kontaminované vody čerpané z

Popis technologie zařízení • V technologickém procesu dekontaminační stanice budou kontaminované vody čerpané z horizontálního ochranného drénu. • Čerpaná voda je přiváděna do akumulační nádrže, z které je následně přečerpávána do gravitačního odlučovače volné fáze RU Případný odloučený olej je periodicky odváděn do sběrné komory, která je součástí gravitačního odlučovače. Odtud je olej odvážen k likvidaci oprávněnou osobou. • Po odloučení fází prochází voda systémem sériově řazených míchaných reakčních nádrží a flokulační nádrže v kterých je postupně prováděna: přečišťovány – sorpce na práškové aktivní uhlí, – oxidace dvojmocného železa na trojmocné pomocí roztoku chlornanu sodného – flokulace - dochází k tvorbě vloček kalu - pro zlepšení sedimentačních vlastností je dávkován 0, 2% roztok flokulantu PRAESTOL 2610. Sdružení ČISTÁ OSTRAVA

Popis technologie zařízení • Vzniklé nerozpuštěné látky jsou z roztoku separovány sedimentací na lamelovém

Popis technologie zařízení • Vzniklé nerozpuštěné látky jsou z roztoku separovány sedimentací na lamelovém usazováku. Sliv odsazené vody je veden na kontrolní pískovou filtraci a následně je voda používána pro zpětné zasakování do horninového podloží vně podzemní těsnící stěny. • Zahuštěné nerozpuštěné látky ze spodní části lamelového usazováku jsou separovány pomocí tlakové filtrace na kalolisu. Odvodněné kaly jsou periodicky předávány k likvidaci oprávněné osobě. Sdružení ČISTÁ OSTRAVA

Popis technologie zařízení • V následujícím kroku po odloučení fází prochází voda systémem sériově

Popis technologie zařízení • V následujícím kroku po odloučení fází prochází voda systémem sériově řazených míchaných reakčních nádrží a flokulační nádrže. • Vzniklé nerozpuštěné látky jsou z roztoku separovány sedimentací na lamelovém usazováku. Sliv odsazené vody je veden na kontrolní pískovou filtraci a následně je voda používána pro zpětné zasakování do horninového podloží vně podzemní těsnící stěny. Zahuštěné nerozpuštěné látky ze spodní části lamelového usazováku jsou separovány pomocí tlakové filtrace na kalolisu. Odvodněné kaly jsou periodicky předávány k likvidaci oprávněné osobě. Sdružení ČISTÁ OSTRAVA