POPIS SHRNUT UIVA Urete pouit slohov postup Poznte

  • Slides: 12
Download presentation
POPIS SHRNUTÍ UČIVA

POPIS SHRNUTÍ UČIVA

Určete použitý slohový postup. Poznáte autora ? Poštovní schránka na rohu ulice, To není

Určete použitý slohový postup. Poznáte autora ? Poštovní schránka na rohu ulice, To není nějaká lecjaká věc. Kvete modře, Lidé si jí váží velice, Svěřují sejí docela, Psaníčka do ní házejí ze dvou stran, Z jedné smutná a z druhé veselá.

Co je pro obě ukázky společné? Určete zdroj. Brambory očistíme, nakrájíme na kostičky a

Co je pro obě ukázky společné? Určete zdroj. Brambory očistíme, nakrájíme na kostičky a vložíme do osolené vařící vody. Přidáme mléko, jíšku připravenou ze sádla a mouky, oloupaná nakrájená rajčata, rajčatový protlak, špetku mletého pepře a všechno uvaříme do měkka.

Popis a jeho druhy Úkolem popisu je podat celkový obraz popisovaného předmětu nebo jevu.

Popis a jeho druhy Úkolem popisu je podat celkový obraz popisovaného předmětu nebo jevu. Pokud popisujeme vnější znaky jedná se o popis statický. Chceme-li zachytit průběh děje, tvoříme popis dynamický. Podle účelu rozlišujeme: + popis prostý – usiluje o co největší ……………. + popis odborný – usiluje o co největší …………. + popis umělecký (líčení) = subjektivně zabarvený popis

Cvičení: popište pohled, který se vám naskytl

Cvičení: popište pohled, který se vám naskytl

Kompozice popisu Popis má být přesný, jasný a přehledný. Přehlednosti dosáhneme tím, že si

Kompozice popisu Popis má být přesný, jasný a přehledný. Přehlednosti dosáhneme tím, že si promyslíme, jak budeme postupovat – např. zleva doprava, zdola nahoru, od nejnápadnějších znaků k méně nápadným. Nejprve popisujeme celek, pak postupujeme k částem, detailům. Cílem je, aby si čtenář uměl popisované místo (věc) přestavit.

Jazykové prostředky Posuďte použití uvedených jazykových prostředků a uvědomte si jejich funkci. Odborná terminologie

Jazykové prostředky Posuďte použití uvedených jazykových prostředků a uvědomte si jejich funkci. Odborná terminologie Spojení přídavných jmen s podstatnými jmény Přirovnání Synonyma Domácká slova Dějová slovesa Číslovky Vulgarismy Použití větného členu místo vedlejší věty Slovesa v trpném rodě

Řešení � Odborná terminologie – zajišťuje přesnost � Spojení přídavných jmen s podstatnými –

Řešení � Odborná terminologie – zajišťuje přesnost � Spojení přídavných jmen s podstatnými – přispívá k větší názornosti a výstižnosti � Přirovnání – slouží větší názornosti, text oživí � Synonyma – v prostém popisu takto nahrazujeme nadužívaná slovesa mít a být � Domácká slova – nejsou vhodná, používáme neutrální jazykové prostředky � Dějová slovesa – využíváme v dynamickém popisu � Číslovky – napomáhají přesnosti � Vulgarismy – nepoužíváme � Použití větného členu místo vedlejší věty – vhodné pro odborný popis (hutnější vyjadřování) � Slovesa v trpném rodě – využíváme v odborném stylu

Cvičení: upravte pořadí pokynů

Cvičení: upravte pořadí pokynů

Cvičení: upravte pořadí cvičebních pokynů Protažení šikmého břišního svalstva 1. S výdechem udělejte s

Cvičení: upravte pořadí cvičebních pokynů Protažení šikmého břišního svalstva 1. S výdechem udělejte s nataženýma rukama úklon dopředu. 2. Upažte. 3. Opět musí být záda rovná. 4. Chytněte pravou rukou levé zápěstí. 5. Nadechněte se. 6. Celým trupem se pootočte na jednu stranu a pak na druhou. 7. Cvik opakujte osmkrát. 8. Je důležité nevytahovat ramena, břicho je zpevněné.

Řešení �Protažení šikmého břišního svalstva Upažte. Chytněte pravou rukou levé zápěstí. Nadechněte se. S

Řešení �Protažení šikmého břišního svalstva Upažte. Chytněte pravou rukou levé zápěstí. Nadechněte se. S výdechem udělejte s nataženýma rukama úklon dopředu. Celým tělem se pootočte na jednu stranu a pak na druhou. Opět musí být záda rovná, je důležité nevytahovat ramena, břicho je zpevněné. Cvik opakujeme osmkrát.

Použitá literatura �HANZOVÁ, Marie a SCHNEIDEROVÁ, Eva: Klíč ke slohu. Albatros. Praha 2007 �MF

Použitá literatura �HANZOVÁ, Marie a SCHNEIDEROVÁ, Eva: Klíč ke slohu. Albatros. Praha 2007 �MF DNES 15. 1. 2013