Ponuka poda pvodu vystavenia vyiadan nevyiadan poda zvznosti

  • Slides: 20
Download presentation
Ponuka podľa pôvodu vystavenia vyžiadané nevyžiadané podľa záväznosti záväzné nezáväzné

Ponuka podľa pôvodu vystavenia vyžiadané nevyžiadané podľa záväznosti záväzné nezáväzné

Ponuka kladná odpoveď Kupujúci odberateľ Predávajúci 1 dodávateľ Predávajúci 2 dodávateľ Predávajúci 3 dodávateľ

Ponuka kladná odpoveď Kupujúci odberateľ Predávajúci 1 dodávateľ Predávajúci 2 dodávateľ Predávajúci 3 dodávateľ Druh písomnosti, v ktorej ten, kto vyrába určitý tovar alebo poskytuje služby, hľadá potenciálneho odberateľa s úmyslom získať ho pre nákup. Dobrá ponuka musí obsahovať dobý opis tovaru, informácie o jeho vlastnostiach, prípadne použití, rozsah poskytovaných služieb a vhodnú argumentáciu, podporujúcu výhodnosť ponuky.

Osnova ponuky Heslo veci: Ponuka (čoho 2. pád) Ponuka interiérových dverí Ponuka dverí a

Osnova ponuky Heslo veci: Ponuka (čoho 2. pád) Ponuka interiérových dverí Ponuka dverí a dosiek Ochranné pracovné prostriedky - ponuka Oslovenie: Vážení klienti, Vážený pán konateľ, Vážení zákazníci, 1. Podnet na list vyžiadaná (kladná odpoveď), môžeme uviesť, akým spôsobom sa dodávateľ dozvedel o odberateľovi. 2. Vlastná ponuka - Uvedieme popis ponúkaného predmetu (výrobku, služby) - názov, druh, typ, kvalitu. . . • • uvedieme cenu za jednotku množstva, dodacie a platobné podmienky, ako prílohu môžeme zaslať propagačný materiál, vzorky. odpovede na všetky otázky zákazníka. 3. Výzva na zaslanie objednávky. 4. Záverečná formulka

1. Podnet na list • Odvolávajúc sa na naše dobré a dlhoročné vzťahy, dovoľujeme

1. Podnet na list • Odvolávajúc sa na naše dobré a dlhoročné vzťahy, dovoľujeme si Vám ponúknuť. . . • Dovoľujeme si Vám ponúknuť tieto tovary (materiál) za zníženú cenu: • Tieto druhy tovarov Vám môžeme dodať v akomkoľvek množstve za priaznivé ceny: • Na tieto druhy tovarov poskytujeme 10 % zľavu z uvedených cien. • Hľadáme nové miesta odbytu pre náš tovar. • Ponúkame Vám. . . • V dôsledku zmeny výrobného programu sa nám naskytla možnosť odpredať značné množstvo veľmi kvalitného materiálu. . . • Dovoľte informovať Vás, ako nášho stáleho obchodného partnera o novinkách, s ktorými prichádzame na trh strešných krytín.

2. Vlastná ponuka • Dodávkové možnosti dodávateľa (druh, kvalitu, vzorky a množstvo tovaru), •

2. Vlastná ponuka • Dodávkové možnosti dodávateľa (druh, kvalitu, vzorky a množstvo tovaru), • Cenu za jednotku množstva, • Dodacie podmienky a platobné podmienky (čas, miesto plnenia, spôsob úhrady, dopravné, balenie. . . ) – Platbu za tovar je potrebné uskutočniť príkazom na úhradu do. . . dní od prijatia faktúry; – Poskytujeme 5 % zľavu z uvedených cien; – Majte, prosím, na pamäti, že naša ponuka je časovo obmedzená; – Požadovaný tovar Vám môžeme dodať do. . . dní od prijatia Vašej objednávky; – Dúfame, že náš tovar splní Vaše očakávania. . .

3. Výzva na zaslanie objednávky • Na našu ponuku môžete reagovať 24 hodín denne

3. Výzva na zaslanie objednávky • Na našu ponuku môžete reagovať 24 hodín denne zaslaním vyplnenej objednávky elektronickou poštou; • Naša ponuka platí len do vypredania zásob; • Očakávame Vašu objednávku a tešíme sa na ďalšiu spoluprácu; • Vašu objednávku vybavíme starostlivo a čo najskôr; • Veríme, že Vás naša ponuka zaujala a tešíme sa na Vašu skorú objednávku. • V prípade akýchkoľvek nejasností alebo v prípade záujmu o osobné konzultácie kontaktujte, prosím, p. Juraja Bičana. . .

4. Záverečná formulka • • • Tešíme sa na Vašu objednávku a ostávame s

4. Záverečná formulka • • • Tešíme sa na Vašu objednávku a ostávame s pozdravom; Tešíme sa na spoluprácu s Vami a ostávame s pozdravom; Tešíme sa na rozšírenie našej spolupráce a sme s pozdravom. Očakávame Vašu objednávku a tešíme sa na ďalšiu spoluprácu. Veľmi nás poteší, ak Vás budeme môcť považovať za našich odberateľov. • Prikladáme aj požadované vzorky, ktoré Vás presvedčia, že ide o skutočne mimoriadny tovar.

Vyžiadaná ponuka odpoveď na dopyt Kupujúci odberateľ Predávajúci 1 Predávajúci 2 Predávajúci 3 Ponuka

Vyžiadaná ponuka odpoveď na dopyt Kupujúci odberateľ Predávajúci 1 Predávajúci 2 Predávajúci 3 Ponuka – odpoveď na dopyt je obchodný list, ktorým oslovený predávajúci oznamuje, že želaniu zákazníka nemôžu sčasti alebo celkom vyhovieť.

Obsah ponuky dôvod – dôveryhodný dôvod nemožnosti splniť požiadavky uvedené v dopyte, môže obsahovať

Obsah ponuky dôvod – dôveryhodný dôvod nemožnosti splniť požiadavky uvedené v dopyte, môže obsahovať aj ponuku náhradného riešenia, prípadne odporúčanie na iného dodávateľa. Heslo veci: druh (odpoveď) a predmet listu Odpoveď na dopyt – dodávka PC Odpoveď na dopyt po. . . Oslovenie: Vážená obchodná spoločnosť, Vážený pán konateľ, Vážený pán vedúci,

Osnova ponuky 1. 2. 3. 4. Poďakovanie za dopyt. Oznámenie nemožnosti splniť požiadavky, že

Osnova ponuky 1. 2. 3. 4. Poďakovanie za dopyt. Oznámenie nemožnosti splniť požiadavky, že nemôžeme. . . Zdôvodniť – ale dovoľte ponúknuť Vám z. . . Záverečná formulka

1. Poďakovanie za dopyt • • Potešil nás Váš záujem. . . o naše

1. Poďakovanie za dopyt • • Potešil nás Váš záujem. . . o naše služby. Ďakujeme za dôveru, ktorú ste nám prejavili. Ďakujeme za Váš záujem o naše produkty. Dovoľte poďakovať sa Vám. . . Radi vyhovujeme Vášmu želaniu a ponúkame Vám. . . Potešil nás Váš záujem o produkty našej firmy. Radi vyhovujeme Vášmu želaniu a ponúkame Vám. . . Hľadáme nové miesta odbytu pre náš tovar. • Podľa želania uvedeného vo Vašom liste z. . si Vám dovoľujeme ponúknuť. . . • Dovoľte vyjadriť poďakovanie za dopyt z. . . a sme radi, že Vám môžeme ponúknuť. . .

2. Oznámenie nemožnosti splniť požiadavky • S poľutovaním Vám oznamujeme, že Vášmu želaniu nemôžeme

2. Oznámenie nemožnosti splniť požiadavky • S poľutovaním Vám oznamujeme, že Vášmu želaniu nemôžeme vyhovieť. • Je nám úprimne ľúto, že Vám požadované výrobky nemôžeme dodať. • Oznamujeme Vám, že pre zmenu sortimentu našej spoločnosti nemôžeme Vášmu želaniu plne vyhovieť. • Ľutujeme, že Vám nemôžeme ponúknuť žiadaný tovar. • Podľa našich dispozícií Vám predkladáme túto ponuku.

3. Zdôvodniť • Tovar, o ktorý ste prejavili záujem, Vám (ne)môžeme dodať až v

3. Zdôvodniť • Tovar, o ktorý ste prejavili záujem, Vám (ne)môžeme dodať až v neskoršom termíne. • Po vyriešení zásobovacej situácie Vám dodatočne zašleme aktuálnu ponuku. • Pre veľký záujem o naše služby nie sme schopní dodržať Vami požadovanú lehotu. • Tovar, o ktorý sa zaujímate je už vypredaný, môžeme Vám však ponúknuť technicky dokonalejšie výrobky z nášho nového výrobného programu.

4. Záverečná formulka • Veríme, že naše dôvody pochopíte a zachováte nám Vašu priazeň

4. Záverečná formulka • Veríme, že naše dôvody pochopíte a zachováte nám Vašu priazeň i v budúcnosti. • Za pochopenie ďakujeme a ostávame s pozdravom.

Jazykové okienko Chybne ďakujeme za vyhovieť želaniu nasledovná ponuka obdržali sme Váš dopyt príkaz

Jazykové okienko Chybne ďakujeme za vyhovieť želaniu nasledovná ponuka obdržali sme Váš dopyt príkaz k úhrade Správne Dovoľte vyjadriť poďakovanie za. . . splniť želanie, splniť požiadavku Podľa Vašich dispozícií Vám predkladáme túto ponuku. Špecifikácia Vami požadovaných výrobkov je takáto. dostali sme Váš dopyt príkaz na úhradu

Nevyžiadaná ponuka • Píše dodávateľ z vlastnej iniciatívy, v ktorej ponúka výrobky alebo služby.

Nevyžiadaná ponuka • Píše dodávateľ z vlastnej iniciatívy, v ktorej ponúka výrobky alebo služby. Nevyžiadaná ponuka sa od vyžiadanej líši iba úvodom, v ktorom dodávateľ oznamuje, akým spôsobom sa dozvedel o odberateľovi (inzerát, od predchádzajúceho partnera, predchádzajúce obchodné vzťahy). • Na leták nemusíme reagovať. Ak je ponuka adresovaná nám, tak odpovedáme. Momentálne nemáme v pláne, ale vedieme Vašu ponuku. • Ponuka nám v niektorom bode vyhovuje. . .

Frazeológia nevyžiadanej ponuky • Dovoľte informovať Vás ako nášho stáleho obchodného partnera o novinkách,

Frazeológia nevyžiadanej ponuky • Dovoľte informovať Vás ako nášho stáleho obchodného partnera o novinkách, s ktorými prichádzame na trh strešných krytín. • Na uľahčenie rozhodovania Vám prikladáme popis a cenník výrobkov. • Veríme, že Vás naša ponuka zaujala. V prípade záujmu Vám radi poslúžime bližšími informáciami. . .

Záväzná a nezáväzná ponuka • Záväznú ponuku - dodávateľ musí dodržať. Obsahuje konkrétne množstvo,

Záväzná a nezáväzná ponuka • Záväznú ponuku - dodávateľ musí dodržať. Obsahuje konkrétne množstvo, cenu a kvalitu tovaru. Obsahuje aj klauzulu o záväznosti ponuky „Záväzne Vám ponúkame“. • Nezáväzné ponuky - sú adresované širokej verejnosti (inzeráty, letáky, plagáty, katalógy, prospekty. . . ). Môže sa v nich uviesť klauzula označujúca nezáväznosť ponuky „Nezáväzne Vám ponúkame“. Ponuka je návrhom na uzatvorenie kúpnej zmluvy. Problémy: Každá individuálna ponuka zaväzuje odosielateľa predovšetkým morálne, a preto niekedy obsahuje poznámku, ktorá záväznosť ponuky obmedzuje (napr. do vyčerpania zásob, cenník platí do. . . ). Letáčiky (nevyžiadaná ponuka) akcie máme do. . . Zaväzuje toho kto ponuku predkladá. V závere môžeme použiť osobný tón – etická rovina.

Účastníci obchodného styku BELSTAV, s. r. o. stavebné práce Teslova 1, 826 24 Bratislava

Účastníci obchodného styku BELSTAV, s. r. o. stavebné práce Teslova 1, 826 24 Bratislava IČO: 19512277 IČ DPH: SK 2060033255 Bankové spojenie: 893011404/3100 E-mail: jan. [email protected] sk Registrácia: OR Okr. súdu Bratislava I, Sro 1294/B Internet: www. belstav. sk Vedúci odd. zásobovania: Mgr. Ján Drobný DOORTRADE, s. r. o. Výroba a predaj dverí Rumunská 11, 040 01 Košice IČO: 34523972 IČ DPH: SK 2130056688 Bankové spojenie: 40000267827/7500 E-mail: [email protected] sk Registrácia: OR Okr. súdu Košice I, Sro 817/B Internet: www. doortrade. sk Konateľ: Ing. Martin Babůrek Spoločnosť DOORTRADE ponukovým listom oslovuje stavebnú spoločnosť BELSTAV, potenciálneho obchodného partnera. Predstavuje svoj výrobný program - výrobu vysokokvalitných interiérových dverí. Prevažnú väčšinu tvorí výroba dubových vnútorných dverí, a to z masívu alebo z dyhovaného masívu. Dvere je možné vyrábať aj z iných drevín (napr. buk, smrek, borovica apod. ), ale pomer medzi kvalitou, životnosťou a cenou je v neprospech mäkkých drevín, a preto radšej odporúčajú zákazníkom klasické dubové dvere. Spoločnosť sa venuje výrobe už tretí rok, má bohaté skúsenosti a mnoho spokojných zákazníkov. Vzhľadom na to, že v tomto roku plánujú zvýšenie výroby, radi by nadviazali obchodnú spoluprácu s novými partnermi nielen v blízkom okolí, ale v rámci celého Slovenska. V prílohách listu je katalóg a cenník výrobkov, ako aj vzorkovník moridiel.