PONOVIMO KISIKOVA DRUINA ORGANSKIH SPOJIN Izpii funkcionalne skupine

  • Slides: 9
Download presentation
PONOVIMO KISIKOVA DRUŽINA ORGANSKIH SPOJIN

PONOVIMO KISIKOVA DRUŽINA ORGANSKIH SPOJIN

Izpiši funkcionalne skupine in jih poimenuj 1. 2. . 3. . 4. .

Izpiši funkcionalne skupine in jih poimenuj 1. 2. . 3. . 4. .

 • Naslednje spojine razvrsti v posamezne skupine organskih spojin. A) B) C) D)

• Naslednje spojine razvrsti v posamezne skupine organskih spojin. A) B) C) D) E) F) dekan-1, 2 - diol ________ Propilpropanoat _______ Dibutil eter ______ Propanal _______ Aceton _________ Ocetna kislina _______

Zapiši s formulo: A) B) C) D) 2, 2 dimetilbutan-1 - ol 2 –

Zapiši s formulo: A) B) C) D) 2, 2 dimetilbutan-1 - ol 2 – metilbutan-2 - ol 3 - kloro-propan -1 - ol Ciklopentanol

Zapiši strukturno, racionalno in molekulsko formulo te spojine in jo poimenuj.

Zapiši strukturno, racionalno in molekulsko formulo te spojine in jo poimenuj.

 • Zapiši, iz katerih kislin in alkoholov so nastali naslednji estri: A) C

• Zapiši, iz katerih kislin in alkoholov so nastali naslednji estri: A) C 2 H 5 COOCH 3 B) CH 2 CH 2 C 2 H 5 COO CH 2 CH 3 • Zapiši reakcijo med alkoholom metanolom in pentanojsko kislino. Poimenuj produkt.

PONOVIMO MAŠČOBE • Iz česa nastanejo maščobe? • Kaj so maščobe kemijsko (katero funkcionalno

PONOVIMO MAŠČOBE • Iz česa nastanejo maščobe? • Kaj so maščobe kemijsko (katero funkcionalno skupino vsebujejo)? • Katere karboksilne kisline sodelujejo pri nastanku maščob? • Naštej nekaj živalskih in nekaj rastlinskih maščob. • Kakšne vezi vsebujejo tekoče maščobe?

MILA • Kaj so mila? • Dopolni in uredi enačbo bazične hidrolize tristearina. •

MILA • Kaj so mila? • Dopolni in uredi enačbo bazične hidrolize tristearina. • Zakaj si samo z vodo ne moremo umiti umazanih rok?

OGLJIKOVI HIDRATI 1. 2. • Poimenuj funkcionalne skupine v prvi in drugi molekuli. •

OGLJIKOVI HIDRATI 1. 2. • Poimenuj funkcionalne skupine v prvi in drugi molekuli. • Zapiši molekulsko formulo obeh monosaharidov. • Opredeli monosaharid glede na funkcionalno skupino (aldoze-ketoze). • Opredeli monosaharid glede na število C atomov v molekuli (pentoze, heksoze).