PONAVLJANJE ENERGIJA IZVOR IVOTA 1 ZA SVAKI PRIMJER

  • Slides: 21
Download presentation
PONAVLJANJE

PONAVLJANJE

ENERGIJA IZVOR ŽIVOTA

ENERGIJA IZVOR ŽIVOTA

1. ZA SVAKI PRIMJER NAPIŠI U KAKVOM JE OBLIKU POHRANJENA ENERGIJA ØVODA NA VRHU

1. ZA SVAKI PRIMJER NAPIŠI U KAKVOM JE OBLIKU POHRANJENA ENERGIJA ØVODA NA VRHU VODOPADA ØHRANA ØLONAC S VRELOM VODOM ØNAFTA ØAUTOMOBIL KOJI SE GIBA

2. ČOVJEK GURA SANDUK SILOM OD 40 N. KOLIKI RAD OBAVI NA PUTU DUGOM

2. ČOVJEK GURA SANDUK SILOM OD 40 N. KOLIKI RAD OBAVI NA PUTU DUGOM 5 m? F = 40 N s = 5 m W ? W W = = F x s 40 N x 5 m = 200 J

3. IMAŠ NA RASPOLAGANJU UTEG MASE 1 kg, DINAMOMETAR I MJERNU VRPCU. OPIŠI KAKO

3. IMAŠ NA RASPOLAGANJU UTEG MASE 1 kg, DINAMOMETAR I MJERNU VRPCU. OPIŠI KAKO BI ODREDIO RAD KOJI OBAVLJAŠ VUKUĆI TAJ UTEG PO STOLU.

Pomoću dinamometra ćemo povlačiti uteg po udaljenosti od jednog metra. Očitat ćemo vučnu silu,

Pomoću dinamometra ćemo povlačiti uteg po udaljenosti od jednog metra. Očitat ćemo vučnu silu, umnoškom vučne sile i udaljenosti izračunati ćemo rad.

4. KOLIKA JE GRAVITACIJSKA POTENCIJALNA ENERGIJA POHRANJENA U VREĆI BRAŠNA MASE 30 kg KOJA

4. KOLIKA JE GRAVITACIJSKA POTENCIJALNA ENERGIJA POHRANJENA U VREĆI BRAŠNA MASE 30 kg KOJA LEŽI NA STOLU 1 m IZNAD PODA?

m = 30 kg h = 1 m Ep = ? Ep = m

m = 30 kg h = 1 m Ep = ? Ep = m x g x h Ep = 30 kg x 10 N/kg x 1 m Ep = 300 J

5. KONJ VUČE KOLA NA PUTU DUGOM 100 m. KOLIKI RAD OBAVI KONJ AKO

5. KONJ VUČE KOLA NA PUTU DUGOM 100 m. KOLIKI RAD OBAVI KONJ AKO KOLA IMAJU MASU 70 kg, A FAKTOR TRENJA IZMEĐU CESTE I KOLA JE 0. 4?

s = 100 m m = 70 kg μ = 0. 4 W =

s = 100 m m = 70 kg μ = 0. 4 W = ? W = F x s Ftr =Fpr x μ G = m x g G= 70 kg x 10 N/kg G = 700 N Ftr = 700 N x 0. 4 = 280 N W = 280 N x 100 m W = 28000 J

6. S BRANE VISINE 25 m U JEDNOJ MINUTI PADNE VODA TEŽINE 450 k.

6. S BRANE VISINE 25 m U JEDNOJ MINUTI PADNE VODA TEŽINE 450 k. N. KOLIKA JE SNAGA VODE?

h = 25 m F = 450 k. N = 450 000 N t

h = 25 m F = 450 k. N = 450 000 N t = 1 min=60 s P = ? W = F x h W = 450000 Nx 25 m W = 11250000 J P = W t = 11250000 J 60 s P = 187500 W

7. VEĆU SNAGU IMA ONAJ TKO: a) DULJE RADI b) OBAVI VEĆI RAD c)

7. VEĆU SNAGU IMA ONAJ TKO: a) DULJE RADI b) OBAVI VEĆI RAD c) OBAVI VEĆI RAD U KRAĆEM VREMENU d) OBAVI MANJI RAD U VEĆEM VREMENU

8. ŽELJEZNA I PLASTIČNA KUGLA JEDNAKIH OBUJMOVA NA ISTOJ VISINI. KOJA KUGLA IMA VEĆU

8. ŽELJEZNA I PLASTIČNA KUGLA JEDNAKIH OBUJMOVA NA ISTOJ VISINI. KOJA KUGLA IMA VEĆU GRAVITACIJSKU POTENCIJALNU ENERGIJU? ZAŠTO?

9. KLIŽUĆI SE UJEDNAČENO PO VODORAVNOJ STAZI, ANA PRELAZI UDALJENOST OD 100 m ZA

9. KLIŽUĆI SE UJEDNAČENO PO VODORAVNOJ STAZI, ANA PRELAZI UDALJENOST OD 100 m ZA 12 s. KOLIKI RAD I SNAGU OBAVI KLIŽUĆI SE AKO JE NJEZINA MASA 33 kg, A FAKTOR TRENJA KLIZANJA PO LEDU 0. 015?

s = 100 m t = 12 s W = F x s m

s = 100 m t = 12 s W = F x s m = 33 kg Ftr = Fpr x μ μ = 0. 015 Fpr = m x g W = ? , P = ? Fpr = 33 kg x 10 N/kg = 330 N Ftr = 330 N x 0. 015=4. 95 N W = 4. 95 N x 100 m = 495 J

P = W t 495 J 12 s = 41. 25 W

P = W t 495 J 12 s = 41. 25 W

10. JEDNA DIZALICA PODIGNE TERET MASE 4500 kg NA VISINU 10 m ZA 1.

10. JEDNA DIZALICA PODIGNE TERET MASE 4500 kg NA VISINU 10 m ZA 1. 5 min, A DRUGA DIZALICA PODIGNE TERET MASE 6000 kg NA VISINU 6 m ZA 50 s? a) KOJA JE DIZALICA IZVRŠILA VEĆI RAD? b) KOJA DIZALICA IMA VEĆU SNAGU?

1. DIZALICA m = 4500 kg h = 10 m t = 1. 5

1. DIZALICA m = 4500 kg h = 10 m t = 1. 5 min = 90 s W = ? , P = ? W = F x s F = m x g W F = 4500 kg x 10 N/kg P = F = 45000 N t W = 45000 N x 10 m = 450000 J P = = 5000 W 90 s

2. DIZALICA m = 6000 kg h = 6 m t = 50 s

2. DIZALICA m = 6000 kg h = 6 m t = 50 s W = ? , P = ? P = W W = F x h F = m x g t F = 6000 kg x 10 N/kg = 60000 N W = 60000 N x 6 m = 360000 J P = = 7200 W 50 s

DRUGA DIZALICA JE OBAVILA MANJI RAD ALI IMA VEĆU SNAGU, A PRVA VEĆI RAD

DRUGA DIZALICA JE OBAVILA MANJI RAD ALI IMA VEĆU SNAGU, A PRVA VEĆI RAD I IMA MANJU SNAGU.