POMOCN VDY HISTORICK Tematick oblast Sfragistika Datum vytvoen

  • Slides: 11
Download presentation
POMOCNÉ VĚDY HISTORICKÉ Tematická oblast Sfragistika Datum vytvoření 1. 12. 2012 Ročník 6. ročník

POMOCNÉ VĚDY HISTORICKÉ Tematická oblast Sfragistika Datum vytvoření 1. 12. 2012 Ročník 6. ročník osmiletého nebo 1. ročník čtyřletého gymnázia Stručný obsah Student se seznámí s funkcí a druhy pečetí. Způsob využití Formou powerpointové prezentace se studenti seznámí se základními znaky pečetí. Zkusí si sami navrhnout obsah vlastní pečeti. Autor Mgr. Michael Dvorský Kód VY_32_INOVACE_17_DDVR 10

SFRAGISTIKA • Sfragistika má název z řeckého sfragis – pečeť • Pečeť je vlastnický

SFRAGISTIKA • Sfragistika má název z řeckého sfragis – pečeť • Pečeť je vlastnický znak nebo nápis otištěný pomocí tvrdého pečetidla v plastické hmotě nebo barvě. • Jsou doloženy od 4. tisíciletí př. Kr. v Sumeru. • Díky antickému Římu se zachovaly do středověku, kde se od 13. století stávají kritériem pravosti listin.

 • Pečeť měla tři základní funkce: 1. Uzavírací – zaručovala neporušitelnost písemnosti 2.

• Pečeť měla tři základní funkce: 1. Uzavírací – zaručovala neporušitelnost písemnosti 2. Ověřovací – prostředek věrohodnosti a právní platnosti 3. Poznávací čili identifikační – oprávnění k určitému vlastnictví

 • Používání pečetidla bylo ve středověku často spojeno se slavnostním ceremoniálem, například při

• Používání pečetidla bylo ve středověku často spojeno se slavnostním ceremoniálem, například při císařské korunovaci nosili kurfiřti stříbrné hole se zavěšenými pečetidly. • Městská pečetidla nosili na stříbrném řetězu purkmistři. Bylo-li pečetidlo ztraceno nebo poškozeno, byl purkmistr potrestán. • K pečetění se používal pečetní vosk. • Zvláštní kovové pečeti, tzv. buly, používali papežové nebo římskoněmečtí císařové.

 • Dělení pečetí podle obsahu 1. Nápisové – mají jen legendu se jménem

• Dělení pečetí podle obsahu 1. Nápisové – mají jen legendu se jménem a titulem majitele. 2. Obrazové – obsahují symbolické znaky majitele. 3. Portrétní – znázorňují vlastníka v jeho moci a důstojnosti. Například majestátní typ znázorňoval panovníka sedícího na trůně nebo jezdecký jako obrněného bojovníka. 4. Erbové – obsahovaly celý nebo část erbu majitele. 5. Kombinované – obsahovaly prvky předešlých typů.

 • Pečeti mohly být: • přitištěné k listině • zavěšené na niti, šňůrce,

• Pečeti mohly být: • přitištěné k listině • zavěšené na niti, šňůrce, stuze nebo proužku pergamenu. • zavěšené na nastřiženém proužku samotné listiny.

Otisk pečeti Lustiga von Eberswald http: //cs. wikipedia. org/wiki/Soubor: Pecet_Lustig. jpg

Otisk pečeti Lustiga von Eberswald http: //cs. wikipedia. org/wiki/Soubor: Pecet_Lustig. jpg

Zlatá bula Karla IV. http: //cs. wikipedia. org/wiki/Soubor: Goldene-bulle_1 c-480 x 475. jpg Autor:

Zlatá bula Karla IV. http: //cs. wikipedia. org/wiki/Soubor: Goldene-bulle_1 c-480 x 475. jpg Autor: Benutzer: Wolpertinger

Zlatá bula sicilská http: //cs. wikipedia. org/wiki/Soubor: Golden_Bull_of_Sicily. jpg

Zlatá bula sicilská http: //cs. wikipedia. org/wiki/Soubor: Golden_Bull_of_Sicily. jpg

 • ÚKOLY 1. Jaká byla funkce pečeti? Čím je dnes pečeť nahrazena a

• ÚKOLY 1. Jaká byla funkce pečeti? Čím je dnes pečeť nahrazena a proč? 2. Jaký materiál se k pečetění používal? 3. Jaké informace a v jaké formě pečeti obsahovaly? 4. Pokus se vytvořit návrh vlastní pečeti.

 • ÚKOLY 1. Pečeť zaručovala neporušitelnost písemnosti, ověřovala věrohodnost a platnost a dokazovala

• ÚKOLY 1. Pečeť zaručovala neporušitelnost písemnosti, ověřovala věrohodnost a platnost a dokazovala oprávnění k určitému vlastnictví. Dnes jsou nahrazeny kulatými razítky. 2. Používal se vosk nebo kov. 3. Obsahovaly jméno titul, symbolické znaky, erb majitele nebo kombinaci těchto prvků. 4. Pokus se vytvořit návrh vlastní pečeti.