Pomocn vdy historick Tematick oblast Numizmatika Datum vytvoen

  • Slides: 16
Download presentation
Pomocné vědy historické Tematická oblast Numizmatika Datum vytvoření 1. 12. 2012 Ročník 6. ročník

Pomocné vědy historické Tematická oblast Numizmatika Datum vytvoření 1. 12. 2012 Ročník 6. ročník osmiletého nebo 1. ročník čtyřletého gymnázia Stručný obsah Student se seznámí s problematikou výroby mincí i pravidly jejich popisu. Prostřednictvím prezentace také s příklady historických mincí. Způsob využití Výklad je vhodné použít při výkladu měnové reformy Václava II. K prezentace je přiložen pracovní list, s jehož pomocí studenti odpoví na otázky. Autor Mgr. Michael Dvorský Kód VY_32_INOVACE_17_DDVR 08

NUMIZMATIKA Numizmatika je věda o vývoji a funkci platebních prostředků. Orientuje se na předmincovní

NUMIZMATIKA Numizmatika je věda o vývoji a funkci platebních prostředků. Orientuje se na předmincovní platidla, mince i medaile podobné mincím. Název vznikl z řeckého nómisma – peníz a nómos – právo.

POPIS MINCE � � � Vnější znaky: Látka – kov, z něhož byly mince

POPIS MINCE � � � Vnější znaky: Látka – kov, z něhož byly mince raženy. Nejčastějším kovem bylo od starověku stříbro, často smíchávané s mědí. První zlaté mince u nás začal razit Jan Lucemburský – zlaté dukáty. Tvar – většinou okrouhlý. Kus kovu okrouhlého tvaru, opatřený na líci (averz) a rubu (reverz) ražbou se nazývá střížek. Velikost – souvisela s hodnotou mince Legenda – vyskytuje se zejména ve formě opisu – textu v opisovém kruhu.

Ražba – skládá se ze čtyř operací: 1. stříbro bylo zbaveno příměsí, popř. smícháno

Ražba – skládá se ze čtyř operací: 1. stříbro bylo zbaveno příměsí, popř. smícháno s mědí. 2. z tenkých válečků, tzv. cánů, stříhali mincíři střížky. 3. bělení – střížky byly vloženy do roztoku kuchyňské soli a modré skalice 1. ražba – pregéři seděli na stolicích a ze střížků razily mince. Nepovedené byly vráceny k první fázi.

Vnitřní znaky: Hrubá hmotnost mince. Konkrétní mince neměly stejnou hmotnost. Pro mincovnu bylo rozhodující,

Vnitřní znaky: Hrubá hmotnost mince. Konkrétní mince neměly stejnou hmotnost. Pro mincovnu bylo rozhodující, aby se z konkrétního množství kovu zhotovil určitý počet mincí. Z pražské hřivny (253 g) bylo vyraženo 64 pražských grošů. Jakost, ryzost – poměr ušlechtilého kovu k příměsi. Jakost zlatých mincí se určoval v karátech (24 karátů) a jakost stříbra v lotech (16 karátů). Tedy karát byl 1/24 hřivny a lot 1/16 hřivny. Jádro mince – hmotnost drahého kovu obsaženého v minci.

Z tenkých válečků, tzv. cánů, stříhali mincíři střížky, z nichž se razily mince Na

Z tenkých válečků, tzv. cánů, stříhali mincíři střížky, z nichž se razily mince Na stolicích seděli pregéři a ze střížků razili mince. http: //cs. wikipedia. org/wiki/Soubor: Mittelalterliche_Werkstatt. jpg

Ukázky historických platidel Athénská tetradrachma se symbolem Athén - sovou http: //cs. wikipedia. org/wiki/Soubor:

Ukázky historických platidel Athénská tetradrachma se symbolem Athén - sovou http: //cs. wikipedia. org/wiki/Soubor: Tetradrachm_Athens_450_reverse_Cd. M_Paris. jpg autor: Marie-Lan Nguyen

Zlatý aureus římského císaře Octaviána http: //cs. wikipedia. org/wiki/Soubor: Antony_with_Octavian_aureus. jpg Classical Numismatic Group,

Zlatý aureus římského císaře Octaviána http: //cs. wikipedia. org/wiki/Soubor: Antony_with_Octavian_aureus. jpg Classical Numismatic Group, Inc.

První denáry v Čechách začal razit kníže Boleslav I. po roce 955. http: //cs.

První denáry v Čechách začal razit kníže Boleslav I. po roce 955. http: //cs. wikipedia. org/wiki/Soubor: Boleslav 1_denar. jpg Denár krále Vratislava II. http: //cs. wikipedia. org/wiki/Soubor: Den%C 3%A 1 r_Vratislav_II-B. jpg

Brakteát Přemysla Otakara II. Brakteát je jednostranná mince, užívaná od 12. do 15. století.

Brakteát Přemysla Otakara II. Brakteát je jednostranná mince, užívaná od 12. do 15. století. http: //cs. wikipedia. org/wiki/Soubor: Brakteat_Premysl_II. jpg

Pražský groš Václava II. http: //cs. wikipedia. org/wiki/Soubor: Grossi_pragenses_revers. jpg Autor: Original uploader was

Pražský groš Václava II. http: //cs. wikipedia. org/wiki/Soubor: Grossi_pragenses_revers. jpg Autor: Original uploader was Mzopw at pl. wikipedia

Tolar Marie Terezie http: //cs. wikipedia. org/wiki/Soubor: MTThaler. png

Tolar Marie Terezie http: //cs. wikipedia. org/wiki/Soubor: MTThaler. png

První papírové peníze – státní dluhopisy, tzv. bankocetle (Banco-Zettel), vydávané za vlády Marie Terezie.

První papírové peníze – státní dluhopisy, tzv. bankocetle (Banco-Zettel), vydávané za vlády Marie Terezie. http: //cs. wikipedia. org/wiki/Soubor: Bancozettel_1762. jpg

Rakousko – uherská korunová měna 2 haléře 10 korun - zlatá mince a papírová

Rakousko – uherská korunová měna 2 haléře 10 korun - zlatá mince a papírová bankovka http: //cs. wikipedia. org/wiki/Soubor: AHK_1_corona_1901_reverse. jpg http: //cs. wikipedia. org/wiki/Soubor: AHK_2_heller_1893_obverse. jpg http: //cs. wikipedia. org/wiki/Soubor: AHK_10_coronae_1909_Marschall_reverse. jpg http: //cs. wikipedia. org/wiki/Soubor: AHK_10_1904_obverse. jpg Autor: Österreichisch-Ungarischen Bank (Osztrák-Magyar Bank) 1 koruna

Úkoly: 1. Vysvětli pojmy hrubá hmotnost a jakost mince. 2. Popiš postup výroby mince.

Úkoly: 1. Vysvětli pojmy hrubá hmotnost a jakost mince. 2. Popiš postup výroby mince. 3. Kdy se objevují první papírové peníze?

Odpovědi: 1. Hrubá hmotnost znamená, kolik se z určitého množství kovu vyrobí mincí. Jakost

Odpovědi: 1. Hrubá hmotnost znamená, kolik se z určitého množství kovu vyrobí mincí. Jakost – poměr ušlechtilého kovu v minci. 2. Stříbro bylo zbaveno příměsí, popř. smícháno s mědí. Z tenkých válečků, tzv. cánů, stříhali mincíři střížky. Střížky byly vloženy do roztoku kuchyňské soli a modré skalice. Na stolicích seděli pregéři a ze střížků razily mince. 3. V 18. století za vlády Marie Terezie.