POLSKA AGENCJA ROZWOJU PRZEDSIBIORCZOCI POLISH AGENCY FOR ENTERPRISE

  • Slides: 15
Download presentation
POLSKA AGENCJA ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI POLISH AGENCY FOR ENTERPRISE DEVELOPMENT Sektorowy Program Operacyjny Wzrost Konkurencyjności

POLSKA AGENCJA ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI POLISH AGENCY FOR ENTERPRISE DEVELOPMENT Sektorowy Program Operacyjny Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw, lata 2004 -2006 Zbigniew Stępniewski Zastępca Prezesa Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości 6 grudnia 2006, Warszawa © PARP

POLSKA AGENCJA ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI POLISH AGENCY FOR ENTERPRISE DEVELOPMENT POLSKA AGENCJA ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI działa

POLSKA AGENCJA ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI POLISH AGENCY FOR ENTERPRISE DEVELOPMENT POLSKA AGENCJA ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI działa od 1 stycznia 2001 r, powołana na mocy ustawy, podlega Ministrowi Gospodarki DZIAŁA NA RZECZ: • małych i średnich przedsiębiorstw (MSP) • eksportu • rozwoju regionalnego • wykorzystania nowych technik i technologii • tworzenia nowych miejsc pracy • przeciwdziałania bezrobociu • rozwoju zasobów ludzkich © PARP

POLSKA AGENCJA ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI POLISH AGENCY FOR ENTERPRISE DEVELOPMENT Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (ERDF)

POLSKA AGENCJA ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI POLISH AGENCY FOR ENTERPRISE DEVELOPMENT Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (ERDF) Sektorowy Program Operacyjny Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw, na lata 2004 -2006 Budżet Działania 1. 2 - 203, 84 mln euro Budżet działania 2. 1 -19 mln euro Budżet Działania 2. 3 - 387 mln euro © PARP

POLSKA AGENCJA ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI POLISH AGENCY FOR ENTERPRISE DEVELOPMENT Podziałanie 1. 2. 1 „Dokapitalizowanie

POLSKA AGENCJA ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI POLISH AGENCY FOR ENTERPRISE DEVELOPMENT Podziałanie 1. 2. 1 „Dokapitalizowanie funduszy mikro-pożyczkowych ” Liczba złożonych wniosków 81 Liczba wniosków zatwierdzonych do dofinansowania 53 Kwota wsparcia dla zatwierdzonych projektów 346 mln PLN Liczba udzielonych pożyczek przez fundusze mikro Łączna kwota udzielonych pożyczek dla przedsiębiorców 2 914 136 mln PLN © PARP

POLSKA AGENCJA ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI POLISH AGENCY FOR ENTERPRISE DEVELOPMENT Podziałanie 1. 2. 2 „Dokapitalizowanie

POLSKA AGENCJA ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI POLISH AGENCY FOR ENTERPRISE DEVELOPMENT Podziałanie 1. 2. 2 „Dokapitalizowanie funduszy poręczeń kredytowych ” Liczba złożonych wniosków 71 Liczba wniosków zatwierdzonych do dofinansowania 48 Kwota wsparcia dla zatwierdzonych projektów 344 mln PLN Liczba udzielonych poręczeń 3 329 Łączna kwota udzielonych gwarancji dla przedsiębiorców 269 mln PLN © PARP

POLSKA AGENCJA ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI POLISH AGENCY FOR ENTERPRISE DEVELOPMENT Działanie 2. 3 „Wzrost konkurencyjności

POLSKA AGENCJA ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI POLISH AGENCY FOR ENTERPRISE DEVELOPMENT Działanie 2. 3 „Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw poprzez inwestycje” Liczba złożonych wniosków 21. 677 Liczba wniosków pozytywnie ocenionych 3. 143 Liczba wniosków zatwierdzonych do dofinansowania 2. 738 Kwota wsparcia dla zatwierdzonych projektów 1, 48 mld PLN Liczba wniosków oczekujących na liście rezerwowej 405 © PARP

Wnioski zarejestrowane oraz pozytywnie ocenione w ramach SPO WKP 2. 3 Nazwa Złożone Wnioski

Wnioski zarejestrowane oraz pozytywnie ocenione w ramach SPO WKP 2. 3 Nazwa Złożone Wnioski Podpisane umowy Kwota wsparcia dolnośląskie 1655 197 91. 028. 767 kujawsko-pomorskie 1202 185 127. 792. 180 lubelskie 1099 80 52. 215. 312 lubuskie 610 70 41. 216. 997 łódzkie 1637 225 112. 101. 637 małopolskie 1830 196 124. 489. 929 mazowieckie 2438 309 210. 759. 295 opolskie 459 73 37. 426. 501 podkarpackie 1389 138 71. 835. 219 podlaskie 790 104 63. 192. 682 pomorskie 1239 149 76. 213. 418 śląskie 2756 236 123. 260. 692 świętokrzyskie 597 62 38. 768. 911 warmińsko-mazurskie 805 108 71. 701. 058 wielkopolskie 2253 282 176. 375. 928 zachodniopomorskie 918 77 47. 696. 114 21. 677 2491 1. 466. 074. 639 © PARP

POLSKA AGENCJA ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI POLISH AGENCY FOR ENTERPRISE DEVELOPMENT Projekty pozytywnie ocenione w podziale

POLSKA AGENCJA ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI POLISH AGENCY FOR ENTERPRISE DEVELOPMENT Projekty pozytywnie ocenione w podziale na sektory SPO WKP 2. 3 Sektor Liczba Przyznana kwota wsparcia produkcja 2008 usługi 170 63 934 805, 46 handel 151 65 372 563, 72 budownictwo 139 85 230 364, 71 inne 17 15 384 750, 00 transport 14 5 383 826, 88 usługi hotelarskie i gastronomiczne 9 6 990 928, 75 edukacja 4 237 127, 50 b+r 4 1 236 780 481, 31 1 856 784, 60 © PARP

POLSKA AGENCJA ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI POLISH AGENCY FOR ENTERPRISE DEVELOPMENT Projekty pozytywnie ocenione w podziale

POLSKA AGENCJA ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI POLISH AGENCY FOR ENTERPRISE DEVELOPMENT Projekty pozytywnie ocenione w podziale na mikro, małe i średnie firmy SPO WKP 2. 3 Wielkość firmy Ilość wniosków Kwota z umowy mikro 229 75 044 596, 98 małe 1034 507 517 652, 00 średnie 1228 883 512 390, 03 2491 1 466 074 639, 01 © PARP

POLSKA AGENCJA ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI POLISH AGENCY FOR ENTERPRISE DEVELOPMENT Działanie 2. 1 „Wzrost konkurencyjności

POLSKA AGENCJA ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI POLISH AGENCY FOR ENTERPRISE DEVELOPMENT Działanie 2. 1 „Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw poprzez doradztwo” Liczba złożonych wniosków 4 688 Liczba wniosków pozytywnie ocenionych 2323 Liczba wniosków zatwierdzonych do dofinansowania 2 323 Kwota wsparcia dla zatwierdzonych projektów 66 mln PLN © PARP

 Kategorie projektów, które uzyskały dofinansowanie w ramach Działania 2. 1 Lp. Kategoria Projektu

Kategorie projektów, które uzyskały dofinansowanie w ramach Działania 2. 1 Lp. Kategoria Projektu 1. doradztwo w zakresie zasad prowadzenia przedsiębiorstwa na terytorium Unii Europejskiej 2. doradztwo w zakresie jakości 3. doradztwo w zakresie innowacji i nowych technologii 4. doradztwo w zakresie wprowadzania przez przedsiębiorcę produktów na nowe rynki zagraniczne 5. Liczba umów Łączna kwota dofinansowania Udział Procentowy 340, 00 14 778 415, 70 15, 82% 1 317, 00 16 702 573, 43 61, 28% 396, 00 21 349 722, 46 18, 43% 45, 00 2 504 307, 50 2, 09% doradztwo w zakresie tworzenia sieci kooperacyjnych przedsiębiorstw 3, 00 40 680, 00 0, 14% 6. doradztwo w zakresie łaczenia się przedsiębiorstw 3, 00 266 275, 00 0, 14% 7. doradztwo w zakresie pozyskiwania zewnętrznego finansowania na rozwój działalności 45, 00 3 884 374, 86 2, 09% 2 149, 00 59 526 348, 95 100, 00% Razem © PARP

Wnioski zarejestrowane oraz pozytywnie ocenione w ramach SPO WKP 2. 1 Województwo ilość wniosków

Wnioski zarejestrowane oraz pozytywnie ocenione w ramach SPO WKP 2. 1 Województwo ilość wniosków przygotowane umowy kwota umowy dolnośląskie 424 236 7 105 437, 00 kujawsko-pomorskie 200 102 1 853 829, 00 lubelskie 179 85 2 539 578, 00 lubuskie 92 45 778 197, 00 łódzkie 181 103 3 360 934, 90 małopolskie 582 293 11 812 729, 76 mazowieckie 1002 465 14 056 596, 49 opolskie 57 30 436 245, 00 podkarpackie 204 128 3 824 876, 50 podlaskie 84 45 1 149 813, 50 pomorskie 343 191 5 221 014, 15 śląskie 825 358 11 025 787, 35 świętokrzyskie 71 42 1 483 174, 00 warmińsko-mazurskie 71 40 1 224 855, 00 wielkopolskie 603 315 6 669 837, 43 zachodniopomorskie 144 71 1 715 346, 50 5062 2549 74 258 251, 58 © PARP

POLSKA AGENCJA ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI POLISH AGENCY FOR ENTERPRISE DEVELOPMENT Projekty pozytywnie ocenione w podziale

POLSKA AGENCJA ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI POLISH AGENCY FOR ENTERPRISE DEVELOPMENT Projekty pozytywnie ocenione w podziale na sektory SPO WKP 2. 1 sektor liczba wniosków Przyznane wsparcie Przetwórstwo przemysłowe 1026 31885168, 91 usługi 40 1491096, 2 handel 563 17201710, 17 budownictwo 285 5227833, 22 inne 175 4496146, 51 transport 74 1561040, 08 usługi hotelarskie i gastronomiczne 32 edukacja 29 471381, 7 b+r 10 501395 razem 2234 64118163, 79 1282392 © PARP

POLSKA AGENCJA ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI POLISH AGENCY FOR ENTERPRISE DEVELOPMENT Projekty pozytywnie ocenione w podziale

POLSKA AGENCJA ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI POLISH AGENCY FOR ENTERPRISE DEVELOPMENT Projekty pozytywnie ocenione w podziale na mikro, małe i średnie firmy Wielkość firmy SPO WKP 2. 1 liczba kwota wsparcia wniosków mikro 631 13 181 226, 97 małe 1229 31 531 088, 27 średnie 689 29545936, 34 2549 74 258 251, 58 © PARP

POLSKA AGENCJA ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI POLISH AGENCY FOR ENTERPRISE DEVELOPMENT Dziękuję za uwagę ul. Pańska

POLSKA AGENCJA ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI POLISH AGENCY FOR ENTERPRISE DEVELOPMENT Dziękuję za uwagę ul. Pańska 81/83 PL 00 -834 Warszawa tel. (0 prefiks 22) 432 80 80 faks (0 prefiks 22) 432 86 20 http: //www. parp. gov. pl e-mail: [email protected] gov. pl 432 89 91 -93 INFOLINIA: 0 -801 -33 -22 -02 INFOLINIA: 0 801 406 416 © PARP