Poln plodiny Vypracovala Mgr Albta Pelcov Uitkov rostliny

  • Slides: 23
Download presentation
Polní plodiny Vypracovala: Mgr. Alžběta Pelcová

Polní plodiny Vypracovala: Mgr. Alžběta Pelcová

Užitkové rostliny Vzpomeneš si jak je dělíme? Zelenina Ovocné keře a stromy Polní plodiny

Užitkové rostliny Vzpomeneš si jak je dělíme? Zelenina Ovocné keře a stromy Polní plodiny

Polní plodiny dělíme Ø Obilniny (pšenice, žito) Ø Okopaniny (brambor, řepa cukrovka) Ø Luskoviny

Polní plodiny dělíme Ø Obilniny (pšenice, žito) Ø Okopaniny (brambor, řepa cukrovka) Ø Luskoviny (fazol, čočka) Ø Pícniny (jetel, vojtěška) Ø Olejniny (slunečnice, olejka) Ø Textilní plodiny (len)

Obilniny • • • pěstujeme je pro jejich obilky odtud název obilniny z obilek

Obilniny • • • pěstujeme je pro jejich obilky odtud název obilniny z obilek pšenice a žita → mouka z ječmene → slad → pivo oves → např. ovesné vločky

Obilniny

Obilniny

Okopaniny • lilek brambor → hlíza brambory • řepa cukrovka → cukr

Okopaniny • lilek brambor → hlíza brambory • řepa cukrovka → cukr

Luskoviny • plodem luskovin je lusk • pěstujeme je pro semena → luštěniny Hrášek

Luskoviny • plodem luskovin je lusk • pěstujeme je pro semena → luštěniny Hrášek

Pícniny • používají se ke krmení hospodářských zvířat JETEL VOJTĚŠKA

Pícniny • používají se ke krmení hospodářských zvířat JETEL VOJTĚŠKA

Olejniny • z jejich semen se získává olej SLUNEČNICE ŘEPKA OLEJKA

Olejniny • z jejich semen se získává olej SLUNEČNICE ŘEPKA OLEJKA

Textilní plodiny • pěstujeme je pro výrobu látek → oblečení

Textilní plodiny • pěstujeme je pro výrobu látek → oblečení

Vyzkoušej si Dokážeš pojmenovat tyto rostliny? ŽITO OVES PŠENICE JEČMEN

Vyzkoušej si Dokážeš pojmenovat tyto rostliny? ŽITO OVES PŠENICE JEČMEN

Víš do jaké skupiny tyto rostliny patřily? OBILOVINY

Víš do jaké skupiny tyto rostliny patřily? OBILOVINY

Vyzkoušej si Je pojmenování správně? BRAMBORY ŘEPA CUKROVKA

Vyzkoušej si Je pojmenování správně? BRAMBORY ŘEPA CUKROVKA

Víš do jaké skupiny tyto rostliny patřily? OKOPANINY

Víš do jaké skupiny tyto rostliny patřily? OKOPANINY

Vyjmenuj, co nejvíc luskovin (luštěnin) znáš

Vyjmenuj, co nejvíc luskovin (luštěnin) znáš

Vyzkoušej si Je pojmenování správně? VOJTĚŠKA JETEL

Vyzkoušej si Je pojmenování správně? VOJTĚŠKA JETEL

Víš do jaké skupiny tyto rostliny patřily? PÍCNINY

Víš do jaké skupiny tyto rostliny patřily? PÍCNINY

Vzpomeneš si, z čeho vyrábíme olej? Slunečnice Řepka olejka

Vzpomeneš si, z čeho vyrábíme olej? Slunečnice Řepka olejka

Jak této skupině říkáme? OLEJNINY

Jak této skupině říkáme? OLEJNINY

Vzpomeneš si na skupinu, kterou jsme ještě nezopakovali? TEXTILNÍ PLODINY

Vzpomeneš si na skupinu, kterou jsme ještě nezopakovali? TEXTILNÍ PLODINY

Jak se jmenuje tato rostlina? N E Ý E T S L

Jak se jmenuje tato rostlina? N E Ý E T S L

Otevři si školní sešit. Pokračuj v zápisu – viz příloha.

Otevři si školní sešit. Pokračuj v zápisu – viz příloha.

Jste ŠIKULOVÉ!

Jste ŠIKULOVÉ!