Politica Uniunii Europene Mediul nconjurtor i poluarea acestuia

  • Slides: 7
Download presentation
Politica Uniunii Europene Mediul înconjurător și poluarea acestuia Ambasadori: Dragoș Popîrțac Răzvan Anghel

Politica Uniunii Europene Mediul înconjurător și poluarea acestuia Ambasadori: Dragoș Popîrțac Răzvan Anghel

Politica de mediu europeană: se bazează pe principiile precauției, prevederii, corectării poluării la sursa

Politica de mediu europeană: se bazează pe principiile precauției, prevederii, corectării poluării la sursa și , , poluatorul plateste” contribuie la ecologizarea economiei, protejarea naturii, sănătății și calității vieții persoanelor care trăiesc pe teritoriul Uniunii are unele dintre cele mai avansate standarde de protecție a mediului din lume

Principalele surse de poluare: • arderea combustibililor • procese industriale chimice • surse naturale

Principalele surse de poluare: • arderea combustibililor • procese industriale chimice • surse naturale (erupții vulcanice, praf) • eliminarea rezidurilor în natură

Lupta UE împotriva poluării Poluarea poate avea consecințe grave asupra sănătății. Eforturile UE se

Lupta UE împotriva poluării Poluarea poate avea consecințe grave asupra sănătății. Eforturile UE se concentrează pe prevenirea poluării și stabilirea unui preț pe poluare, astfel încât companiile să își asume răspunderea pentru acțiunile lor. Legislația UE urmărește să se asigure că particulele poluante din atmosferă vor scădea în timp. Au fost luate măsuri pentru ca statele membre să pună în aplicare legile elaborate, cum ar fi amenzile usturătoare sau controalele dese și riguroase din industria chimică. De ceva vreme, statele UE oferă prime în bani pentru mașini electrice sau hybride, iar statele din occident vor interzice mașinile diesel până în 2030, toate pentru a reduce poluarea aerului cu CO 2.

Au fost luate și alte măsuri care să garanteze că apele uzate sunt tratate,

Au fost luate și alte măsuri care să garanteze că apele uzate sunt tratate, curațate, apa potabilă e sănătoasă, iar mările nepoluate. Poluarea din agricultură este, de asemenea, controlată, deoarece dacă îngrășămintele agricole ajung în pânza freatică, apa poate fi afectată. UE a instituit și controale severe în domeniul industriei chimice. Majoritatea proceselor de producție utilizează substanțe chimice, dar unele prezintă risc ridicat pentru sănătatea umană și pentru mediu. Pentru a elimina acest risc, UE a elaborat legislația REACH, care obligă industria să garanteze că produsele chimice introduse pe piață sunt sigure. Poluarea are întotdeauna o sursă, identificată și eliminată apoi, prin legislația UE.

Colectarea deșeurilor: Uniunea Europeană spijină colectarea și reciclarea deșeurilor deoarece majoritatea reziduurilor nu se

Colectarea deșeurilor: Uniunea Europeană spijină colectarea și reciclarea deșeurilor deoarece majoritatea reziduurilor nu se degradează în natură și poluează solul, aerul sau apele, iar refolosirea lor e mai preferabilă, din punct de vedere al resurselor din fabricație. Parlamentul European dorește ca în 2030, după aplicarea proiectelor care sunt acum în dezbatere, peste 90% din reziduurile de zi cu zi să fie colectate.

Mulțumim pentru atenție! Realizatori: Dragoș Popîrțac și Răzvan Anghel

Mulțumim pentru atenție! Realizatori: Dragoș Popîrțac și Răzvan Anghel