Poliderek trfogata 12 o 4 modul A testek

  • Slides: 18
Download presentation
Poliéderek térfogata 12. o. 4. modul

Poliéderek térfogata 12. o. 4. modul

A testek jellemzői A test térfogata annak a térrésznek a mértéke, amelyet a test

A testek jellemzői A test térfogata annak a térrésznek a mértéke, amelyet a test felülete határol. A test felszíne a testet határoló felület mértéke. Síklapokkal határolt testek esetén a határoló lapok területeinek összege. T 1 T 2 A = 12·T 1 + 2·T 2

A testek jellemzői Poliédernek nevezünk egy testet, ha azt véges sokszög határolja. Poliéderek például

A testek jellemzői Poliédernek nevezünk egy testet, ha azt véges sokszög határolja. Poliéderek például a hasábok, a gúlák és a csonkagúlák. Származtatás, térfogat, felszín A test hálója poliéderek esetén az a sokszöglap, amelyet ha egy síklapból kivágunk, akkor összehajtogatható belőle a test felülete.

Hasábok 1. Melyik hasáb a következő testek közül? 2. 6. 10. 11. 4. 3.

Hasábok 1. Melyik hasáb a következő testek közül? 2. 6. 10. 11. 4. 3. 12. 7. 5. 8. 13. 9. 14. 15.

Térfogat és felszín p A kocka térfogata: V = a 3, felszíne A =

Térfogat és felszín p A kocka térfogata: V = a 3, felszíne A = 6 a 2 (a a kocka élhossza). p A téglatest térfogata V = abc, felszíne A = 2 (ab + bc + ac) (a, b és c a téglatest egy csúcsból induló éleinek hossza). p A hasáb térfogata: V = alapterület · testmagasság, felszíne: A = 2·alapterület + a palást területe. alapterület · magasság p A gúla térfogata V = 3

Feladat Állítsd össze a következő testeket Polydron készletből! Végezd el a szükséges méréseket, majd

Feladat Állítsd össze a következő testeket Polydron készletből! Végezd el a szükséges méréseket, majd határozd meg a testek térfogatát és a felszínét! a) b) c) d)

Mintapélda 1 Az ábrán látható prizma egy fényképezőgép alkatrésze. Négy darab téglalap határolja, amelyek

Mintapélda 1 Az ábrán látható prizma egy fényképezőgép alkatrésze. Négy darab téglalap határolja, amelyek közül a szomszédosak egy-egy oldala közös és 4 cm hosszú, és két szimmetrikus trapéz, amelyek alapjai 4 cm és 2 cm, magassága 2 cm. A két trapéz síkja merőleges a prizma alap- és fedőlapjára. Számítsuk ki a felszínét és a térfogatát! Megoldás (cm) (cm 2) M = 4 cm

Mintapélda 2 Egy négyzet alapú ferde hasáb két oldallapja téglalap, másik két oldallapja olyan

Mintapélda 2 Egy négyzet alapú ferde hasáb két oldallapja téglalap, másik két oldallapja olyan paralelogramma, melynek egyik szöge 60°. Mekkora a hasáb térfogata és felszíne, ha az alapél hossza 14 cm, az oldalél hossza 20 cm? Megoldás (cm 2) (cm)

Mintapélda 3 Egy ideiglenes, téglatest alakú színpad vas keretéhez merevítésként be kell hegeszteni síkonként

Mintapélda 3 Egy ideiglenes, téglatest alakú színpad vas keretéhez merevítésként be kell hegeszteni síkonként egy-egy lapátlót és két testátlót (amelyek metszik egymást, ezért a két testátlót négy egyforma darabból kell összeállítani). Számítsuk ki, hogy a kerettel együtt mennyi vas anyagra lesz szükség, ha a színpad 1, 6 m magas, és 10 m x 6 m a felület, amin fellépnek a művészek. Mekkora szögben Illeszkedik egymáshoz a két testátló, és milyen hosszú az a négy darab, amiből összehegesztve megkapjuk a merevítést? Megoldás A téglatest lapátlóit Pitagorasz-tétellel számítjuk ki: (m) (m)

Mintapélda A megoldás folytatása A testátlót a kiemelt derékszögű háromszögből Pitagorasz-tétellel határozzuk meg: (m)

Mintapélda A megoldás folytatása A testátlót a kiemelt derékszögű háromszögből Pitagorasz-tétellel határozzuk meg: (m) A szükséges anyagmennyiség: A hajlásszög kiszámításához derékszögű háromszöget keresünk a testátlók által meghatározott síkban.

Téglatestátlója A téglatestátlójának hossza: , ahol a, b és c a téglatest egy csúcsban

Téglatestátlója A téglatestátlójának hossza: , ahol a, b és c a téglatest egy csúcsban összefutó éleinek hossza. Mintapélda 4 Hogyan függ a kocka testátlójának hossza a kocka (a) oldalhosszától? Megoldás A kocka is téglatest, így a testátlóra kapott összefüggést itt is alkalmazhatjuk.

A gúla Állítsd össze a képen látható gúlát Polydron készletből! Hogyan tudnád megmutatni, hogy

A gúla Állítsd össze a képen látható gúlát Polydron készletből! Hogyan tudnád megmutatni, hogy a gúla térfogata harmada a vele azonos alapterületű és magasságú hasábnak?

Hasonló testek térfogata, felszíne 1. Állítsuk össze a következő testeket a Polydron készletből! a)

Hasonló testek térfogata, felszíne 1. Állítsuk össze a következő testeket a Polydron készletből! a) b) 2. Végezzük el a szükséges méréseket, és számítsuk ki a testek térfogatát, felszínét! 3. Határozzuk meg az új és a régi testek térfogatának, valamint felszínének arányát! Feladat Összeállítjuk a lehető legkisebb szabályos tetraédert a készletből. Hány háromszöglapra van szükség? Majd kétszerezzük meg a tetraéder élét! Hány háromszöglapra van most szükség a megépítéshez? Hogyan változik a térfogat és a felszín?

Mintapélda 5 Egy 12 cm alapélű, 12 cm magasságú négyzet alapú szabályos gúlát elvágunk

Mintapélda 5 Egy 12 cm alapélű, 12 cm magasságú négyzet alapú szabályos gúlát elvágunk a testmagasság harmadoló pontjain átmenő, alaplappal párhuzamos síkokkal. Határozzuk meg az így keletkező három test térfogatát! Megoldás Három gúlát kapunk, amelyek alaplapja hasonló egymáshoz (a gúla csúcsából történő középpontos hasonlósággal ezek az alaplappal párhuzamos síkmetszetek egymásba vihetők, és ez mindenféle gúlára igaz). A hasonlóság arányát a megfelelő szakaszok, most a testmagasságok arányából határozzuk meg.

Mintapélda A megoldás folytatása A hasonló síkidomok területe a hasonlóság arányának négyzetével egyezik meg:

Mintapélda A megoldás folytatása A hasonló síkidomok területe a hasonlóság arányának négyzetével egyezik meg: (cm 2) és hasonlóan A szabályos gúlák alapterülete: A gúla térfogata , a legkisebb gúláé (cm 2) cm 3 A másik két test térfogata gúlák térfogatának különbségeként állítható elő: cm 3

Mintapélda 6 Egy T alapterületű, M testmagasságú gúlát a csúcsából k-szorosára nagyítunk. Írd fel

Mintapélda 6 Egy T alapterületű, M testmagasságú gúlát a csúcsából k-szorosára nagyítunk. Írd fel T, M és k segítségével a keletkező új gúla térfogatát! Megoldás Az eredeti gúla térfogata: , a keletkező gúláé: A hasonlóság miatt: Tapasztalatok: Hasonló testek felszínének aránya a hasonlóság arányának második hatványa. Hasonló testek térfogatának aránya a hasonlóság arányának harmadik hatványa.

A csonkagúla térfogata Mintapélda 7 Hány liter virágföldet vásároljunk abba a négyzet alapú, csonkagúla

A csonkagúla térfogata Mintapélda 7 Hány liter virágföldet vásároljunk abba a négyzet alapú, csonkagúla alakú virágládába, amelynek belső méretei: az alaplap éle 26 cm, a fedőlap éle 38 cm, a láda magassága 47 cm? Megoldás A cserép térfogatának meghatározásához ismerni kell a csonkagúla térfogatának kiszámítási módját. A csonkagúla térfogata: , ahol M a testmagasság, t a fedőlap, T az alaplap területe. A képletbe behelyettesítve: Érdemes tehát egy 50 literes zsák virágföldet megvásárolni.

A csonkagúla felszíne A csonkagúla felszínének kiszámításához nincs képlet, minden feladatot egyedi módon oldunk

A csonkagúla felszíne A csonkagúla felszínének kiszámításához nincs képlet, minden feladatot egyedi módon oldunk meg. Ha a csonkagúla négyzet alapú szabályos gúlából származott, akkor meghatározzuk az oldallapok (trapézok) területét. Az oldallap magassága (m) és testmagasság (M), valamint az oldallap magassága és az oldalél (b) között a Pitagorasz-tétel teremt kapcsolatot: