Polecenia wewntrzne i zewntrzne w DOS Polecenia wewntrzne

  • Slides: 16
Download presentation
Polecenia wewnętrzne i zewnętrzne w DOS

Polecenia wewnętrzne i zewnętrzne w DOS

Polecenia wewnętrzne

Polecenia wewnętrzne

Polecenia wewnętrzne • ver – wersja systemu operacyjnego • set – definiowanie nowych wartości

Polecenia wewnętrzne • ver – wersja systemu operacyjnego • set – definiowanie nowych wartości zmiennych systemowych • exit – powrót do aplikacji, z której nastąpiło przejście /np. . powrót do Windows/ • cls – czyszczenie ekranu

Polecenia wewnętrzne /katalog/ • zmiana dysku bieżącego: C: >A: przejście na dysk A: >

Polecenia wewnętrzne /katalog/ • zmiana dysku bieżącego: C: >A: przejście na dysk A: > nowe zgłoszenie systemu • MD (MKDIR) – twórz katalog A: >MD BAZA katalog tworzony jako gałąź bieżąca A: >MD A: BAZADANE katalog tworzony jako gałąź katalogu głównego

Polecenia wewnętrzne /katalog/ • DIR - wyświetlenie katalogu: C: >DIR wyświetlenie zawartości katalogu dysku

Polecenia wewnętrzne /katalog/ • DIR - wyświetlenie katalogu: C: >DIR wyświetlenie zawartości katalogu dysku C: >DIR DANE wyświetlenie zawartości katalogu DANE • CD – zmiana katalogu A: >CD BAZA zmiana katalogu na katalog podrzędny A: >CD A: BAZADANE zmiana katalogu na określony A: BAZADANE>CD. . powrót do katalogu BAZA

Polecenia wewnętrzne /katalog/ • RD (RMDIR) - usuń katalog: C: >RD DANE usunięcie katalogu

Polecenia wewnętrzne /katalog/ • RD (RMDIR) - usuń katalog: C: >RD DANE usunięcie katalogu DANE z dysku C: >RD BAZADANE usunięcie podkatalogu DANE z katalogu BAZA • MOVE – zmiana nazwy katalogu A: >MOVE BAZA DANE zmiana nazwy katalogu BAZA na DANE

Polecenia wewnętrzne /plik/ • copy – kopiowanie pliku, lub grupy plików: C: >copy C:

Polecenia wewnętrzne /plik/ • copy – kopiowanie pliku, lub grupy plików: C: >copy C: DANEala. txt C: BAZA skopiowanie pliku ala. txt z katalogu DANE do katalogu BAZA C: >copy C: DANE*. * C: BAZA skopiowanie wszystkich plików z katalogu DANE do katalogu BAZA • type – wyświetlenie zawartości pliku C: >type C: BAZAala. txt wyświetlenie zawartości pliku ala. txt z katalogu BAZA

Polecenia wewnętrzne /plik/ • del – usuwanie pliku, lub grupy plików: C: >del C:

Polecenia wewnętrzne /plik/ • del – usuwanie pliku, lub grupy plików: C: >del C: DANEala. txt usunięcie pliku ala. txt z katalogu DANE C: >del C: DANE*. * usunięcie wszystkich plików z katalogu DANE • ren – zmiana nazwy pliku C: >ren C: BAZAala. txt dane. dat zmiana nazwy pliku ala. txt z katalogu BAZA na dane. dat

Polecenia zewnętrzne

Polecenia zewnętrzne

Polecenia zewnętrzne /plik/ • attrib – atrybuty plików C: >attrib lista atrybutów plików zapisanych

Polecenia zewnętrzne /plik/ • attrib – atrybuty plików C: >attrib lista atrybutów plików zapisanych na dysku C: >del C: DANE*. * usunięcie wszystkich plików z katalogu DANE • edit – edytor tekstowy /tworzenie plików tekstowych/ C: >edit dane. dat utworzenie pliku tekstowego o nazwie dane. dat

Polecenia zewnętrzne /plik/ • find – wyszukiwanie informacji w plikach C: >find „tekst” dane.

Polecenia zewnętrzne /plik/ • find – wyszukiwanie informacji w plikach C: >find „tekst” dane. txt poszukiwanie wyrażenia „tekst” w wewnątrz pliku dane. txt • move – przeniesienie pliku do innego katalogu, zmiana nazwy pliku lubkatalogu C: >move *. txt c: DANE przeniesienie wszystkich plików tekstowych do katalogu DANE C: >move DANE INFO zmiana nazwy katalogu DANE na INFO

Polecenia zewnętrzne /plik/ • print – drukuje wskazany plik lub pliki C: >print dane.

Polecenia zewnętrzne /plik/ • print – drukuje wskazany plik lub pliki C: >print dane. txt druk jednego pliku C: >print *. txt druk wszystkich plików tekstowych (txt) • sort – porządkowanie dowolnego pliku ASCII w kolejności alfabetycznej C: >sort dane. txt /R/+n /R oznacza, że plik ma zostać uporządkowany w odwrotnej kolejności /od litery Z do litery A/ /+n (liczba)oznacza kolumnę od której następuje sortowanie

Polecenia zewnętrzne /plik/katalog/ • undelete – odzyskanie usuniętego pliku C: olaala>undelete usuwany plik ma

Polecenia zewnętrzne /plik/katalog/ • undelete – odzyskanie usuniętego pliku C: olaala>undelete usuwany plik ma zmienioną pierwszą literę, jeśli wydamy polecenie undelete, to musimy wpisać poprawną literę na początku pliku • xcopy – kopiowanie plików i katalogów wraz z podkatalogami C: >xcopy A: C: DANE skopiowanie zawartości dyskietki A: do katalogu DANE na dysku C:

Polecenia zewnętrzne • deltree – usuwanie katalogu wraz z gałęziami • diskcopy – kopiowanie

Polecenia zewnętrzne • deltree – usuwanie katalogu wraz z gałęziami • diskcopy – kopiowanie dysku UWAGA: Kopiować dane tylko na dysk pusty, ponieważ kopiowanie następuje z jednoczesnym wymazaniem poprzednich danych z dysku docelowego!!!

Polecenia zewnętrzne • fdisk – tworzenie partycji na twardym dysku • format – formatowanie

Polecenia zewnętrzne • fdisk – tworzenie partycji na twardym dysku • format – formatowanie dysku C: >format A: • help – bieżąca pomoc – informacja o składni i zakresie działania danego polecenia C: >help polecenie C: >polecenie /?

Polecenia zewnętrzne • scandisk – sprawdzenie dysku i naprawa błędów • tree – drzewo

Polecenia zewnętrzne • scandisk – sprawdzenie dysku i naprawa błędów • tree – drzewo katalogowe C: >tree A: • unformat – odtworzenie sformatowanego dysku