POLE TRAPEZU Wyprowadzenie wzoru Przykady Na pocztek Czworoktem

  • Slides: 31
Download presentation
POLE TRAPEZU Wyprowadzenie wzoru. Przykłady.

POLE TRAPEZU Wyprowadzenie wzoru. Przykłady.

Na początek: Czworokątem nazywamy część płaszczyzny ograniczonej łamaną zwyczajną zamkniętą o czterech bokach.

Na początek: Czworokątem nazywamy część płaszczyzny ograniczonej łamaną zwyczajną zamkniętą o czterech bokach.

Dalej: l Czworokąt, który ma chociaż jedną parę boków równoległych nazywamy trapezem.

Dalej: l Czworokąt, który ma chociaż jedną parę boków równoległych nazywamy trapezem.

Pojęcie trapezu: l l l Odcinki a, b, c i d to boki trapezu.

Pojęcie trapezu: l l l Odcinki a, b, c i d to boki trapezu. Kąty α, β, γ i δ to kąty trapezu. Punkty A, B, C i D to wierzchołki trapezu. δ α γ β

Pojęcie trapezu: Ze względu na ramiona możemy wyróżnić trapez prostokątny i równoramienny.

Pojęcie trapezu: Ze względu na ramiona możemy wyróżnić trapez prostokątny i równoramienny.

Pojęcie trapezu: l Trapez, który ma jedno ramię prostopadłe do podstaw, nazywamy trapezem prostokątnym.

Pojęcie trapezu: l Trapez, który ma jedno ramię prostopadłe do podstaw, nazywamy trapezem prostokątnym. l Trapez, który ma oś symetrii przechodzącą przez środki obu podstaw, nazywamy trapezem równoramiennym.

Wysokość trapezu: l l Wysokość trapezu, to odcinek łączący obie podstawy trapezu lub ich

Wysokość trapezu: l l Wysokość trapezu, to odcinek łączący obie podstawy trapezu lub ich przedłużenia i prostopadły do nich. Wysokością trapezu nazywamy odległość między jego równoległymi bokami (odległość jest najkrótszym odcinkiem łączącym boki – jest prostopadły do boków).

Wysokość trapezu:

Wysokość trapezu:

Równoważność trapezu i prostokąta. l Wiemy już, jak oblicza się pole prostokąta. l Czy

Równoważność trapezu i prostokąta. l Wiemy już, jak oblicza się pole prostokąta. l Czy potrafisz tak rozciąć dowolny trapez, aby z otrzymanych części powstał prostokąt?

POLE PROSTOKĄTA Przypomnijmy sobie jak oblicza się pole prostokąta? P=a • b Pole prostokąta

POLE PROSTOKĄTA Przypomnijmy sobie jak oblicza się pole prostokąta? P=a • b Pole prostokąta równe jest iloczynowi długości jego boków prostopadłych do siebie.

POLE TRAPEZU 1 a Na początek rozcinamy trapez zgodnie z rysunkiem. Z otrzymanych części

POLE TRAPEZU 1 a Na początek rozcinamy trapez zgodnie z rysunkiem. Z otrzymanych części składamy prostokąt. Udało się? Sformułuj wniosek.

POLE TRAPEZU 1 a l Otrzymaliśmy prostokąt o podstawie będącej sumą podstaw trapezu i

POLE TRAPEZU 1 a l Otrzymaliśmy prostokąt o podstawie będącej sumą podstaw trapezu i 2 razy krótszej wysokości. ½h

POLE TRAPEZU 1 b l Ten trapez też rozcinamy i z otrzymanych części budujemy

POLE TRAPEZU 1 b l Ten trapez też rozcinamy i z otrzymanych części budujemy prostokąt. Udało się? Sformułuj wniosek.

POLE TRAPEZU 1 b l Podobnie jak poprzednio otrzymaliśmy prostokąt o podstawie będącej sumą

POLE TRAPEZU 1 b l Podobnie jak poprzednio otrzymaliśmy prostokąt o podstawie będącej sumą podstaw trapezu i 2 razy krótszej wysokości. ½h

Wniosek: l Pole trapezu jest równe polu prostokąta o podstawie będącej sumą podstaw trapezu

Wniosek: l Pole trapezu jest równe polu prostokąta o podstawie będącej sumą podstaw trapezu i 2 razy krótszej wysokości. l Zależność tę można przedstawić za pomocą wzoru:

POLE TRAPEZU 1 c A teraz rozcinamy trapez inaczej. Również próbujemy złożyć prostokąt. Udało

POLE TRAPEZU 1 c A teraz rozcinamy trapez inaczej. Również próbujemy złożyć prostokąt. Udało się? Sformułuj wniosek.

POLE TRAPEZU 1 c Otrzymaliśmy prostokąt. Jakie są długości jego boków? Jakie jest jego

POLE TRAPEZU 1 c Otrzymaliśmy prostokąt. Jakie są długości jego boków? Jakie jest jego pole?

Równoważność trapezu i trójkąta. l Wiemy już, jak oblicza się pole trójkąta. l Czy

Równoważność trapezu i trójkąta. l Wiemy już, jak oblicza się pole trójkąta. l Czy potrafisz tak rozciąć dowolny trapez, aby z otrzymanych części powstał trójkąt?

POLE TRÓJKĄTA Przypomnijmy sobie jak oblicza się pole trójkąta? Pole trójkąta równe jest połowie

POLE TRÓJKĄTA Przypomnijmy sobie jak oblicza się pole trójkąta? Pole trójkąta równe jest połowie iloczynu długości jego podstawy i wysokości opuszczonej na tę podstawę.

POLE TRAPEZU 2 Rozcinamy dany trapez wzdłuż lini ciągłych. Czy z otrzymanych części uda

POLE TRAPEZU 2 Rozcinamy dany trapez wzdłuż lini ciągłych. Czy z otrzymanych części uda się złożyć trójkąt? Spróbuj. Co można zauważyć?

POLE TRAPEZU 2 l Otrzymaliśmy trójkąt o podstawie będącej sumą podstaw trapezu i tej

POLE TRAPEZU 2 l Otrzymaliśmy trójkąt o podstawie będącej sumą podstaw trapezu i tej samej wysokości

Wniosek: l Pole trapezu jest równe polu trójkąta o podstawie będącej sumą podstaw trapezu

Wniosek: l Pole trapezu jest równe polu trójkąta o podstawie będącej sumą podstaw trapezu i tej samej wysokości. l Zależność tę można przedstawić za pomocą wzoru:

PODSUMOWANIE l l Można wykazać równoważność pola trapezu i prostokąta, jak i pola trapezu

PODSUMOWANIE l l Można wykazać równoważność pola trapezu i prostokąta, jak i pola trapezu i trójkąta. Pole trapezu jest równe połowie iloczynu długości wysokości (h) oraz sumy długości jego podstaw (a, b), co można wyrazić wzorami:

Pole trapezu:

Pole trapezu:

Zobaczmy to jeszcze raz l Pole trapezu 1 a l Pole trapezu 1 b

Zobaczmy to jeszcze raz l Pole trapezu 1 a l Pole trapezu 1 b l Pole trapezu 2

Obliczanie pola trapezu. Przykłady.

Obliczanie pola trapezu. Przykłady.

Przykłady: l l l 1. Oblicz pola narysowanych trapezów. 2. Oblicz pole trapezu o

Przykłady: l l l 1. Oblicz pola narysowanych trapezów. 2. Oblicz pole trapezu o podstawach a i b oraz wysokości h: 3. Oblicz pole trapezu prostokątnego: UWAGA: Wysokością w trapezie prostokątnym jest ramię prostopadłe do obu podstaw. KONIEC

Ad. 1 powrót

Ad. 1 powrót

Ad. 2 l Zad. 1 a = 8 cm b = 7 cm h

Ad. 2 l Zad. 1 a = 8 cm b = 7 cm h = 4 cm powrót l Zad. 2 a = 9, 2 cm b = 8 cm h = 8 cm

Ad. 3 powrót a = 13, 5 dm b = 6, 5 dm c

Ad. 3 powrót a = 13, 5 dm b = 6, 5 dm c = 11 dm

KONIEC POKAZU DZIĘKUJĘ I ZAPRASZAM NA KOLEJNĄ PREZENTACJĘ. Violetta Cymerys

KONIEC POKAZU DZIĘKUJĘ I ZAPRASZAM NA KOLEJNĄ PREZENTACJĘ. Violetta Cymerys