POJAM I POVIJEST POSLOVNE LOGISTIKE Doc dr sc

  • Slides: 13
Download presentation
POJAM I POVIJEST POSLOVNE LOGISTIKE Doc. dr. sc. Ivan Kovač Kolegij: Poslovna logistika Sveučilište

POJAM I POVIJEST POSLOVNE LOGISTIKE Doc. dr. sc. Ivan Kovač Kolegij: Poslovna logistika Sveučilište u Zagrebu Ekonomski fakultet

Ciljevi predavanja nastavne cijeline ● ● ● Približiti studentima značenje izučavanja poslovene logistike i

Ciljevi predavanja nastavne cijeline ● ● ● Približiti studentima značenje izučavanja poslovene logistike i njenu važnost u suvremenim uvjetima gospodarenja, Objasniti način izvođenja nastave, nastave obaveze studenata i bodovanja, Analizirati razvoj poslovne logistike kroz povijest, povijest kao i različite teoretske poglede na ovu sve važniju znanstvenu disciplinu, Definirati pojam poslovne logistike kao i analizirati različite definicije poslovne logistike, logistike Analiza teoretskog i praktičnog pristupa poslovnoj logistici

POJMOVNO ODREĐENJE (višeznačnost pojma) §Logistikos (grč. ) – vještina, iskustvo i znanje u svrhu

POJMOVNO ODREĐENJE (višeznačnost pojma) §Logistikos (grč. ) – vještina, iskustvo i znanje u svrhu procjene elementa, prostornih i vremenskih, potrebnih za donošenje strateških i taktičkih odluka §Logos (grč. ) – razum, mišljenje razboritog čovjeka) (pravilno mišljenje §Loger (fran. ) - smjestiti se, stanovati

Zbog različitih stajališta o počecima primjene, pri određivanju pojma „logistike” potrebno je: A. Razjasniti

Zbog različitih stajališta o počecima primjene, pri određivanju pojma „logistike” potrebno je: A. Razjasniti pojmovno određenje logistike općenito te značenje logistike u odnosu na raznolika područja društveno-gospodarskog života B. Staviti u odnos općenit pojam logistike s vojnom logistikom C. Doprijeti logistike do srži praktične i teoretske komponente

Pojmovno određenje logistike u odnosu na raznolika područja društveno-gospodarskog života –Svakodnevni život – potpora,

Pojmovno određenje logistike u odnosu na raznolika područja društveno-gospodarskog života –Svakodnevni život – potpora, pomoć, podrška –Vojska – transport i smještaj vojnog materijala i održavanja opreme –Gospodarstvo potrošača – kretanje dobara od proizvođača do

Odnos s vojnom logistiku q q „Umjeće ratovanja” (Sun Tsu) – logistika je jedna

Odnos s vojnom logistiku q q „Umjeće ratovanja” (Sun Tsu) – logistika je jedna od pet temeljnih načela ratovanja 4000 g. pr. K. ratni pohodi asirske vojske – ustrojavanje vojnih postrojbi kovača u svrhu održavanja ratničkih oružja i kola Ratni pohod Indiji Aleksandra Makedonskog – opskbe vojske, formirana opkrbna skladišta Prvi svjetski rat – uspostava logističke organizacije na bojištu kao posljedica aktivnosti industrije opskrbi trupa

Za organizaciju i upravljanje logistikom od najvećeg utjecaja bila je razvijenost logističke organizacije, ratne

Za organizaciju i upravljanje logistikom od najvećeg utjecaja bila je razvijenost logističke organizacije, ratne doktrine i materijalnih mogućnosti centralizirano na razini armije i vrhovnog zapovjedništva U sovjetskoj vojsci – logistika se organizira pri ministarstvu obrane; u zapovjedništvima frontova i armija formirana upravu na čelu s načelnikom za logistiku

Nakon II. svjetskog rata izdvajaju se sovjetski i američki model: Sovjetski – trupne, operativne

Nakon II. svjetskog rata izdvajaju se sovjetski i američki model: Sovjetski – trupne, operativne i strategijske logističke postrojbe Američki – uprava za logistiku, a u svakoj armiji logističko zapovjedništvo te divizijski logistički centar U novijoj povijesti, razvoj informatičko-komunikacijske tehnologije: –Vojna logistika tijekom Korejskog i Vijetnamskog rata ostvaruje velike rezultate –Vojna logistika SAD-a uz tipični hijerahijski model organiziranja koristi i matrični (projektni) model

Praktična i teoretska komponenta logistike Početci razvitka logistike – usmjerena na iskustvo i vještine

Praktična i teoretska komponenta logistike Početci razvitka logistike – usmjerena na iskustvo i vještine S vremenom se sve više orjentira na znanost (dvojaka definicija pojma logistike) Kao teorija kritički prosuđuje o praksi i nastoji je unaprijediti. Kao praksa potrvđuje ili odbacuje teoretske spoznaje. „Sustav rukovođenja i uvida u tijekove predmeta rada od njihova izvorišta do korisnika, odnosno nabave sirovina do isporuke gotovih proizvoda. ” Američki ekonomist J. F. Magee

„Sustav kojem je cilj staviti kupcu na raspolaganje traženu robu ili usluge na mjesto

„Sustav kojem je cilj staviti kupcu na raspolaganje traženu robu ili usluge na mjesto i u vrijeme koje mu odgovara uz istovremenu maksimalnu korist poduzeća. ” H. R. Ballou „Proces planiranja, implementacije i provjere uspješnosti poslovanja stvarnog tijeka skladištenja robe, usluga i odgovarajućih informacija od mjesta polaska do mjesta potrošnje, a sve u skladu sa zahtjevima kupaca. ” Američko vijeće za logističko upravljanje (1991. )

Sve definicije poslovne logistike uglavnom se svode na zaključak: „Sustavni pristup upravljanja i kontrole

Sve definicije poslovne logistike uglavnom se svode na zaključak: „Sustavni pristup upravljanja i kontrole fizičkog tijeka materijalnih dobara i potrebnih informacija koje poduzeće šalje na tržište i prima s tržišta. ” Šamanović, (2009. )

Teoretska i praktična komponenta poslovne logistike: „Teorija bez prakse je prazna, a praksa bez

Teoretska i praktična komponenta poslovne logistike: „Teorija bez prakse je prazna, a praksa bez teorije je slijepa. ” Teorija Praksa Potojeće marketinške spoznaje (4 P): • Kvalitetni proizvodi (product) • Prihvatljive cijene (price) • Odgovarajuće promocije (promotion) • Isporuke na pravo mjesto (place) Nove logističke spoznaje (3 Rs): • Pouzdane isporuke (relability) • Ažurne isporuke (responsiveness) • Čvrste partnerske veze (relationships) Postojeći logistički problemi: • Teži uvjeti poslovanja (globalizacija) • Veća konkurencija na globalnom tržištu • Brzo zastarjevanje proizvoda Provjera pretpostavki: • Redukcija broja dobavljača i skladišta • Fleksibilna proizvodnja i upravljanje zalihama prema JIT sustavu • Organizacija opskrbnog lanca (Izrada autora prema: Šamanović, J. Prodaja distribucija logistika, Split, 2009. str. 74)