Podsumowanie wsparcia PO KL w wojewdztwie warmiskomazurskim 17

  • Slides: 11
Download presentation
Podsumowanie wsparcia PO KL w województwie warmińskomazurskim 17 września 2015 r. Człowiek – najlepsza

Podsumowanie wsparcia PO KL w województwie warmińskomazurskim 17 września 2015 r. Człowiek – najlepsza inwestycja Spotkanie współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Środki PO KL w Regionie Od początku wdrażania PO KL ogłoszono 171 konkursów Złożono

Środki PO KL w Regionie Od początku wdrażania PO KL ogłoszono 171 konkursów Złożono 10 730 wniosków o dofinansowanie Łącznie podpisano 2 267 umów o dofinansowanie projektu � Rozliczono 15 584 wniosków o płatność.

Stopień wykorzystania środków PO KL na lata 2007 -2014 Priorytet Alokacja (PLN) Wartość podpisanych

Stopień wykorzystania środków PO KL na lata 2007 -2014 Priorytet Alokacja (PLN) Wartość podpisanych umów Stopień kontraktacji Wydatkowanie (PLN) Stopień wydatkowania (-) (PLN) (%) VI 662 686 431 794 406 019 119, 88 778 630 053 98, 01 VII 329 267 027 327 816 294 99, 56 312 806 132 95, 42 VIII 299 203 137 299 298 766 100, 03 284 509 262 95, 05 IX 371 356 116 371 315 020 99, 99 357 189 099 96, 19 Ogółem Komponent Regionalny 1 662 512 713 1 792 836 100 108 1 733 134 546 96, 66

Województwo na tle kraju - % kontraktacji 109. 0% 108. 0% 107. 0% 106.

Województwo na tle kraju - % kontraktacji 109. 0% 108. 0% 107. 0% 106. 5% 106. 0% 105. 0% 104. 0% 103. 0% 102. 0% 101. 0% 100. 0% DS. KP LU LK ŁO MP MZ OP PK PO PM SL SW WM WP ZP

Uczestnicy projektów PO KL • 20% mieszkańców województwa wzięło udział w projektach PO KL

Uczestnicy projektów PO KL • 20% mieszkańców województwa wzięło udział w projektach PO KL Thousands 350 300 293. 76 250 261. 23 42, 61% 57, 39% 200 150 100 Kobiety 50 0 13. 35 Rozpoczęli udział Zakończyli udział Kontynuują udział Mężczyźni

Uczestnicy projektów komponentu regionalnego PO KL– grupy priorytetowe Thousands 350 300 293. 76 250

Uczestnicy projektów komponentu regionalnego PO KL– grupy priorytetowe Thousands 350 300 293. 76 250 222. 29 200 75, 67% 133. 30 150 100 116. 04 45, 37% 39, 50% 50 0 16. 10 5, 48% Uczestnicy projektów Os. bezrobotne/ nieaktywne zawodowo Os. z terenów wiejskich Os. 15 -24 lat Os. 55 -64 lat 4, 98% 14. 64 Os. niepełnosprawne

Rezultaty projektów - rynek pracy 73 tyś. osób bezrobotnych i nieaktywnych zawodowo objęto kompleksowym

Rezultaty projektów - rynek pracy 73 tyś. osób bezrobotnych i nieaktywnych zawodowo objęto kompleksowym wsparciem w postaci szkoleń zawodowych, poradnictwa zawodowego i pośrednictwa pracy, staży i praktyk, Indywidualnych Planów Działania 35 tyś. uczestników projektów znalazło zatrudnienie, w ciągu 3 miesięcy od zakończenia udziału w projekcie ( efektywność zatrudnieniowa 51 %) * 12 795 osób rozpoczęło działalność gospodarczą dzięki środkom EFS 32 tyś. osób młodych (do 25 roku życia) objęto wsparciem (44 % uczestników projektów) Średnio każdego roku objęto wsparciem EFS ok. 15% młodych os. bezrobotnych w Regionie 10 tyś. osób (50+) objęto wsparciem (13, 7% uczestników projektów)

Rezultaty projektów - integracja społeczna 36 tyś. osób zagrożonych wykluczeniem społecznym zakończyło udział w

Rezultaty projektów - integracja społeczna 36 tyś. osób zagrożonych wykluczeniem społecznym zakończyło udział w projektach 3 tyś. uczestników projektów znalazło zatrudnienie, w ciągu 3 miesięcy od zakończenia udziału w projekcie 31 tyś. (31 %)* klientów instytucji pomocy społecznej zrealizowało kontrakty socjalne Powstało 28 spółdzielni socjalnych

Rezultaty projektów - adaptacyjność przedsiębiorstw 7 tyś. przedsiębiorstw zostało objętych wsparciem szkoleniowym (8% przedsiębiorstw

Rezultaty projektów - adaptacyjność przedsiębiorstw 7 tyś. przedsiębiorstw zostało objętych wsparciem szkoleniowym (8% przedsiębiorstw w Regionie) 36 tyś. os. pracujących skorzystało ze wsparcia szkoleniowego Wzrosły wynagrodzenia 7, 5 tyś. osób, które uczestniczyły w projekcie (21% uczestników projektów)

Rezultaty projektów - edukacja 223 placówek wychowania przedszkolnego na Warmii i Mazurach zostało wspartych

Rezultaty projektów - edukacja 223 placówek wychowania przedszkolnego na Warmii i Mazurach zostało wspartych ze środków EFS; 7 tyś. dzieci w wieku 3 -5 lat, uczestniczyło w edukacji przedszkolnej na obszarach wiejskich (co 3 dziecko w wieku 3 -5 lat zamieszkujące obszary wiejskie w Regionie) 409 szkół podstawowych w Regionie wdrożyło programy wspomagający szkołę w procesie edukacji, poprzez indywidualizację procesu pracy z uczniem (83 % szkół podstawowych); 131 szkół kształcenia zawodowego zrealizowało programy rozwojowe obejmujące: doposażenie, zajęcia dodatkowe, kursy zawodowe oraz współpracę z pracodawcami (75 % szkół zawodowych w Regionie) 36 tyś. uczniów szkół zawodowych wzięło udział w projektach PO KL 112 szkoły kształcenia zawodowego współpracowała z przedsiębiorstwami w zakresie realizacji programów rozwojowych ( co 2 szkoła zawodowa); 963 nauczycieli kształcenia zawodowego zwiększyło kompetencje dzięki środkom EFS (Co 2 nauczyciel kształcenia zawodowego w Regionie)

Dziękuję za uwagę Spotkanie współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu

Dziękuję za uwagę Spotkanie współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego