Podrka knjiniarkeknjinice potencijalno darovitim uenicima Sjednica Uiteljskog vijea

  • Slides: 43
Download presentation
Podrška knjižničarke/knjižnice potencijalno darovitim učenicima Sjednica Učiteljskog vijeća 10. srpnja 2019. Anita Pavlečić, knjižničarka

Podrška knjižničarke/knjižnice potencijalno darovitim učenicima Sjednica Učiteljskog vijeća 10. srpnja 2019. Anita Pavlečić, knjižničarka

Školska je knjižnica ključna poveznica ostvarivanja temeljnih kompetencija u okviru školskog kurikuluma informacijsko, medijsko,

Školska je knjižnica ključna poveznica ostvarivanja temeljnih kompetencija u okviru školskog kurikuluma informacijsko, medijsko, kulturno i komunikacijsko središte škole, mjesto razvoja osobnog i kulturnog identiteta učenika namijenjena je svim sudionicima odgojno- obrazovnog procesa i osigurava stručnu potporu za potrebe redovite nastave, izvannastavnih i izvanškolskih aktivnosti Manifest za školske knjižnice propisuje jednu od definicija školske knjižnice koja glasi: „Školska knjižnica opskrbljuje učenike vještinama za učenje kroz cijeli život, razvija njihovu maštu i osposobljava ih za život odgovornih građana”

Okvir za poticanje iskustava učenja i vrednovanje postignuća darovite djece i učenika

Okvir za poticanje iskustava učenja i vrednovanje postignuća darovite djece i učenika

daroviti učenici u školi- dodatna nastava-natjecanja često izloženi zahtjevima koji su ispod njihovih sposobnosti

daroviti učenici u školi- dodatna nastava-natjecanja često izloženi zahtjevima koji su ispod njihovih sposobnosti i potreba iako se posebne sposobnosti često temelje na genetskim predispozicijama dobro je znati da se talenti mogu razvijati treningom u razvijanju darovitosti sve važniju ulogu ima i socijalna inteligencija, sposobnost senzibilnog ophođenja s drugom djecom Budući da je smisao šk. kurikuluma razvoj ljudskih mogućnosti svakog učenika, što podrazumijeva toleranciju, timski rad, samostalnost, samopoštovanje, učenje asertivnosti, najbolje mjesto u školi gdje se to može realizirati je školska knjižnica

Zadaća školske knjižnice je da prikuplja, obrađuje, stavlja u funkciju sve izvore znanja uz

Zadaća školske knjižnice je da prikuplja, obrađuje, stavlja u funkciju sve izvore znanja uz pomoć suvremene tehnologije te tako postaje informacijsko i nastavno središte škole Knjižnica sudjeluje u ostvarenju svekolikih stvaralačkih mogućnosti učenika – uvijek otvorena prema širem okruženju Mjesto je partnerskog odnosa učenika, učitelja, stručnih suradnika, roditelja i knjižničara

Prostor je učenikova dolaska organizirano i po slobodnom odabiru učenik . Bira i predlaže

Prostor je učenikova dolaska organizirano i po slobodnom odabiru učenik . Bira i predlaže teme i sadržaj rada Istražuje Skupno i pojedinačno Samostalno uči Prezentira stečeno znanje Vrednuje rezultate Mjesto razvoja učenikove samostalnosti, samopouzdanja i pozitivne slike o sebi, osnovnih preduvjeta za stvaralačko djelovanje i ostvarenje individualnog maksimuma

Za uspješan rad s potencijalno darovitima potrebna je suradnja . Roditelja, Škole i stručnog

Za uspješan rad s potencijalno darovitima potrebna je suradnja . Roditelja, Škole i stručnog tima Osiguranje kvalitetnih programa za učenje te raznolikost nastavnih sadržaja

Za potencijalno darovitu djecu školski kurikulum podrazumijeva osviještenost svih sudionika u odgojno- obrazovnom procesu.

Za potencijalno darovitu djecu školski kurikulum podrazumijeva osviještenost svih sudionika u odgojno- obrazovnom procesu.

. DIFERENCIRANI NASTAVNI PROGRAMI mogu se provoditi u knjižnici u kreativnim radionicama, a školska

. DIFERENCIRANI NASTAVNI PROGRAMI mogu se provoditi u knjižnici u kreativnim radionicama, a školska knjižničarka omogućava pristup izvorima specifičnog znanja

AKTIVNOSTI Mjesec hrvatske knjige 2019. : U ritmu čitanja Natjecanje u čitanju naglas Natječaj

AKTIVNOSTI Mjesec hrvatske knjige 2019. : U ritmu čitanja Natjecanje u čitanju naglas Natječaj za najljepšu ljubavnu pjesmu Kvizovi iz lektire; iz povijesti grada Čitateljski klub Naša mala knjižnica Projekt Zelene knjižnice Smotra pripovijedanja Razredni projekti u vezi čitanja, pisaca, lektire Obilježavanje obljetnica (pisaca) likovni Literarni Pisanje pjesama Pisanje priča -za dječje časopise Moja prva slikovnica raznih udruga, organizacija, izdavača…

Igretangrami

Igretangrami

Zadatci prije/ za vrijeme/ nakon čitanja

Zadatci prije/ za vrijeme/ nakon čitanja

Van Gogh: Pšenična polja s vranama NTC sustav učenja postavljanje zagonetnih pitanja

Van Gogh: Pšenična polja s vranama NTC sustav učenja postavljanje zagonetnih pitanja

Nadarena djeca u školi • Nadareno dijete trebalo bi biti poticano u skladu sa

Nadarena djeca u školi • Nadareno dijete trebalo bi biti poticano u skladu sa svojim mogućnostima, nastavljajući učiti od onog stupnja na kojem se nalazi, a ne ispod njega. Trebalo bi osigurati da se takvo dijete na dosađuje i da bude individualno poticano. To, dakako zahtijeva velik angažman učitelja odnosno učiteljice. • Upravo u osnovnoj školi ta djeca često ne razumiju zašto je njima nešto lakše nego ostalima te često postaju izopćenici, ostala djeca im se rugaju ili se pak oni sami s određene visine odnose prema ostalima. Također se događa da, zbog silne želje za pripadanjem, takva djeca svjesno smanjuju svoj napor i ne pokazuju što znaju ili se ponašaju poput “razrednog klauna”, jednako kao što bi to učinila djeca koja imaju određenih teškoća u učenju. Takvi kompenzacijski mehanizmi čuvaju samopouzdanje djeteta, ali dugoročno oni nisu rješenje. • Nadareno dijete mora naučiti prihvatiti i cijeniti svoje izuzetne sposobnosti te istovremeno pripadati svojim vršnjacima. Škola pruža dovoljno mogućnosti za socijalizaciju. Kasnije u životu, u poslovnom svijetu, djeca će se, kao odrasli ljudi, morati također susretati s ljudima različitih sposobnosti i dobro je da već u školi nauče prihvaćati i sebe i druge, cijeniti svoje prednosti, ali i vidjeti prednosti i mogućnosti drugih. Tu ponovo leži veliki zadatak na svim učiteljima koji rade s djecom. Razvijanje tolerancije i demokratskog ponašanja pokazuje se kao nužan preduvjet za integraciju kako nadarene, tako i djece s posebnim potrebama. Osim toga, roditelji se moraju pobrinuti za to da nadareno dijete u slobodno vrijeme ima neprestani i kvalitetan kontakt s vršnjacima iz razreda. Pokazuje li dijete zaista veliku želju za znanjem, ona se, osim školskim učenjem, može utažiti i učenjem jednog ili više instrumenata, novih stranih jezika, ili npr. aktivnostima poput igranja šaha. No, ne smijemo zanemariti cjelovitost dječjeg razvoja koje uključuje i tjelesni aspekt te određene vještine koje također valja poticati. dr. sc. Vladimira Velički

Metodički priručnik

Metodički priručnik

Metodički priručnik Smjernice za planiranje odg. obraz. podrške

Metodički priručnik Smjernice za planiranje odg. obraz. podrške

Obogaćivanje redovnog nastavnog procesa

Obogaćivanje redovnog nastavnog procesa

LITERATURA ZA UČITELJE

LITERATURA ZA UČITELJE

 • Radionice za darovite – ideje i prijedlozi aktivnosti • Mini projekti http:

• Radionice za darovite – ideje i prijedlozi aktivnosti • Mini projekti http: //os-braca-radickoprivnica. skole. hr/upload/os-braca-radickoprivnica/images/static 3/1114/attachment /skolazapetplus. pdf

„ Ako učenici ne uče na način koji ih poučavamo, moramo ih poučavati na

„ Ako učenici ne uče na način koji ih poučavamo, moramo ih poučavati na način na koji uče” dr. Kenneth Dunn

 • https: //www. naklada-kosinj. hr/hrvatski/knjiga_7/zelim-znati-vise_19/ • Dodatni digitalni sadržaji: prezentacija u Powerpointu 2013,

• https: //www. naklada-kosinj. hr/hrvatski/knjiga_7/zelim-znati-vise_19/ • Dodatni digitalni sadržaji: prezentacija u Powerpointu 2013, prezentacija u Powerpointu 2003 za stručno usavršavanje i interaktivni obrasci. • Susan Winebrenner je radila kao nastavnica. Međunarodno je priznata stručnjakinja u području obrazovanja za darovite. Izlaže na međunarodnim skupovima i konzultantica je za stručno usavršavanje nastavnika. Dr. sc. Dina Brulles je direktorica za obrazovanje darovitih u Arizona Paradise Valley United School Disctrict. https: //www. dropbox. com/sh/4 s 9 tib 50 ughqtcv/AACXyo 2 QDr. Ex 7 a. SCd g 2 NJw. Hba/Obrasci%20 iz%204. %20 poglavlja? dl=0&subfolder_nav_trac king=1

 • Primjer: obrasci 4. poglavlja • 5. poglavlje : Planiranje kurikuluma za sve

• Primjer: obrasci 4. poglavlja • 5. poglavlje : Planiranje kurikuluma za sve uč. u isto vrijeme Darovitima je potrebno omogućiti da rade na aktivnostima koje zahtijevaju veću dubinu i složenost i da biraju između raznih mogućnosti proširivanja znanja. Opisano je nekoliko tehnika koje možemo primijeniti da bismo obogatili nastvu i pružili učenicima mogućnost da rade na dovoljno zahtijevnim zadacima.

Nakon

Nakon

 • Autorice knjige Djeca bolje uče uz kineziologiju, izdavačke kuće Harfa, Helga Baureis

• Autorice knjige Djeca bolje uče uz kineziologiju, izdavačke kuće Harfa, Helga Baureis i Claudia Wagenmann, opisuju jednostavne vježbe koje bude dječji potencijal, oslobađaju dijete napetosti, uklanjaju stres i daju energiju. • Ovo je prvi kineziološki savjetnik za roditelje, učitelje, nastavnike i učenike koji pokazuje nove putove: djeca vježbaju koordinaciju tijela, povećavaju motiviranost i izgrađuju sigurnost te uče kako sama mogu aktivirati svoje reakcijske i memorijske potencijale. • ulomak: http: //www. roditelji. hr/skola/djeca-boljeuce-uz-kineziologiju/

U knjizi se upućuje u načine razvoja poduzetničkih osobina u djece predškolske dobi i

U knjizi se upućuje u načine razvoja poduzetničkih osobina u djece predškolske dobi i učenika nižih razreda osnovne škole, a također i stjecanje kompetencija učitelja i odgajatelja za njihovu provedbu. Prvi dio knjige sadrži razmatranja o razvoju poduzetničkih osobina i primjeni Montessori pedagogije u tome procesu a potom se predstavljaju primjeri razvijanja poduzetničkih znanja, vještina i stavova putem aktivnosti i vježbi, radionica, eksperimenata, simulacija i kreiranja mini poslovnih planova. U drugom dijelu knjige detaljno su predstavljeni svi aspekti provedbe projekta za razvoj poduzetničkih osobina kod djece: „Veliki koraci malih poduzetnika“, u kojemu su sudjelovala djeca iz nekoliko vrtića i osnovnih škola.

Literatura XXII. Zbornik knjižničara: Uloga šk. knj. u programskoj diferenciranosti koja se odnosi na

Literatura XXII. Zbornik knjižničara: Uloga šk. knj. u programskoj diferenciranosti koja se odnosi na darovite učenike, AZOO, Zagreb, 2010. (50. str. ) https: //issuu. com/valentinadominic/docs/panda_brosura http: //www. os-pantovcakzg. skole. hr/index. php? option=com_content&view=category&id=219&Itemid=403 https: //uciteljihrmy. sharepoint. com/personal/edukacije_ucitelji_hr/_layouts/15/Wopi. Frame. aspx? sourcedoc=%7 B 577 d 060 c-4 f 0 d-4 c 40 -a 0162 f 09 a 2 d 8 be 1 d%7 D&action=view&wd=target%28 Daroviti%20 u%C 4%8 Denici. one% 7 Cbe 1 beaef-b 495 -4 c 76 -878 f 6 b 11 a 9107 df 2%2 FKreativno%20 i%20 kriti%C 4%8 Dko%20 mi%C 5%A 1 ljenje%3 B%20 r je%C 5%A 1 avanje%20 problema%7 C 3897 ef 91 -3 f 1 b-43 cc-9 fda 50 a 043 be 12 ed%2 F%29