Podmnky asti v soutch Hipologick klub VFU Terka

  • Slides: 22
Download presentation
Podmínky účasti v soutěžích Hipologický klub VFU Terka Šteflíčková

Podmínky účasti v soutěžích Hipologický klub VFU Terka Šteflíčková

Přehled soutěží • ČJF ▫ ▫ ▫ Parkur Drezura Všestrannost Vytrvalost Spřežení Reining

Přehled soutěží • ČJF ▫ ▫ ▫ Parkur Drezura Všestrannost Vytrvalost Spřežení Reining

Podmínky pro jezdce • ZZVJ (= zkouška základního výcviku jezdce) ØZZVJ všeobecná ØZZVJ-P (pony)

Podmínky pro jezdce • ZZVJ (= zkouška základního výcviku jezdce) ØZZVJ všeobecná ØZZVJ-P (pony) ØZZVJ-A (spřežení) ØZZVJ-E (vytrvalost) ØZZVJ-D (drezura) ØZZVJ-R (reining) ØVoltiž (licence bez ZZVJ)

ZZVJ - všeobecná • • • Vodění a předvádění koně Drezurní úloha Z 1

ZZVJ - všeobecná • • • Vodění a předvádění koně Drezurní úloha Z 1 Parkur ve výšce 80 cm Zkouška teoretických znalostí (zápisné 500 Kč) Oprava nejdříve za 2 měsíce

Teoretická zkouška Přehled okruhů ▫ ▫ ▫ ▫ ▫ 1. Anatomie a fyziologie koně.

Teoretická zkouška Přehled okruhů ▫ ▫ ▫ ▫ ▫ 1. Anatomie a fyziologie koně. Barvy, znaky a výžehy. 2. Napájení, krmení, ošetřování a kování. 3. Úrazy a nemoci koní. 4. Zlozvyky a chování koní. 5. Chody koně, nohosled. 6. Základní zdravotní ošetření koní. 7. Ošetřování koní před a po ježdění. 8. Bezpečnost při ošetřování koně, bezpečnost jezdce a základní první pomoc. 9. Bezpečnostní pravidla na jízdárně, na pracovišti a při závodech. 10. Bezpečnost při pohybu na veřejné komunikaci. 11. Ústroj a výstroj jezdců, výstroj koní pro účely tréninku i soutěží. Ochranné pomůcky koně a jezdce. 12. Chov koní. 13. Správný sed jezdce a jeho působení na koně. Vhodné použití pomůcek. 14. Bezpečnost při pohybu na veřejné komunikaci. 15. Základní znalosti z jednotlivých disciplín jezdeckého sportu 16. Základní znalost pravidel jezdeckého sportu. 17. Základní znalost o ČJF a FEI. 18. Historie jezdeckého sportu v ČR i zahraničí. 19. Etika ke koni a k druhým jezdcům.

Parkur • Po překážce č. 1, na určeném místě, přechod do klusu a přes

Parkur • Po překážce č. 1, na určeném místě, přechod do klusu a přes překážku č. 2, potom na určeném místě přechod do cvalu. Po překážce č. 4 na určeném místě přechod do klusu a přes překážku č. 5, potom na určeném místě přechod do cvalu a dokončit ve cvalu.

ZZVJ-P • • • Pony Pro děti od 8 let Předvádění koně Drezura Z

ZZVJ-P • • • Pony Pro děti od 8 let Předvádění koně Drezura Z 1 Parkur do 50 cm Test / motivační pohovor „můj kůň (popis koně), „bezpečnost moje a koně“ (ochranné pomůcky, přístup ke koni, „jezdím svého koně“ (sedlání, uzdění, apod. ), „budu závodit“ (PJS)

ZZVJ-A • Spřežení • Od 16 let • Vodění a předvádění koně • Postrojení

ZZVJ-A • Spřežení • Od 16 let • Vodění a předvádění koně • Postrojení koně • Zapřažení koně • Drezurní úloha • Parkur 500 m, šířka branek +40 cm • Teoretický test (všeobecný + specializace spřežení) • Spolujezdci bez zkoušek

ZZVJ-R • • • Reining Od 12 let Vodění a předvádění Jízda na koni

ZZVJ-R • • • Reining Od 12 let Vodění a předvádění Jízda na koni Teoretický test (všeobecný + specializace reining)

ZZVJ-E • Vytrvalost • Od 12 let • Úspěšně absolvované 3 vytrvalostní hobby závody

ZZVJ-E • Vytrvalost • Od 12 let • Úspěšně absolvované 3 vytrvalostní hobby závody do 30 km • Vodění a předvádění koně • Drezura Z 1 • Teoretický test (všeobecný+ specializace vytrvalost)

ZZVJ-D • • • Drezura Od 12 let Vodění a předvádění koně Drezura ZZVJ-D

ZZVJ-D • • • Drezura Od 12 let Vodění a předvádění koně Drezura ZZVJ-D Teoretický test

Výsledek

Výsledek

Další vzdělání • Cvičitel ▫ Od 18 let ▫ Min. 3 roky jezdecká licence

Další vzdělání • Cvičitel ▫ Od 18 let ▫ Min. 3 roky jezdecká licence • Trenér II. a I. Třídy ▫ ▫ Od 25 let Min. 5 let cvičitel Maturita Výkonnost S

Podmínky pro koně • • Licence koně (roční poplatek) Platný průkaz koně Pro mezinárodní

Podmínky pro koně • • Licence koně (roční poplatek) Platný průkaz koně Pro mezinárodní závody FEI pas Na národních soutěžích: od 4 let (v daném kalendářním roce dosáhnou 4 roků) • V 1 dni max. ve 2 soutěžích • V 1 soutěží 1 jezdec max. na třech koních

Veterinární nařízení • Vakcinace proti chřipce ▫ (primovakcinace + roční revakcinace) • Vyšetření na

Veterinární nařízení • Vakcinace proti chřipce ▫ (primovakcinace + roční revakcinace) • Vyšetření na infekční anemii koní (AIE) ▫ 1 x / 2 roky (z krve) • Čipování ▫ Povinné pro hříbata narozená po 3. 7. 2009 ▫ Musí proběhnout před odstavem ▫ Průkaz musí být vydán do 6 měsíců od narození nebo do 31. prosince roku narození

Chřipka koní • Vysoce nakažlivé onemocnění horních cest dýchacích • Influenza virus typu A

Chřipka koní • Vysoce nakažlivé onemocnění horních cest dýchacích • Influenza virus typu A • Údajné vyprsknutí viru drobnými kapénky až na 45 m • Přenos i oblečením jezdce • Inkubační doba 1 -3 dny • Horečka až 41 C po 3 dny • Hluboký, suchý kašel • Někdy zvětšení podčelistní mízní uzliny

Chřipka koní • Šíření zejména mezi mladými (1 -5 let), neočkovanými koňmi, chovanými hromadně

Chřipka koní • Šíření zejména mezi mladými (1 -5 let), neočkovanými koňmi, chovanými hromadně • Návrat do plného tréninku za 3 -6 týdnů • Problém sekundární infekce

Infekční anemie koní (AIE) • Lentivirus • Přenos bodavým hmyzem, injekčními stříkačkami, nosojícnovou sondrou

Infekční anemie koní (AIE) • Lentivirus • Přenos bodavým hmyzem, injekčními stříkačkami, nosojícnovou sondrou • Cílové buňky: monocyty, makrofágy • Horečka nad 40 C, svalová slabost, petechie, • Anemie, otoky, úbytek hmotnosti • Nákaza povinná hlášení

Odlehčení Real or Photoshop?

Odlehčení Real or Photoshop?

Zebroid

Zebroid

Real or Photoshop?

Real or Photoshop?

Odkazy • ZZVJ zadání drezury • http: //www. cjf. cz/dokumenty/Vzdelavani/2012/Prakticka_cast_ZZVJ_vseob_licence. pdf • Video youtube

Odkazy • ZZVJ zadání drezury • http: //www. cjf. cz/dokumenty/Vzdelavani/2012/Prakticka_cast_ZZVJ_vseob_licence. pdf • Video youtube • http: //www. youtube. com/watch? v=j. RJt. Fw. Lw 5 Rs • Pravidla správného pohybu po jízdárně • http: //www. cjf. cz/dokumenty/vzdelavani/2013/Pravidla_spravneho_pohybu_po_jizdarne. pdf