Podatkovna zbirka Memoria scripta Sloveniae Petra Jager Center

  • Slides: 8
Download presentation
Podatkovna zbirka Memoria scripta Sloveniae Petra Jager Center za razvoj knjižnic 3. 7. 2009

Podatkovna zbirka Memoria scripta Sloveniae Petra Jager Center za razvoj knjižnic 3. 7. 2009

Memoria scripta Sloveniae Cilji popisa: • zbrati čim popolnejše podatke o knjižničnih fondih slovenske

Memoria scripta Sloveniae Cilji popisa: • zbrati čim popolnejše podatke o knjižničnih fondih slovenske pisne kulturne dediščine; • knjižnične zbirke evidentirati in popisati; • postaviti izhodišča in določiti kriterije za digitalizacijo; • pomembno prispevati k varstvu dediščine; • predstaviti kulturno-zgodovinsko vrednost in pomen zbirk; • preko prijaznega uporabniškega vmesnika omogočiti prost dostop do zbranih podatkov.

Memoria scripta Sloveniae • spletna podatkovna zbirka temelji na določilih bibliotekarske stroke, vključuje pa

Memoria scripta Sloveniae • spletna podatkovna zbirka temelji na določilih bibliotekarske stroke, vključuje pa tudi širši humanistični vidik zbirke; • zasnovana je kot tekstovna in slikovna zbirka; • gradimo jo v sodelovanju z različnimi institucijami – javnimi in zasebnimi knjižnicami, muzeji, arhivi idr. ; • spletni vprašalnik

Sodelovanje pri popisu PKD • Evidenca zbirk, ki jih posamezna knjižnica/institucija hrani. • Avtor

Sodelovanje pri popisu PKD • Evidenca zbirk, ki jih posamezna knjižnica/institucija hrani. • Avtor popisa pridobi uporabniško ime in geslo. • http: //memoria. cezar. nuk. uni-lj. si • Z avtorjem NUK sklene avtorsko pogodbo. • Popis zbirke mora ustrezati kvalitativnim strokovnim in drugim kriterijem. • Popis je zaključen, ko ga potrdi urednik zbirke.

Memoria scripta Sloveniae Januarja 2009 smo začeli s popisom posebnih zbirk NUK. V prvem

Memoria scripta Sloveniae Januarja 2009 smo začeli s popisom posebnih zbirk NUK. V prvem koraku je bilo evidentiranih 77 zbirk: osebne knjižnice, tematske zbirke, zbirke posameznih vrst gradiva ali zbirke, ki jih določa izvor gradiva. V aprilu 2009 je steklo evidentiranje zbirk s pilotsko skupino, v katero so vključene splošne knjižnice. K sodelovanju smo povabili specialne in visokošolske knjižnice. V pripravi je izid znanstvene monografije o samostanskih in drugih cerkvenih knjižnicah Skriti knjižni zakladi.

Vabljeni k sodelovanju

Vabljeni k sodelovanju