Po raz pierwszy pojcie FRAKTALI zostao wprowadzone do

  • Slides: 37
Download presentation

Po raz pierwszy pojęcie FRAKTALI zostało wprowadzone do matematyki za sprawą francuskiego matematyka i

Po raz pierwszy pojęcie FRAKTALI zostało wprowadzone do matematyki za sprawą francuskiego matematyka i informatyka polskiego pochodzenia Benoita Mandelbrota w latach 70 -tych XX wieku. Używając komputera do wizualizacji, uczynił z fraktali przedmiot intensywnych badań, przyczyniając się do lepszego ich poznania i wszechstronnego zastosowania w praktyce.

Szczególnymi fraktalami – nie nazywając ich po imieniu – zajmowali się: Georg Cantor, Giuseppe

Szczególnymi fraktalami – nie nazywając ich po imieniu – zajmowali się: Georg Cantor, Giuseppe Peano, Wacław Sierpiński, Paul Lévy, a także Donald Knuth. Szczególny wkład w rozwój geometrycznej teorii miary wniósł Abraham Bezikowicz, który skonstruował również wiele konkretnych fraktali o paradoksalnych własnościach.

O ważności fraktali zadecydowały zastosowania w różnych dziedzinach, zwłaszcza poza matematyką, np. obecnie prawie

O ważności fraktali zadecydowały zastosowania w różnych dziedzinach, zwłaszcza poza matematyką, np. obecnie prawie każdy telefon komórkowy korzysta z wbudowanej anteny fraktalnej. Liczne odpowiedniki fraktali istnieją też w naturze.

Słowo fraktal (ang. fractal) pochodzi z łaciny od słowa fractus - złamany. Nie łatwo

Słowo fraktal (ang. fractal) pochodzi z łaciny od słowa fractus - złamany. Nie łatwo jest popularnym językiem określić pojęcie fraktalu i ciągle jeszcze nie istnieje jego ścisła definicja. W uproszczeniu można powiedzieć, że FRAKTALE są figurami, w których część figury jest podobna do całości.

Moglibyśmy również podać przybliżoną inną definicję, że fraktal to obiekt samopodobny, o wymiarze ułamkowym

Moglibyśmy również podać przybliżoną inną definicję, że fraktal to obiekt samopodobny, o wymiarze ułamkowym lub bardziej poetycko słowami Jamesa Gleicka: Fraktal jest sposobem widzenia nieskończoności okiem duszy.

FRAKTAL określa się jednak jako zbiór, który: Ø ma nietrywialną strukturę w każdej skali,

FRAKTAL określa się jednak jako zbiór, który: Ø ma nietrywialną strukturę w każdej skali, Ø struktura ta nie daje się łatwo opisać w języku tradycyjnej geometrii euklidesowej, Ø jest samo-podobny, jeśli nie w sensie dokładnym, to przybliżonym lub losowym, Ø jego wymiar Hausdorffa jest większy niż jego wymiar topologiczny, Ø ma względnie prostą definicję rekurencyjną, Ø ma naturalny („poszarpany”, „kłębiasty” itp. ) wygląd. a dokładniej, FRAKTALEM nazywa się zbiór, który posiada wszystkie te charakterystyki albo przynajmniej ich większość.

Teoria fraktali, to obecnie bardzo żywo rozwijająca się i bardzo modna dyscyplina naukowa. Zajmują

Teoria fraktali, to obecnie bardzo żywo rozwijająca się i bardzo modna dyscyplina naukowa. Zajmują się nią specjaliści różnych nauk: matematycy, fizycy, mechanicy. Wielu badaczy twierdzi, że geometria fraktali jest geometrią przyrody. W chmurach, liniach wybrzeży morskich, łańcuchach górskich, płatkach śniegu, drzewach, pianie mydlanej można odkryć kształty fraktali.

Ogromne zainteresowanie teorią fraktali a przez to jej dynamiczny rozwój przyczynił się do powstania

Ogromne zainteresowanie teorią fraktali a przez to jej dynamiczny rozwój przyczynił się do powstania Geometrii Fraktalnej jako największej z dotychczas odkrytych tajemnic natury. Dzięki niej mamy możliwość sporządzenia genialnego opisu wszystkich żywych i martwych organizmów, wniknięcia w skomplikowaną naturę narodzin całego świata i wszechświata.

Geometria fraktalna to również uniwersalny klucz do poznania budowy naszych płuc, nerek, naczyń krwionośnych,

Geometria fraktalna to również uniwersalny klucz do poznania budowy naszych płuc, nerek, naczyń krwionośnych, nerwów a przede wszystkim klucz do najważniejszego kodu naszego DNA. Złożoność jej jest różna, zależnie od stopnia komplikacji danej formy w którą jest wpisana.

Z obserwacji nasuwa się wniosek, że gdy coś ma budowę fraktalną, to większe elementy

Z obserwacji nasuwa się wniosek, że gdy coś ma budowę fraktalną, to większe elementy całości różnią się od mniejszych jedynie skalą (wielkością), podczas gdy ich geometryczna budowa zachowuje te same proporcje (proporcje nie zmieniają się).

Zastosowanie fraktali zdaje się nie mieć końca. Wymienię tylko niektóre z nich: Kompresji obrazów.

Zastosowanie fraktali zdaje się nie mieć końca. Wymienię tylko niektóre z nich: Kompresji obrazów. Tworzenie grafiki komputerowej. Powiększanie obrazów. Badanie nieregularności powierzchni. Opis procesów chaotycznych zachodzących w układach dynamicznych. Przetwarzanie i kodowanie obrazów cyfrowych – kompresja fraktalną. Modelowanie tworów naturalnych dla celów realistycznej grafiki komputerowej. Badanie struktury łańcuchów DNA.

Piramida Sierpińskiego

Piramida Sierpińskiego

Zbiór Julii

Zbiór Julii

Kostka Mengera

Kostka Mengera

Krzywa Kocha

Krzywa Kocha

Strony z których korzystałam: • http: //www. matgimbolkow. ssl 2. pl/jakze-piekne-fraktale/ • http: //www.

Strony z których korzystałam: • http: //www. matgimbolkow. ssl 2. pl/jakze-piekne-fraktale/ • http: //www. bochenia. pl/w-kierunkumadrosci/2012/grudzien/fraktale-co-to-takiego. html • http: //fraktale-krystyna. blogspot. com/search? updatedmax=2009 -01 -31 T 11: 00 -08: 00&max-results=3&reversepaginate=true • http: //pl. wikipedia. org/wiki/Fraktale • http: //cooltext. com/ • grafika. google. pl