Pn Vhu a Tatier Obnova Uhorska Pokojn obnova

  • Slides: 9
Download presentation
Pán Váhu a Tatier

Pán Váhu a Tatier

Obnova Uhorska Pokojná obnova Uhorska po tatárskom vpáde netrvala dlho => bohaté veľmožské rody

Obnova Uhorska Pokojná obnova Uhorska po tatárskom vpáde netrvala dlho => bohaté veľmožské rody si nazhromaždili veľké majetky a vystavali kamenné hrady, ktoré odolali aj kráľovskému vojsku to ešte viac zvýšilo nezávislosť vysokej šľachty od kráľa, hoci ten sa snažil obmedziť ich moc. . .

Posledný Arpádovec. . . Posledným uhorským kráľom zo slávnej dynastie Arpádovcov bol Ondrej III.

Posledný Arpádovec. . . Posledným uhorským kráľom zo slávnej dynastie Arpádovcov bol Ondrej III. Arpád (1290 – 1301) - za jeho vlády rozvrat a chaos v krajine vrcholil Uhorsko ovládli najbohatší veľmoži kráľ sa snažil obmedziť ich moc, ale nečakane zomrel. . . nemal však syna => Uhorské kráľovstvo ostalo bez kráľa . . . a v krajine zavládla svojvôľa veľmožov Ondrej III. sa snažil pozdvihnúť kráľovskú moc, musel však bojovať tak s domácimi veľmožmi (Čákovci a Omodejovci) ako aj zahraničnými Habsburgovcami snažiacimi sa uchvátiť kráľovskú korunu

Sféry vplyvu Z veľmožských rodov sa na našom území presadili dva najmocnejšie, ktoré ovládali

Sféry vplyvu Z veľmožských rodov sa na našom území presadili dva najmocnejšie, ktoré ovládali väčšinu územia: I. Na východe našej krajiny to bol šľachtický rod Omodejovcov – vládli z hradu Šariš II. Na západe našej krajiny to bol šľachtický rod Čákovcov – vládli z trenčianskeho hradu Bohatý veľmožský rod Omodejovcov vládol na východnom Slovensku => počínali si ako „malí králi“ vyberali dane a drobní šľachtici a obyvatelia im museli slúžiť

Matúš Čák Trenčiansky Najsilnejším veľmožom, ktorý ovládal takmer celé Slovensko bol Matúš Čák Trenčiansky

Matúš Čák Trenčiansky Najsilnejším veľmožom, ktorý ovládal takmer celé Slovensko bol Matúš Čák Trenčiansky bol pánom 50 hradov na západnom a strednom Slovensku a patrila mu aj severná časť dnešného Maďarska => právom ho prezývali „pán Váhu a Tatier“ Matúš Čák bol pôvodom Maďar, ale patrilo mu prakticky celé Slovensko => termín „Matúšova zem“ sa objavuje v listinách aj o dve storočia neskôr. . . ako rytier bojoval Čák v službách kráľa Ondreja III, ktorý ho za zásluhy vymenoval až za najvyššieho úradníka kráľovstva - palatína

Boje o kráľovskú korunu S nárokom na uhorskú korunu vystúpili niekoľkí uchádzači: I. Karol

Boje o kráľovskú korunu S nárokom na uhorskú korunu vystúpili niekoľkí uchádzači: I. Karol Róbert II. Václav II. Přemysl (posunul ju synovi Václavovi III. v Uhorsku ako Ladislav V. ) III. Ladislav V. IV. Oto III. (bavorský vojvoda) Pápež podporoval za budúceho kráľa Uhorska Karola Róberta. . . uhorskí veľmoži na čele s Matúšom Čákom zasa Václava II Svätoštefanská uhorská kráľovská koruna

Karol Róbert V boji o uhorskú kráľovskú korunu napokon zvíťazil Karol Róbert z dynastie

Karol Róbert V boji o uhorskú kráľovskú korunu napokon zvíťazil Karol Róbert z dynastie Anjouovcov uhorský snem ho uznal za kráľa Uhorska Karol Róbert Anjou (1307/1308 – 1342) – - čakala ho neľahká úloha, v Uhorsku panovala svojvôľa veľmožov feudálna anarchia - Veľmoži bojovali aj medzi sebou a zaberali majetky drobných šľachticov aj poddaných - Cesty boli plné zbojníkov => trpel obchod aj remeselníci. . .

Bitka pri Rozhanovciach Odbojní veľmoži nerešpektovali kráľa a na svojich panstvách sa správali ako

Bitka pri Rozhanovciach Odbojní veľmoži nerešpektovali kráľa a na svojich panstvách sa správali ako nezávislí vládcovia => Karol Róbert musel zasiahnuť vojensky. . . . prvý raz sa kráľovi podarilo silou zbraní zlomiť moc Omodejovcov na východnom Slovensku, keď ich porazil v bitke pri Rozhanovciach v roku 1312 Medzi obyvateľmi mesta Košice a magnátmi Omodejovcami vypukol spor Košičania zabili starešinu rodu Omodeja, lebo sa mu odmietali podrobiť vznikol krvavý konflikt k rozhodujúcej bitke došlo pri Rozhanovciach, kde kráľovské vojsko porazilo vojská Omodejovcov a Matúša Čáka

. . . a už iba Matúš Čák Po tom, čo Karol Róbert porazil

. . . a už iba Matúš Čák Po tom, čo Karol Róbert porazil Omodejovcov a skonfiškoval ich majetky, zameral sa na najsilnejšieho veľmoža – Matúša Čáka Trenčianskeho. . . Ten však vládol na svojom panstve až do svojej smrti 1321 ostal „pánom Váhu a Tatier“ a nezľakol sa ani cirkevnej kliatby. . . Podobizeň Matúša Čáka sa nezachovala, takto si ho predstavoval maliar, ktorý žil v 19. storočí. . . Matúš Čák sa oslavoval od štúrovských čias ako slovenský národný veľmož