Plyzati lehetsgek Magyarorszgon A nemzeti programok alprogramok s

  • Slides: 29
Download presentation
Pályázati lehetőségek Magyarországon A nemzeti programok, alprogramok és projektek leírása – a teljesség igénye

Pályázati lehetőségek Magyarországon A nemzeti programok, alprogramok és projektek leírása – a teljesség igénye nélkül Csink László http: //ultra. obuda. kando. hu/~csink/elte 1 ea. ppt csink. [email protected] bmf. hu ELTE TTK, 2004. 09. 12. Csink László: Pályázati lehetőségek Magyarországon

Bevezetés A magyar kutatók kiemelkedõ eredményeket értek el a K+F számos területén. Be kívánunk

Bevezetés A magyar kutatók kiemelkedõ eredményeket értek el a K+F számos területén. Be kívánunk mutatni egy vázlatos képet annak érdekében, hogy a pályázati lehetõségek hatékonyabb kihasználásáról beszélhessünk. ELTE TTK, 2004. 09. 12. Csink László: Pályázati lehetőségek Magyarországon 2

NKFP (National Research and Development Programme) A Kormány 1073/2000 (VIII. 31. ) rendeletével létrehozta

NKFP (National Research and Development Programme) A Kormány 1073/2000 (VIII. 31. ) rendeletével létrehozta a Nemzeti Kutatás-Fejlesztési Programot, melyet az ún. „Science and Technology Policy 2000” dokumentumban tettek közzé. A NKFP a Széchenyi Terv része volt. A végrehajtást a 201/2000 (XI. 29. ) kormányrendelet szabályozza. Ennek értelmében az Oktatási Minisztérium írja ki az átfogó kutatási, fejlesztési és innovációs pályázatokat a következõ fõ témakörökben. Korábban OM KFHÁ – ma NKTH … ELTE TTK, 2004. 09. 12. Csink László: Pályázati lehetőségek Magyarországon 3

 • az életminõség javítása - improving the quality of life, • információs és

• az életminõség javítása - improving the quality of life, • információs és kommunikációs technológiák information and communication technologies, • környezetvédelmi és anyagtudományi kutatások research on environmental and materials science, • agrárgazdasági és biotechnológiai kutatások research on agribusiness and biotechnology, • a nemzeti örökség és a jelenkori szociális kihívások kutatása - research on the national heritage and contemporary social challenges. 1. 4. programokra jogi személyiséggel rendelkező vagy nem rendelkező szervezetek konzorciuma pályázhat. Az 5. esetben nem kötelező a konzorcium. ELTE TTK, 2004. 09. 12. Csink László: Pályázati lehetőségek Magyarországon 4

EU tagállam vagy társult státusú állam szervezetei is részt vehetnek, de nem lehetnek koordinátorok

EU tagállam vagy társult státusú állam szervezetei is részt vehetnek, de nem lehetnek koordinátorok és nem kaphatnak támogatást a magyar államtól. A minimálisan igényelhetõ támogatás 100 millió HUF az 1. -4. programokra, illetve minimum 10 millió HUF az 5. programra – ehhez kell hozzátenni +saját részt is. OMKFHÁ= OM Kutatási Fejlesztési Helyettes Államtitkár (2002. elõtt Szabó Gábor) 1052 Budapest, Szervita tér 8. , www. om. hu, Kutatás, Pályázatok. ELTE TTK, 2004. 09. 12. Csink László: Pályázati lehetőségek Magyarországon 5

Fontos szavak a pályázatban életminõség javítása improvement of the quality of life buzzwords pl.

Fontos szavak a pályázatban életminõség javítása improvement of the quality of life buzzwords pl. fogyatékosokkal kapcsolatos egészségügyi informatika Nehéz dió: az informatika egyszerre szüntet meg és létesít munkahelyeket – nehéz belemagyarázni a pályázatba ELTE TTK, 2004. 09. 12. Minõségi munkahelyek létesítése Establishment of quality jobs Csink László: Pályázati lehetőségek Magyarországon 6

Fontos szavak a pályázatban buzzwords foundation of a knowledge based economy and society A

Fontos szavak a pályázatban buzzwords foundation of a knowledge based economy and society A tudásalapú gazdaság és társadalom létrehozása Kissé elcsépelt… A tervezett hardver vagy szoftver intelligencia tartalmának kimutatása ELTE TTK, 2004. 09. 12. ambient intelligence „körülvevõ intelligencia” Csink László: Pályázati lehetőségek Magyarországon 7

Fontos szavak a pályázatban Pénzügyi és szellemi források koncentrálása buzzwords Igazolása annak, hogy az

Fontos szavak a pályázatban Pénzügyi és szellemi források koncentrálása buzzwords Igazolása annak, hogy az „átütő erő”, a „critical force” jelen van a pályázatban A végrehajtás garanciája! Ne maradjon a fiókban: hasznosítás – dissemination plan ELTE TTK, 2004. 09. 12. Alap- és alkalmazott kutatások összehangolása a mûszaki fejlesztéssel Csink László: Pályázati lehetőségek Magyarországon 8

Amit még szeretnek a bírálók… • A nemzeti kutatás-fejlesztési kapacitások hatékony kihasználásának biztosítása ensure

Amit még szeretnek a bírálók… • A nemzeti kutatás-fejlesztési kapacitások hatékony kihasználásának biztosítása ensure the efficient utilisation of national research and development capacities Ha olyat akarunk csinálni, amihez valaki jól ért az országban, vagy vonjuk be, vagy mutassuk ki, hogy mi másképp csináljuk ELTE TTK, 2004. 09. 12. Csink László: Pályázati lehetőségek Magyarországon 9

Amit még szeretnek a bírálók… • Nemzetközi versenyképességünk fokozása, ezen belül nemzetközi pályázatok elnyerésének

Amit még szeretnek a bírálók… • Nemzetközi versenyképességünk fokozása, ezen belül nemzetközi pályázatok elnyerésének elõsegítése improve our international scientific competitiveness and within that our success in winning international applications Az adott belföldi pályázat és a nemzetközi pályázatok kapcsolatainak felmutatása: előélet és partnerek, valamint nemzetközi szintű alkalmazhatóság ELTE TTK, 2004. 09. 12. Csink László: Pályázati lehetőségek Magyarországon 10

Amit még szeretnek a bírálók… • A hazai K+F és a gazdaság (ipar) együttmûködése

Amit még szeretnek a bírálók… • A hazai K+F és a gazdaság (ipar) együttmûködése (1. -4. ) collaboration between domestic research and development institutions and the economy Legyen ipari partner: „egyetem kutasson, ipar alkalmazzon” (suszter és kaptafa) ELTE TTK, 2004. 09. 12. Csink László: Pályázati lehetőségek Magyarországon 11

Bírálati szempontok • Nem elég a gazdaságilag vagy társadalmilag helyes cél, ha nincs K+F

Bírálati szempontok • Nem elég a gazdaságilag vagy társadalmilag helyes cél, ha nincs K+F tartalom • Hiába van K+F tartalom, ha a fő cél egy tudományos kapacitás létrehozása • A pénzek elaprózódása ALAPVETŐEN VESZÉLYEZTETI a program végrehajtását, ezért a minimum pályázati összeg. ELTE TTK, 2004. 09. 12. Csink László: Pályázati lehetőségek Magyarországon 12

Korábban gyakorlat volt, hogy a konfrontációk kerülése vagy áljóindulat miatt a (majdnem) „mindenki kapjon

Korábban gyakorlat volt, hogy a konfrontációk kerülése vagy áljóindulat miatt a (majdnem) „mindenki kapjon valamit” elv szerint sok pályázó kapott pénzt, de mindenki kevesebbet (esetleg feleannyit) mint amennyit kért. Így nem tudta megvalósítani a tervet, a pénzt persze elfogadta, de nem lett eredmény. A minimum korlát megoldásnál viszont fennáll a veszély, hogy • bizonyos típusú kutatásokat ellehetetlenít, vagy • olyan konzorciumokba kényszerít bele, amelyek nem a K+F köré szerveződtek szervesen, és céljuk a pénz oktatási vagy működési célú felhasználása „álkutatásként” álcázva, illetőleg • a gyenge menedzsment miatt nem hasznosul a pénz kellőképpen. A pályázó nem lehet csődeljárás alatt, nem tartozhat az OM nek és nem lehet 60 napon túli tartozása. ELTE TTK, 2004. 09. 12. Csink László: Pályázati lehetőségek Magyarországon 13

Felsõoktatási intézmények esetében karok és tanszékek is pályázhatnak. A pályázott összeg vissza nem térítendõ

Felsõoktatási intézmények esetében karok és tanszékek is pályázhatnak. A pályázott összeg vissza nem térítendõ támogatás. 1. -4. alapvetõen alkalmazott kutatást és fejlesztést támogat, és nem elkülönült alapkutatást. Utóbbi aránya maximum 30 % lehet és csak állami ill. nonprofit kutatóhely végezheti. A támogatás nem haladhatja meg a teljes költségvetés § 100% át alapkutatás, § 50% át alkalmazott K+F, § 35% át demonstráció esetében. ELTE TTK, 2004. 09. 12. Csink László: Pályázati lehetőségek Magyarországon 14

PÉLDA: Ha a project teljes költségvetése 500 millió HUF, az alapkutatás 30 %, alkalmazott

PÉLDA: Ha a project teljes költségvetése 500 millió HUF, az alapkutatás 30 %, alkalmazott kutatás 50 %, és demonstráció 20 %, akkor a költségvetés például a következõ lehet: tevékenység Teljes költség (ezer HUF) Maximum támogatás (ezer HUF) alapkutatás 150 000 Alkalmazott K+F 250 000 125 000 demonstráció 100 000 35 000 összesen 500 000 310 000 ELTE TTK, 2004. 09. 12. Csink László: Pályázati lehetőségek Magyarországon 15

A bér és kapcsolatos költségek maximum 50 % lehetnek. A minimum pályázati támogatás az

A bér és kapcsolatos költségek maximum 50 % lehetnek. A minimum pályázati támogatás az 1. -4. programokban 100 millió HUF. (Kivéve 1. B 1/B. egészségmegőrzés, rehabilitáció stb. , itt 20 millió HUF A projekt idõtartama max 4 év, de támogatás max 3 évre igényelhetõ. Ez utóbbi lehetőség igen jó akkor, ha nem készül el a vállalás tárgya, és kérnek még egy év halasztást „ősszecsapni” a projektet. Erre már nincs pénz, de lehet menteni a helyzetet. ELTE TTK, 2004. 09. 12. Csink László: Pályázati lehetőségek Magyarországon 16

KMÜFA Central Technological Development Programme q KMÜFA Biotechnológiai program q KMÜFA IKTA informatikai program

KMÜFA Central Technological Development Programme q KMÜFA Biotechnológiai program q KMÜFA IKTA informatikai program ELTE TTK, 2004. 09. 12. Csink László: Pályázati lehetőségek Magyarországon 17

IKTA (alapítva 1996) Infocommunication Technologies and Applications • Pályázati felhívások (calls for proposals): 1997,

IKTA (alapítva 1996) Infocommunication Technologies and Applications • Pályázati felhívások (calls for proposals): 1997, 1999, 2000, 2001, 2002, … • CÉlkitűzések (Objectives): (1) piacképes új eszközök, szolgáltatások és eljárások fejlesztése és kipróbálása • (2) közcélú alkalmazások, információs szolgáltatások, információ- és tudásmenedzsment, információs és kommunikációs technológiák. . Prioritása van a nyílt forrású, ingyenes rendszereknek, oktatási, egészségügyi, orvosi alkalmazásoknak. ELTE TTK, 2004. 09. 12. Csink László: Pályázati lehetőségek Magyarországon 18

A pályázat tartalma: (IKTA 5 tavaszi forduló) • 1. információs szolgáltatások (ebben a témakörben

A pályázat tartalma: (IKTA 5 tavaszi forduló) • 1. információs szolgáltatások (ebben a témakörben a kutatás fejlesztési tevékenység arra irá nyuljon, hogy meglévő technológiai bázison adott szolgáltatás konkrét igényeit hogyan lehet kielégíteni); • 2. információ és tudásmenedzsment (ebben a témakörben a kutatás fejlesztési tevékenység arra irányuljon, hogy az adatok tárolásának, rendezésének, elérésének felgyorsítását és minőségi ja vítását milyen új műszaki megoldásokkal lehet elérni); • 3. információs és kommunikációs technológiák (ebben a témakörben a kutatás fejlesztési tevé kenység célja a technológiai innováció legyen). ELTE TTK, 2004. 09. 12. Csink László: Pályázati lehetőségek Magyarországon 19

 • Ki pályázhat ( Eligibility): Magáncégek (ideértve KKV Kis- és közép vállalkozások=SME) egyetemek

• Ki pályázhat ( Eligibility): Magáncégek (ideértve KKV Kis- és közép vállalkozások=SME) egyetemek és egyéb kutatóintézetek, külföldiek részt vehetnek, ha a saját részüket fizetik • Minimum támogatás: 5 MHUF (max. 75 MHUF) • Támogatás forrása: állami költségvetés+ saját forrás (participant's contribution) • Benyújtott pályázatok: százas nagyságrend • Elfogadási arány: átlagosan 20% • Támogatott projektek: ld. www. om. hu • Projektek futamideje: min. 12, max. 36 hónap • Kontakt személy: Hanák Péter, OM ELTE TTK, 2004. 09. 12. Csink László: Pályázati lehetőségek Magyarországon 20

Forrás: Hanák Péter: Tájkép csata közben - a kutatás-fejlesztési projektek szerepe a felsőoktatásban, Informatika

Forrás: Hanák Péter: Tájkép csata közben - a kutatás-fejlesztési projektek szerepe a felsőoktatásban, Informatika a Felsőoktatásban, Debrecen 2002, Konferencia CD. Pénzek millióFT ban IKTA 1 IKTA 2 ‘ 97 ‘ 99 IKTA 3 2000 IKTA 4 2001 A támogatás mértéke max 40 min 7, 5 min 10 (KÉPI min 3) min 10, max min 5, max 75 75 visszafizetés 40 % 50 %, 25 %, 0 % (a) 0 % (b) Saját forrás 50 %, 30 % 50 % (c) 50 % v. 0 % (d) • Programjellegűnél (NI, KÉPI) nincs, tematikusnál témakörtől függő • Témakörtől, pályázó intézmény típusától, célkitűzéstől függő • Költségvetési szerv, valamint független mikro és kisvállalkozás estén • A tevékenység jellegétől függ: alapkutatásnál 0 % • A tevékenység jellegétől függ ELTE TTK, 2004. 09. 12. Csink László: Pályázati lehetőségek Magyarországon IKTA 5 2002 tavasz nincs 75 % v. 40 % v. 0 % (e) 21

Forrás: Hanák Péter: Tájkép csata közben - a kutatás-fejlesztési projektek szerepe a felsőoktatásban, Informatika

Forrás: Hanák Péter: Tájkép csata közben - a kutatás-fejlesztési projektek szerepe a felsőoktatásban, Informatika a Felsőoktatásban, Debrecen 2002, Konferencia CD. Pénzek millió FT ra kerekítve IKTA 1 IKTA 2 ‘ 97 ‘ 99 IKTA 3 2000 IKTA 4 2001 IKTA 5 2002 tavasz 258 55 193 139 66 Támogatott projektek, szervezetek száma 111 (f) 243 14 (g) 32 54 132 29 93 8 18 Támogatás összesen nyerési ráta 1 200 43 % 879 35 % 1 672 28 % 1 190 21 % 384 12 % Beadott projektek száma • 6 félbeszakadt • 19 nyert ELTE TTK, 2004. 09. 12. Csink László: Pályázati lehetőségek Magyarországon 22

Project Title Project Acronym: Project ID: Project URL: Project coordinator: Advisory system for medical

Project Title Project Acronym: Project ID: Project URL: Project coordinator: Advisory system for medical diagnosis using images ASMD IKTA 102/2001 http: //www. mit. bme. hu/projects/ODR Budapest Univ. of Technology and Economics Dept. of Measurement and Information Systems Proposers: BUTE DMIS, Kopint-Datorg Economic Research, Marketing and Computing Company Limited Semmelweis University, 2 nd Institute of Pathology Project duration: 36 months 1 st of January 2002 to 31 December 2004 Project funding from Ministry of Education: , 60. 000. - HUF/16. 898. 000. - HUF for BUTE DMIS Contact person: Gábor Horváth ELTE TTK, 2004. 09. 12. Csink László: Pályázati lehetőségek Magyarországon 23

Részlet az abstract ból 1. „The objective of the project is the development of

Részlet az abstract ból 1. „The objective of the project is the development of a decision support system for medical application, which is capable of analysing great volumes of X-ray pictures, detecting and identifying certain patterns in the X-ray pictures, and supporting the assessment of a wide range of medical screen tests. The project aims at the support of breast cancer screen tests with the emphasis on prevention. ” [életminőség] ELTE TTK, 2004. 09. 12. Csink László: Pályázati lehetőségek Magyarországon 24

Részlet az abstract ból 2. „The assessment of mammography screen tests requires considerable human

Részlet az abstract ból 2. „The assessment of mammography screen tests requires considerable human resources. The in-depth mammography screen tests in Hungary require the production of approx. 4× 500, 000 pictures annually, out of which the tests susceptible of positive results account for approx. 30000 -60000 cases; therefore it is difficult to provide the human resources for the assessment of cases of this volume. A system that can safely filter at least 50 percent of the negative results can exempt the specialists from the requirement of analysing one million pictures. ” [pénzügyi és szellemi források koncentrálása] ELTE TTK, 2004. 09. 12. Csink László: Pályázati lehetőségek Magyarországon 25

Részlet az abstract ból 3. „The objective of this application is the development of

Részlet az abstract ból 3. „The objective of this application is the development of new procedures using the methods of artificial intelligence and machine learning [ambient intelligence], and with the application of these procedures the development of a hybrid diagnostic decision support system. The work in the project is based on the achievements of the Hungarian and foreign research work [külföldi együttműködés] and the medical and diagnostic experience related to the Hungarian cancer screen tests. ” ELTE TTK, 2004. 09. 12. Csink László: Pályázati lehetőségek Magyarországon 26

Részlet az abstract ból 4. „ The project is primarily based on the opportunities

Részlet az abstract ból 4. „ The project is primarily based on the opportunities of the existing equipment in the medical institutes, i. e. the objective is the analysis of traditional X-ray pictures (films) [kapacitások kihasználása]. The test/development phase of the work will require the production and analysis of pictures made in special planes in addition to the traditional X-ray pictures. The standardised scanned pictures made of the X-ray pictures are computer processed. The solution, which is under development, is a software system to perform the analysis and classification of the scanned pictures. ” ELTE TTK, 2004. 09. 12. Csink László: Pályázati lehetőségek Magyarországon 27

OTKA The Hungarian Scientific Research Fund A cél alapkutatás támogatása, és az alapkutatás végzéséhez

OTKA The Hungarian Scientific Research Fund A cél alapkutatás támogatása, és az alapkutatás végzéséhez szükséges környezet biztosítása. Az elvárás új tudományos eredmények elérése és az ehhez szükséges infrastrukturális feltételek fejlesztése. Alapítva: 1986. Önálló intézmény: 1991 óta. OTKA törvény 1993, megújítva 1997. A European Science Foundation (ESF) 1995 -ben az OTKA-t felvette teljes tagú tagjai közé. Forrás az állami költségvetés. 5101 MHUF (2001 -ben, 6801 MHUF 2002 -ben. ) ELTE TTK, 2004. 09. 12. Csink László: Pályázati lehetőségek Magyarországon 28

Az OTKA-hoz egyéni kutatók és tudományos teamek nyújthatnak be pályázatot a társadalom- és bölcsészettudományok,

Az OTKA-hoz egyéni kutatók és tudományos teamek nyújthatnak be pályázatot a társadalom- és bölcsészettudományok, a természet- és mérnöki tudományok valamint ez élettudományok területén. Évente kb. 5000 pályázatot támogatnak. A kutatási pályázatok elfogadási aránya 50 %, a többié lényegesen alacsonyabb. Pályázati típusok: ü Tematikus kutatási pályázat ü 35 évnél fiatalabb kutató posztdoktori vagy kutatási pályázat üeszközök, elektronikus adatbázisok, folyóiratok beszerzése, ill. ükonferencia részvétel vagy nemzetközi együttmûködés tárgyában. ELTE TTK, 2004. 09. 12. Csink László: Pályázati lehetőségek Magyarországon 29